Ceangail le linn

Mí-úsáid ghnéasach leanaí

Drochúsáid ghnéasach leanaí a chomhrac: Molann an Coimisiún rialacha nua chun leanaí a chosaint

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá an Coimisiún ag moladh reachtaíocht nua AE chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a chosc agus a chomhrac. Le 85 milliún pictiúr agus físeán a thaispeánann drochúsáid ghnéasach leanaí tuairiscithe ar fud an domhain in 2021 amháin, agus go leor eile gan tuairisc, tá mí-úsáid ghnéasach leanaí forleatach. Tá an tsaincheist níos measa ag paindéim COVID-19, le fondúireacht Internet Watch ag tabhairt faoi deara méadú 64% ar thuairiscí dearbhaithe de dhrochúsáid ghnéasach leanaí in 2021 i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. Tá sé cruthaithe nach leor an córas reatha atá bunaithe ar bhrath agus tuairisciú deonach ó chuideachtaí chun leanaí a chosaint go leordhóthanach agus, ar aon nós, ní bheidh sé indéanta a thuilleadh nuair a rachaidh an réiteach eatramhach atá i bhfeidhm faoi láthair in éag. Tháinig suas le 95% de na tuairiscí go léir faoi mhí-úsáid ghnéasach leanaí a fuarthas in 2020 ó chuideachta amháin, in ainneoin fianaise shoiléir nach bhfuil an fhadhb ann ach ar ardán amháin.

Chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar mhí-úsáid seirbhísí ar líne chun críocha mí-úsáid ghnéasach leanaí, tá gá le rialacha soiléire, le coinníollacha agus cosaintí láidre. Cuirfidh na rialacha atá beartaithe ceangal ar sholáthraithe ábhar mí-úsáid ghnéasach leanaí a bhrath, a thuairisciú agus a bhaint as a gcuid seirbhísí. Beidh ar sholáthraithe an riosca maidir le mí-úsáid a gcuid seirbhísí a mheasúnú agus a mhaolú agus caithfidh na bearta a ghlactar a bheith comhréireach leis an riosca sin agus faoi réir coinníollacha agus cosaintí láidre.

Éascóidh Lárionad AE neamhspleách nua ar Dhrochúsáid Ghnéis Leanaí (Lárionad AE) iarrachtaí soláthraithe seirbhíse trí ghníomhú mar chroílár saineolais, trí fhaisnéis iontaofa a sholáthar ar ábhar aitheanta, trí thuarascálacha a fháil agus a anailísiú ó sholáthraithe chun tuairiscí earráideacha a aithint agus cosc ​​a chur orthu ó bhaint amach. forghníomhú an dlí, tuarascálacha ábhartha maidir le gníomhaíocht forghníomhaithe an dlí a chur ar aghaidh go tapa agus trí thacaíocht a sholáthar d’íospartaigh.

Cabhróidh na rialacha nua le leanaí a tharrtháil ó thuilleadh mí-úsáide, cosc ​​a chur ar ábhar teacht ar ais arís ar líne, agus ciontóirí a thabhairt ar an gceartas. Áireofar ar na rialacha sin:

 • Measúnú riosca éigeantach agus bearta maolaithe riosca: Beidh ar sholáthraithe seirbhísí óstála nó cumarsáide idirphearsanta measúnú a dhéanamh ar an riosca go mbaintear mí-úsáid as a gcuid seirbhísí chun ábhar mí-úsáide gnéis leanaí a scaipeadh nó chun leanaí, ar a dtugtar grooming, a shireadh. Beidh ar sholáthraithe bearta maolaithe riosca a mholadh freisin.
 • Oibleagáidí braite spriocdhírithe, bunaithe ar ordú braite: Beidh ar na Ballstáit údaráis náisiúnta a ainmniú a bheidh freagrach as athbhreithniú a dhéanamh ar an measúnú riosca. I gcás ina gcinnfidh údaráis den sórt sin go bhfuil riosca suntasach fós ann, féadfaidh siad iarraidh ar chúirt nó ar údarás náisiúnta neamhspleách ordú braite a eisiúint maidir le hábhar nó le grúmaeireacht ghnéasach leanaí aitheanta nó nua. Tá teorainn ama le horduithe braite, ag díriú ar chineál sonrach ábhair ar sheirbhís ar leith.
 • Cosaintí láidre ar bhrath: Ní bheidh cuideachtaí a bhfuil ordú braite faighte acu in ann ábhar a bhrath ach trí úsáid a bhaint as táscairí maidir le drochúsáid ghnéasach leanaí arna bhfíorú agus arna soláthar ag Lárionad an AE. Ní mór teicneolaíochtaí braite a úsáid ach amháin chun mí-úsáid ghnéasach leanaí a bhrath. Beidh ar sholáthraithe teicneolaíochtaí a chuireann isteach ar an bpríobháideacht is lú a imscaradh i gcomhréir leis an úrscothacht sa tionscal, agus a chuireann teorainn le ráta earráide na ndearbhaí bréagacha a mhéid is féidir.
 • Oibleagáidí tuairiscithe soiléire: Beidh ar sholáthraithe a bhfuil drochúsáid ghnéasach leanaí aimsithe acu ar líne é a thuairisciú don Lárionad AE.
 • Baint éifeachtach: Féadfaidh údaráis náisiúnta orduithe aistrithe a eisiúint mura mbaintear anuas go tapa an t-ábhar a bhaineann le mí-úsáid ghnéasach leanaí. Ceanglófar ar sholáthraithe rochtana idirlín freisin rochtain ar íomhánna agus físeáin nach féidir a bhaint anuas a dhíchumasú, eg toisc go ndéantar iad a óstáil lasmuigh den AE i ndlínsí neamh-chomhoibríocha.
 • An nochtadh do ghrúmaeireacht a laghdú: De réir na rialacha ceanglaítear ar shiopaí aipeanna a chinntiú nach féidir le leanaí aipeanna a íoslódáil a d’fhéadfadh go mbeadh riosca ard ag iarraidh leanaí orthu.
 • Meicníochtaí soladacha maoirseachta agus sásamh breithiúnach: Is iad cúirteanna nó údaráis náisiúnta neamhspleácha a eiseoidh orduithe braite. Chun an baol go ndéanfaí earráidí a bhrath agus a thuairisciú a íoslaghdú, fíoróidh Lárionad an AE tuairiscí ar mhí-úsáid ghnéasach leanaí ionchasach arna ndéanamh ag soláthraithe sula roinnfear iad le húdaráis forghníomhaithe an dlí agus le Europol. Beidh an ceart ag soláthraithe agus ag úsáideoirí araon agóid a dhéanamh sa Chúirt ar aon bheart a bhaineann leo.

An nua Lárionad AE tacóidh le:

 • soláthraithe seirbhísí ar líne, go háirithe i gcomhlíonadh a n-oibleagáidí nua measúnuithe riosca a dhéanamh, rochtain ar mhí-úsáid ghnéasach leanaí a bhrath, a thuairisciú, a bhaint agus a dhíchumasú, trí tháscairí a sholáthar chun drochúsáid ghnéasach leanaí a bhrath agus trí na tuarascálacha a fháil ó na soláthraithe;
 • Forghníomhú an dlí náisiúnta agus Europol, trí athbhreithniú a dhéanamh ar thuarascálacha ó na soláthraithe chun a chinntiú nach gcuirtear isteach trí dhearmad iad, agus iad a dhíriú go tapa ar fhorghníomhú an dlí. Cabhróidh sé seo le leanaí a tharrtháil ó chásanna mí-úsáide agus tabharfaidh sé ceartas do dhéantóirí.
 • Na Ballstáit, trí fónamh mar mhol eolais do na cleachtais is fearr maidir le cosc ​​agus cúnamh d’íospartaigh, ag cothú cur chuige atá bunaithe ar fhianaise.
 • Íospartaigh, trí chabhrú leo na hábhair a léiríonn a mí-úsáid a bhaint anuas.

In éineacht le togra an lae inniu, tá an Coimisiún ag cur a Straitéis Eorpach um idirlíon níos fearr do pháistí.

Na chéad chéimeanna eile

Aiseolas

Is faoi Pharlaimint na hEorpa agus faoin gComhairle atá sé anois aontú ar an togra.

Nuair a ghlacfar é, cuirfear an Rialachán nua in ionad an Rialacháin atá ann faoi láthair Rialachán eatramhach.

Dúirt an Leas-Uachtarán um Dhaonlathas agus Déimeagrafaíocht Dubravka Šuica: “Tá seasamh le cearta leanaí agus iad a chosaint ar líne agus as líne ríthábhachtach do leas ár sochaithe. Is táirge é ábhar mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne de mhí-úsáid ghnéasach fhisiciúil léirithe leanaí. Tá sé an-coiriúil. Bíonn iarmhairtí fadréimseacha, fadtéarmacha ag baint le mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne do leanaí agus fágann sí tráma domhain. D’fhéadfadh go n-éireodh le cuid acu, agus ní éireoidh leo choíche. Is féidir drochúsáid ghnéasach leanaí a chosc má oibrímid le chéile chun leanaí a chosaint. Ní cheadaíonn muid mí-úsáid ghnéasach leanaí as líne, mar sin ní féidir linn é a cheadú ar líne.”

Agus í ag cur ár Slí Saoil Eorpaigh chun cinn, dúirt an Leas-Uachtarán Margaritis Schinas: "Is ábhar balbh é an méid ábhair mhí-úsáid ghnéasach leanaí a scaiptear ar an ngréasán. Agus náireach, is í an Eoraip an mol domhanda don chuid is mó den ábhar seo. Mar sin is ceist mhór í i ndáiríre Leagann na rialacha atá á moladh againn oibleagáidí soiléire, spriocdhírithe agus comhréireacha amach ar sholáthraithe seirbhíse chun ábhar mídhleathach mí-úsáide leanaí a bhrath agus a bhaint de. i bhfeidhm – nílimid ag caint ach faoi chlár a scanadh le haghaidh marcóirí ábhar mídhleathach ar an mbealach céanna a dhéanann cláir chibearshlándála seiceálacha seasta ar sháruithe slándála.”

Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Baile, Ylva Johansson: “Mar dhaoine fásta, tá sé de dhualgas orainn leanaí a chosaint. Is fíorchontúirt í drochúsáid ghnéasach leanaí atá ag dul i méid: ní hamháin go bhfuil méadú ag teacht ar líon na dtuairiscí, ach baineann na tuairiscí seo le leanaí níos óige inniu. Tá baint ag na tuarascálacha seo le himscrúduithe a thosú agus le leanaí a tharrtháil ó mhí-úsáid leanúnach i bhfíor-am. Mar shampla, mar gheall ar imscrúdú le tacaíocht Europol bunaithe ar thuarascáil ó sholáthraí seirbhíse ar líne, sábháladh 146 leanbh ar fud an domhain agus aithníodh breis agus 100 amhrastach ar fud an AE. Tá géarghá freisin le mí-úsáid ghnéasach leanaí a bhrath, a thuairisciú agus a bhaint ar líne chun cosc ​​a chur ar chomhroinnt íomhánna agus físeáin de mhí-úsáid ghnéasach leanaí, rud a chuireann isteach arís ar na híospartaigh go minic blianta tar éis don mhí-úsáid ghnéasach críochnú. Leagann togra an lae inniu amach oibleagáidí soiléire ar chuideachtaí mí-úsáid leanaí a bhrath agus a thuairisciú, le cosaintí láidre a ráthaíonn príobháideacht gach duine, leanaí san áireamh.”

cúlra

Is tosaíocht don Choimisiún é an comhrac i gcoinne drochúsáide gnéis leanaí. Sa lá atá inniu ann, roinntear grianghraif agus físeáin de leanaí a ndéantar mí-úsáid ghnéasach orthu ar líne ar scála ollmhór. In 2021, cuireadh 29 milliún tuairisc faoi bhráid Lárionad Náisiúnta SAM do Leanaí ar Iarraidh agus a Saothraítear.

In éagmais rialacha comhchuibhithe ar leibhéal an AE, tá rialacha éagsúla le sárú ag ardáin na meán sóisialta, ag seirbhísí cearrbhachais, ag soláthraithe eile óstála agus seirbhísí ar líne. Úsáideann soláthraithe áirithe teicneolaíocht go deonach chun ábhar mí-úsáid ghnéasach leanaí a bhrath, a thuairisciú agus a bhaint as a gcuid seirbhísí. Tá éagsúlacht mhór idir na bearta a glacadh, áfach, agus is léir nach leor gníomhaíocht dheonach chun dul i ngleic leis an tsaincheist. Cuireann an togra seo leis an Acht um Sheirbhísí Digiteacha agus comhlánaítear é le forálacha chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin shonracha a bhaineann le mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne.

Leanann togra an lae inniu ó mhí Iúil 2020 Straitéis an AE um Chomhrac Níos Éifeachtaí i gCoinne Mí-úsáid Ghnéis Leanaí, a leag amach freagra cuimsitheach ar an mbagairt mhéadaithe a bhaineann le mí-úsáid ghnéasach leanaí as líne agus ar líne, trí chosc, imscrúdú agus cúnamh d’íospartaigh a fheabhsú. Tagann sé freisin tar éis don Choimisiún a Mhárta a thíolacadh Straitéis an AE ar Chearta an Linbh, a mhol bearta treisithe chun leanaí a chosaint ar gach cineál foréigin, lena n-áirítear mí-úsáid ar líne.

Tuilleadh eolais

Q & A: Rialacha nua chun mí-úsáid ghnéasach leanaí a chomhrac

Bileog Fíricí

Togra do Rialachán lena leagtar síos rialacha chun drochúsáid ghnéasach leanaí a chosc agus a chomhrac

láithreán gréasáin

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending