Ceangail le linn

Europol

Tacaíonn Europol leis an Spáinn agus leis na SA coireacht eagraithe sciúradh airgid a dhíchóimeáil

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Thacaigh Europol le Garda Sibhialta na Spáinne (Guardia Civil) agus le Riarachán um Fhorfheidhmiú Drugaí na SA chun grúpa coireachta eagraithe a dhíchóimeáil airgead do mhórchairtéil Mheiriceá Theas. 

Bhí baint ag an líonra coiriúil le bailiú fiach agus sciúradh airgid a thagann ó gháinneáil ar dhrugaí. Chuir siad seirbhísí buailteora mar a thugtar orthu ar fáil freisin ina raibh marú conartha, bagairtí agus foréigean dírithe ar ghrúpaí coiriúla eile. D'úsáid an eagraíocht choiriúil an líonra buailteoirí chun íocaíochtaí a bhailiú ar fud na Spáinne ó ghrúpaí coiriúla eile a cheannaíonn drugaí ó chairtéil Mheiriceá Theas chun iad a athdháileadh go háitiúil. D'aithin an t-imscrúdú freisin roinnt 'fir tosaigh' ag fáil earraí só le haghaidh stíleanna maireachtála cheannairí an ghrúpa. Ní raibh anseo ach cuid bheag de scéim mhór sciúrtha airgid a thrádáil gluaisteáin ardchríche agus a d’úsáid teicnící smurfála chun brabúis choiriúla a chur sa chóras airgeadais.

Torthaí

 • Gabhadh 4 dhuine a raibh amhras fúthu (náisiúnaigh ón gColóim, ón Spáinn agus ó Veiniséala)
 • 7 n-amhrastach cúisithe i gcionta coiriúla
 • 1 chuideachta atá cúisithe i gcion coiriúil
 • 3 chuardach baile sa Spáinn
 • Urghabháil gluaisteán ard-deireadh, earraí só, airm tine agus armlón

D'éascaigh Europol an malartú faisnéise agus chuir sé tacaíocht anailíseach ar fáil le linn an imscrúdaithe iomláin.

Féach físeáin

Agus é lonnaithe sa Háig, an Ísiltír, tacaíonn Europol le 27 mballstát an AE agus iad ag troid i gcoinne na sceimhlitheoireachta, na cibearchoireachta agus cineálacha eile coireachta tromchúiseacha agus eagraithe. Oibríonn sé freisin le go leor stát comhpháirtíochta neamh-AE agus eagraíochtaí idirnáisiúnta. Óna measúnuithe bagairtí éagsúla go dtí a ghníomhaíochtaí bailithe faisnéise agus oibríochta, tá na huirlisí agus na hacmhainní ag Europol chun a pháirt a dhéanamh chun an Eoraip a dhéanamh níos sábháilte.

 

EMPACT

I 2010 bunaíodh an tAontas Eorpach a Rothaíocht Pholasaí ceithre bliana chun leanúnachas níos mó a chinntiú sa troid i gcoinne na coireachta eagraithe go tromchúiseach. In 2017 shocraigh Comhairle an AE leanúint le Timthriall Beartais an AE don 2018 - 2021 tréimhse. Tá sé mar aidhm aige dul i ngleic leis na bagairtí is suntasaí a bhaineann le coireacht idirnáisiúnta eagraithe agus tromchúiseach don AE. Baintear é seo amach trí chomhar a fheabhsú agus a neartú idir seirbhísí ábhartha Bhallstáit an AE, institiúidí agus gníomhaireachtaí, chomh maith le tíortha agus eagraíochtaí neamh-AE, lena n-áirítear an earnáil phríobháideach nuair is ábhartha. sciúradh airgid ar cheann de na tosaíochtaí don Rothaíocht Bheartais.

Europol

Cuidíonn Europol le calaoisí Forex a chur amú

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tháinig Garda Sibhialta na Spáinne (Guardia Civil) mar aon le póilíní na Catalóine (Mossos d’Esquadra), Andorra agus Europol le chéile chun calaois infheistíochta a dhíchóimeáil i margaí malairte eachtraí agus roghanna dénártha. Creidtear go bhfuil scóip idirnáisiúnta ag an scam. Faoi stiúir Póilíní Andorran faoi threoir bhreithiúnach Threoir speisialaithe Batllia 2, gabhadh seisear calaoisí amhrasta idir 20 agus 34 bliana d’aois mar thoradh ar oibríocht a rinneadh i mí Eanáir. Líomhnaítear go ndearna na daoine a raibh amhras fúthu calaois a dhéanamh ar na mílte cliant trí chuideachta oiliúna infheistíochta.

Lonnaithe in Andóra, rinne an chuideachta speisialtóireacht ar oiliúint infheistíochta i cryptocurrencies agus sócmhainní eile, agus ceaptar go ndearna sí gníomhaíochtaí trádála freisin. Le linn dhá chuardach tí, ghabh na póilíní: ocht bhfeithicil; roinnt gléasanna leictreonacha; meastar € 70 000 in airgead fiat agus cryptocurrencies lena n-áirítear Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo agus cuntais bhainc iolracha atá nasctha leis an gcuideachta.

Thacaigh Europol go gníomhach leis an imscrúdú agus leis an oibríocht ag slógadh saineolaithe ón Lárionad Eorpach um Choireacht Airgeadais agus Eacnamaíoch (EFECC) agus ó Lárionad Cibear-Choireachta na hEorpa (EC3). Le linn na hoibríochta, imscaradh saineolaithe Europol in Andóra le haghaidh tacaíochta oibríochta ar an láthair agus saineolas fóiréinseach.

Agus é lonnaithe sa Háig, an Ísiltír, tacaíonn Europol le 27 mballstát an AE agus iad ag troid i gcoinne na sceimhlitheoireachta, na cibearchoireachta agus cineálacha eile coireachta tromchúiseacha agus eagraithe. Oibríonn sé freisin le go leor stát comhpháirtíochta neamh-AE agus eagraíochtaí idirnáisiúnta. Óna measúnuithe bagairtí éagsúla go dtí a ghníomhaíochtaí bailithe faisnéise agus oibríochta, tá na huirlisí agus na hacmhainní ag Europol chun a pháirt a dhéanamh chun an Eoraip a dhéanamh níos sábháilte. In 2019, thacaigh Europol le 1,874 oibríocht idirnáisiúnta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Coireachta

Aontas Slándála: Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta agus Europol níos láidre chun athléimneacht an AE a threisiú

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Ag cur chun cinn ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha Bheatha dúirt Margaritis Schinas: “Is iad fondúireachtaí uilechuimsitheacha agus cearta ár nAontas an chosaint is láidre atá againn ar bhagairt na sceimhlitheoireachta. Trí shochaithe uilechuimsitheacha a thógáil inar féidir le gach duine a áit féin a fháil, laghdaímid achomharc na scéalta antoisceacha. Ag an am céanna, níl an bealach maireachtála Eorpach roghnach agus ní mór dúinn gach rud a dhéanamh inár gcumhacht chun cosc ​​a chur orthu siúd atá ag iarraidh é a chealú. Le Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta an lae inniu táimid ag díriú ar infheistíocht a dhéanamh in athléimneacht ár sochaithe le bearta chun cur i gcoinne radacaithe níos fearr agus chun ár spásanna poiblí a chosaint ar ionsaithe trí bhearta spriocdhírithe. "

Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson: “Le Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta an lae inniu, táimid ag cur le cumas saineolaithe bagairtí nua a réamh-mheas, táimid ag cabhrú le pobail áitiúla radacú a chosc, táimid ag tabhairt bealaí do chathracha spásanna poiblí oscailte a chosaint trí dhea-dhearadh. agus táimid ag cinntiú gur féidir linn freagairt go tapa agus níos éifeachtaí d’ionsaithe agus d’iarrachtaí ionsaithe. Táimid ag moladh freisin na modhanna nua-aimseartha a thabhairt do Europol chun tacú le tíortha an AE ina gcuid imscrúduithe. "

Bearta chun réamh-mheas, cosc, cosaint agus freagairt

Meabhraíonn an líon mór ionsaithe a rinneadh le déanaí ar ithir na hEorpa go bhfuil an sceimhlitheoireacht fós ina fíorbhaol agus i láthair na huaire. De réir mar a fhorbraíonn an bhagairt seo, ní mór freisin ár gcomhoibriú chun cur ina choinne.

Tá sé mar aidhm ag an gClár Oibre Frithsceimhlitheoireachta:

 • Leochaileachtaí a aithint agus acmhainn a thógáil chun bagairtí a réamh-mheas

Chun bagairtí chomh maith le spotaí dall féideartha a réamh-mheas níos fearr, ba cheart do Bhallstáit a chinntiú gur féidir leis an Ionad Faisnéise agus Staid (EU INTCEN) brath ar ionchur ardchaighdeáin chun ár bhfeasacht staide a mhéadú. Mar chuid dá thogra atá le teacht maidir le hathléimneacht an bhonneagair chriticiúil, bunóidh an Coimisiún misin chomhairleacha chun tacú le Ballstáit measúnuithe riosca a dhéanamh, ag tógáil ar eispéireas líon Comhairleoirí Slándála Cosanta an AE. Cuideoidh taighde slándála le bagairtí nua a bhrath go luath, agus cuideoidh infheistiú i dteicneolaíochtaí nua le freagairt frithsceimhlitheoireachta na hEorpa fanacht chun tosaigh ar an gcuar.

 • Ionsaithe a chosc trí aghaidh a thabhairt ar radacú

Chun cur i gcoinne scaipeadh na n-idé-eolaíochtaí antoisceacha ar líne, tá sé tábhachtach go nglacfadh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na rialacha maidir le hábhar sceimhlitheoireachta a bhaint ar líne mar ábhar práinne. Tacóidh an Coimisiún lena n-iarratas ansin. Forbróidh Fóram Idirlín an AE treoir maidir le modhnóireacht d’ábhar atá ar fáil go poiblí d’ábhar antoisceach ar líne.

Trí chuimsiú a chur chun cinn agus deiseanna a sholáthar trí oideachas, cultúr, an óige agus spóirt is féidir leis na sochaithe a dhéanamh níos comhtháite agus radacú a chosc. Cuideoidh an Plean Gníomhaíochta maidir le comhtháthú agus cuimsiú le hathléimneacht an phobail a thógáil.

Díríonn an Clár Oibre freisin ar ghníomhaíocht choisctheach i bpríosúin a neartú, agus aird ar leith a thabhairt ar athshlánú agus athimeascadh príosúnach radacach, lena n-áirítear tar éis a scaoilte. Chun eolas agus saineolas ar radacú a chosc a scaipeadh, molfaidh an Coimisiún Mol Eolais an AE a bhunú a bhaileoidh lucht déanta beartas, cleachtóirí agus taighdeoirí.

Ag aithint na ndúshlán sonrach a chruthaíonn trodaithe sceimhlitheoireachta eachtracha agus a mbaill teaghlaigh, tacóidh an Coimisiún le hoiliúint agus le comhroinnt eolais chun cabhrú le Ballstáit a dtuairisceán a bhainistiú.

 • Slándáil a chur chun cinn trí dhearadh agus leochaileachtaí a laghdú chun cathracha agus daoine a chosaint

Dhírigh go leor de na hionsaithe a rinneadh le déanaí san AE ar spásanna dlúth plódaithe nó an-siombalach. Cuirfidh an AE dlús leis na hiarrachtaí chun cosaint fhisiciúil spásanna poiblí a chinntiú lena n-áirítear áiteanna adhartha trí shlándáil trí dhearadh. Molfaidh an Coimisiún cathracha a bhailiú timpeall ar Ghealltanas AE ar Shlándáil Uirbeach agus Athléimneacht agus cuirfidh sé maoiniú ar fáil chun tacú leo leochaileachtaí spásanna poiblí a laghdú. Molfaidh an Coimisiún bearta freisin chun bonneagar criticiúil - mar mhoil iompair, stáisiúin chumhachta nó ospidéil - a dhéanamh níos athléimní. Chun slándáil eitlíochta a mhéadú, fiosróidh an Coimisiún roghanna do chreat dlíthiúil Eorpach chun oifigigh slándála a imscaradh ar eitiltí.

Caithfear gach duine a thagann isteach san AE, saoránaigh nó nach ea, a sheiceáil i gcoinne na mbunachar sonraí ábhartha. Tacóidh an Coimisiún le ballstáit a leithéid de sheiceálacha córasacha ag teorainneacha a chinntiú. Molfaidh an Coimisiún córas freisin lena gcinnteofar nach féidir le duine ar diúltaíodh arm tine dó ar fhorais slándála i mballstát amháin iarraidh den chineál céanna a thaisceadh i mBallstát eile, ag dúnadh an bhearna atá ann cheana.

 • Tacaíocht oibríochtúil, ionchúiseamh agus cearta íospartach a mhéadú chun freagairt níos fearr a thabhairt ar ionsaithe

Tá comhar póilíní agus malartú faisnéise ar fud an AE ríthábhachtach chun freagairt go héifeachtach i gcás ionsaithe agus chun déantóirí a thabhairt os comhair an chirt. Molfaidh an Coimisiún cód comhair póilíní AE in 2021 chun comhar idir údaráis forfheidhmithe dlí a fheabhsú, lena n-áirítear sa troid i gcoinne na sceimhlitheoireachta.

Baineann faisnéis chriptithe le cuid mhaith d’imscrúduithe i gcoinne na coireachta agus na sceimhlitheoireachta. Oibreoidh an Coimisiún leis na Ballstáit chun réitigh dhlíthiúla, oibríochta agus theicniúla a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le rochtain dhleathach a aithint agus cur chuige a chur chun cinn a choinníonn éifeachtacht criptithe maidir le príobháideacht agus slándáil cumarsáide a chosaint, agus freagra éifeachtach a sholáthar ar choireacht agus sceimhlitheoireacht. Chun tacú níos fearr le himscrúduithe agus ionchúiseamh, molfaidh an Coimisiún líonra imscrúdaitheoirí airgeadais frithsceimhlitheoireachta a mbeidh Europol páirteach iontu, chun cabhrú leis an rian airgid a leanúint agus iad siúd atá i gceist a aithint. Tacóidh an Coimisiún tuilleadh leis na Ballstáit faisnéis faoi chatha a úsáid chun Trodaithe Sceimhlitheoireachta Eachtracha atá ag filleadh a aithint, a bhrath agus a ionchúiseamh.

Oibreoidh an Coimisiún chun cosaint íospartaigh gníomhartha sceimhlitheoireachta a fheabhsú, lena n-áirítear chun rochtain ar chúiteamh a fheabhsú.

Beidh tíortha comhpháirtíochta, i gcomharsanacht an AE agus níos faide i gcéin i gceist leis an obair ar sceimhlitheoireacht a réamh-mheas, a chosc, a chosaint agus freagairt di; agus brath ar rannpháirtíocht mhéadaithe le heagraíochtaí idirnáisiúnta. Déanfaidh an Coimisiún agus an tArdionadaí / Leas-Uachtarán, de réir mar is iomchuí, comhar a mhéadú le comhpháirtithe na mBalcán Thiar i réimse na n-arm tine, caibidlíonn siad comhaontuithe idirnáisiúnta le tíortha Chomharsanacht an Deiscirt chun sonraí pearsanta a mhalartú le Europol, agus comhar straitéiseach agus oibríochtúil a fheabhsú le daoine eile. réigiúin mar réigiún Sahel, Adharc na hAfraice, tíortha eile san Afraic agus príomhréigiúin san Áise.

Ceapfaidh an Coimisiún Comhordaitheoir Frithsceimhlitheoireachta, a bheidh i gceannas ar bheartas agus mhaoiniú an AE i réimse na frithsceimhlitheoireachta a chomhordú laistigh den Choimisiún, agus i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus le Parlaimint na hEorpa.

Sainordú níos láidre do Europol

Tá an Coimisiún ag moladh inniu go sainordú Europol a neartú, Gníomhaireacht an AE um chomhar um fhorfheidhmiú an dlí. Ós rud é gur minic a dhéanann sceimhlitheoirí mí-úsáid ar sheirbhísí a thairgeann cuideachtaí príobháideacha chun leanúna a earcú, ionsaithe a phleanáil, agus bolscaireacht a scaipeadh ag spreagadh ionsaithe breise, cuideoidh an sainordú athbhreithnithe le Europol comhoibriú go héifeachtach le páirtithe príobháideacha, agus fianaise ábhartha a tharchur chuig na Ballstáit. Mar shampla, beidh Europol in ann gníomhú mar phointe fócasach ar eagla nach léir cén Ballstát a bhfuil dlínse aige.

Ligfidh an sainordú nua do Europol tacar sonraí móra casta a phróiseáil; comhar le hOifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa a fheabhsú chomh maith le tíortha comhpháirtíochta neamh-AE; agus chun cabhrú le teicneolaíochtaí nua a fhorbairt a oireann do riachtanais forfheidhmithe dlí. Neartóidh sé creat cosanta sonraí agus maoirseacht pharlaiminteach Europol.

cúlra

Leanann Clár Oibre an lae inniu ón Straitéis Aontas Slándála an AE do 2020 go 2025, inar gheall an Coimisiún díriú ar réimsí tosaíochta inar féidir leis an AE luach a thabhairt chun tacú le Ballstáit slándáil a chothú dóibh siúd atá ina gcónaí san Eoraip.

Tógann an Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta ar na bearta a glacadh cheana chun na bealaí chun ionsaithe a dhéanamh agus chun athléimneacht i gcoinne na bagairt sceimhlitheoireachta a dhiúltú do sceimhlitheoirí. Cuimsíonn sé sin rialacha an AE maidir le sceimhlitheoireacht a chomhrac, maidir le dul i ngleic le maoiniú sceimhlitheoireachta agus rochtain ar airm tine.

Tuilleadh eolais

Cumarsáid ar Chlár Oibre Frithsceimhlitheoireachta don AE: Réamh-mheas, Cosc, Cosaint, Freagairt

Togra le haghaidh Rialacháin a neartaíonn sainordú Europol

Sainordú Europol a neartú - Measúnú iarmharta Cuid 1

agus Cuid 2

Sainordú Europol a neartú - Achoimre feidhmiúcháin ar an measúnú iarmharta

Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta don AE agus sainordú níos láidre do Europol: Ceisteanna agus Freagraí

Preaseisiúint: Straitéis Aontas Slándála an AE: na poncanna a nascadh in éiceachóras slándála nua, 24 Iúil 2020

An tAontas Slándála - Suíomh Gréasáin an Choimisiúin

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Coireachta

Gabhadh níos mó ná 40 sa chniogbheartaíocht is mó riamh i gcoinne cóicín smuigleáil fáinne drugaí ón mBrasaíl isteach san Eoraip

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

In uaireanta tosaigh na maidine (27 Samhain), rinne níos mó ná míle oifigeach póilíní le tacaíocht ó Europol ruathair comhordaithe i gcoinne bhaill an tsiondacáit choiriúil ardghairmiúil seo. Rinneadh thart ar 180 cuardach tí, agus gabhadh 45 duine a raibh amhras fúthu dá bharr. 

Fuair ​​an t-imscrúdú amach go raibh an líonra gáinneála ar dhrugaí seo freagrach as allmhairiú bliantúil 45 tonna cóicín ar a laghad i bpríomh-chalafoirt na hEorpa, agus brabúis níos mó ná € 100 milliún thar thréimhse 6 mhí.

Rinne gníomhaireachtaí ó thrí mhór-roinn dhifriúla an greim idirnáisiúnta seo, faoi stiúir údaráis na Portaingéile, na Beilge agus na Brasaíle, ag an am céanna, agus d'éascaigh Europol iarrachtaí comhordúcháin:

 • An Eoraip: Póilíní Breithiúnacha na Portaingéile (Polícia Judiciária), Póilíní Breithiúnacha Cónaidhme na Beilge (Federale Gerechtelijke Politie, Póilíní Judiciaire Fédérale), Póilíní Náisiúnta na Spáinne (Policia Nacional), Póilíní na hÍsiltíre (Politie) agus Póilíní na Rómáine (Poliția Română)
 • Meiriceá Theas: Póilíní Cónaidhme na Brasaíle (Policia Chónaidhme)
 • An Meánoirthear: Fórsa Póilíní Dubai agus Slándáil Stáit Dubai

Torthaí go hachomair 

 • 45 gabhála sa Bhrasaíl (38), sa Bheilg (4), sa Spáinn (1) agus i Dubai (2).
 • 179 cuardach tí.
 • Urghabhadh os cionn € 12m in airgead tirim sa Phortaingéil, € 300,000 in airgead tirim a gabhadh sa Bheilg agus os cionn R $ 1m agus US $ 169,000 in airgead tirim a gabhadh sa Bhrasaíl.
 • Urghabhadh 70 feithicil só sa Bhrasaíl, sa Bheilg agus sa Spáinn agus gabhadh 37 aerárthach sa Bhrasaíl.
 • Urghabhadh 163 teach sa Bhrasaíl ar fiú níos mó ná R $ 132m iad, gabhadh dhá theach sa Spáinn ar luach € 4m, agus gabhadh dhá árasán sa Phortaingéil ar luach € 2.5m.
 • Sócmhainní airgeadais 10 duine reoite sa Spáinn.

Comhoibriú domhanda 

Faoi chuimsiú na ngníomhaíochtaí faisnéise atá ar bun lena chomhghleacaithe oibríochta, d’fhorbair Europol faisnéis iontaofa maidir le gníomhaíochtaí idirnáisiúnta gáinneála ar dhrugaí agus sciúradh airgid líonra coireachta eagraithe sa Bhrasaíl atá ag feidhmiú i roinnt tíortha AE.

Bhí teagmháil dhíreach ag an siondacáit choiriúil le cairtéil drugaí sa Bhrasaíl agus i dtíortha foinse eile Mheiriceá Theas a bhí freagrach as cóicín a ullmhú agus a loingsiú i gcoimeádáin mhuirí atá faoi cheangal ag calafoirt mhóra na hEorpa.

Tá scála an allmhairithe cóicín ón mBrasaíl go dtí an Eoraip atá faoina smacht agus faoina gceannas ollmhór agus ghabh forfheidhmiú an dlí breis agus 52 tonna cóicín le linn an imscrúdaithe.

In Aibreán 2020, thug Europol na tíortha bainteacha le chéile a bhí ag obair go dlúth le chéile ó shin chun comhstraitéis a bhunú chun an líonra iomlán a thabhairt anuas. Aithníodh na príomhspriocanna ar gach taobh den Aigéan Atlantach.

Ó shin i leith, chuir Europol forbairt agus anailís leanúnach faisnéise ar fáil chun tacú leis na himscrúdaitheoirí allamuigh. I rith an lae gníomhaíochta, imlonnaíodh 8 n-oifigeach ar an talamh sa Phortaingéil, sa Bheilg agus sa Bhrasaíl chun cabhrú leis na húdaráis náisiúnta, ag cinntiú anailís sciobtha ar shonraí nua de réir mar a bhí siad á mbailiú le linn na gníomhaíochta agus ag athrú na straitéise. de réir mar is gá.

Ag trácht dó ar an oibríocht seo, dúirt Leas-Stiúrthóir Europol, Wil van Gemert: "Cuireann an oibríocht seo béim ar struchtúr casta agus sroicheadh ​​fairsing na ngrúpaí coireachta eagraithe sa Bhrasaíl san Eoraip. Éilíonn scála an dúshláin atá roimh phóilíní ar fud an domhain inniu cur chuige comhordaithe chun dul i ngleic leis an druga. trádáil ar fud mór-ranna. Bhí tiomantas ár dtíortha comhpháirtíochta oibriú trí Europol mar bhonn agus taca le rath na hoibríochta seo agus feidhmíonn sí mar ghlao domhanda chun gnímh. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending