Ceangail le linn

Rialacha sábháilteachta táirgí an AE

Formheasann Feisirí Eorpacha rialacha sábháilteachta táirgí athchóirithe  

ROINN:

foilsithe

on

Áiritheoidh an dlí nuashonraithe go gcomhlíonfaidh táirgí san AE, cibé acu a dhíoltar ar líne nó i siopaí traidisiúnta iad, na ceanglais sábháilteachta is airde.

An tseachtain seo caite, d’fhormhuinigh Feisirí Eorpacha an rialacha athbhreithnithe maidir le sábháilteacht táirgí de tháirgí tomhaltóra neamhbhia le 569 vóta ina bhfabhar, 13 i gcoinne agus níor staon aon staonadh. Déanann an rialachán nua an Treoir Ghinearálta um Shábháilteacht Táirgí atá ann cheana a ailíniú leis na forbairtí is déanaí sa digitiú agus leis an ardú ar shiopadóireacht ar líne.

Measúnuithe sábháilteachta a fheabhsú

Chun a ráthú go bhfuil gach táirge a chuirtear ar an margadh sábháilte do thomhaltóirí, áirítear sa Rialachán Ginearálta um Shábháilteacht Táirgí bearta chun a ráthú go gcuirfear rioscaí do na tomhaltóirí is leochailí (e.g. leanaí), gnéithe inscne agus rioscaí cibearshlándála san áireamh freisin le linn measúnuithe sábháilteachta. .

Faireachas margaidh agus siopaí ar líne

Leathnaíonn an rialachán nua oibleagáidí na n-oibreoirí eacnamaíocha (amhail an monaróir, an t-allmhaireoir, an dáileoir), méadaítear cumhachtaí na n-údarás um fhaireachas margaidh agus tugtar isteach oibleagáidí soiléire do sholáthraithe margaí ar líne. Comhoibreoidh ionaid mhargaidh ar líne le húdaráis um fhaireachas margaidh chun rioscaí a mhaolú, a fhéadfaidh, ar a seal, ordú a thabhairt d’ionaid mhargaidh ar líne rochtain ar thairiscintí de tháirgí contúirteacha a bhaint nó a dhíchumasú gan mhoill mhíchuí, agus in aon chás laistigh de dhá lá oibre.

Ní féidir táirgí a thagann ó lasmuigh den AE a chur ar an margadh ach amháin má tá oibreoir eacnamaíoch bunaithe san Aontas Eorpach, atá freagrach as a sábháilteacht.

Aiseolas

Nósanna imeachta aisghairme éifeachtacha

Feabhsaítear an nós imeachta um aisghlaoch táirgí leis an reachtaíocht athchóirithe, toisc go bhfuil rátaí aischuir íseal i láthair na huaire, le an tríú cuid measta de thomhaltóirí an AE leanúint d'úsáid táirgí athghairmthe.

Más gá táirge a aisghairm, ní mór é a chur in iúl do thomhaltóirí go díreach agus deisiúchán, athsholáthar nó aisíocaíocht a thairiscint. Beidh an ceart ag tomhaltóirí freisin gearáin a chomhdú nó gníomhaíochtaí comhchoiteanna a sheoladh. Ní mór faisnéis ar roghanna sábháilteachta agus leigheas táirgí a bheith ar fáil i dteanga atá soiléir agus sothuigthe. An córas mear-rabhaidh do tháirgí contúirteacha (“Geata Sábháilteachta" tairseach) a nuachóiriú chun go bhféadfar táirgí neamhshábháilte a bhrath ar bhealach níos éifeachtaí agus beidh sé níos inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.

An rapóirtéir Dita Charanzová (Athnuachan, CZ) dúirt: “A bhuíochas leis an dlí seo táimid ag cosaint ár dtomhaltóirí is leochailí, go háirithe leanaí. In 2020, tháinig 50% de na táirgí atá liostaithe mar chontúirteach ón tSín. Leis an dlí seo, ghlacamar céim ríthábhachtach i gcoinne na ndaoine sin nach ndíolann táirgí sábháilte san Eoraip.

Ní mór go mbeadh duine éigin ag gach táirge a dhíoltar a ghlacann freagracht as é laistigh den AE. Bainfear táirgí neamhshábháilte ó láithreáin ghréasáin i gceann dhá lá. Cuirfear tomhaltóirí ar an eolas go díreach trí ríomhphost má cheannaigh siad táirge neamhshábháilte. Ina theannta sin, beidh sé de cheart acu deisiúchán, athsholáthar nó aisíocaíocht a fháil má aisghairtear táirge. Nuair a bheidh an dlí seo i bhfeidhm, beidh níos lú táirgí contúirteacha san Eoraip”.

Na chéad chéimeanna eile

Beidh ar an gComhairle an téacs a fhormhuiniú go foirmiúil freisin, sula bhfoilseofar é in Iris Oifigiúil an AE agus sula dtiocfaidh sé i bhfeidhm. Beidh feidhm ag an Rialachán 18 mí tar éis dó teacht i bhfeidhm.

cúlra

I 2021, Cheannaigh 73% de thomhaltóirí táirgí ar líne (i gcomparáid le 50% in 2014) agus in 2020, D’ordaigh 21% rud éigin ó lasmuigh den AE (8% in 2014). De réir Geataí Sábháilteachta Tuarascáil bhliantúil 2020, bhain 26 % de na fógraí faoi tháirgí contúirteacha le táirgí a díoladh ar líne, agus bhain 62 % ar a laghad le táirgí a tháinig ó lasmuigh den AE agus den LEE.

Tá na rialacha nua réamh-mheasta thart ar €1 billiún a shábháil ar thomhaltóirí an AE sa chéad bhliain agus thart ar 5.5 billiún thar na deich mbliana atá romhainn. Trí líon na dtáirgí neamhshábháilte ar an margadh a laghdú, ba cheart go laghdódh na bearta nua an dochar a dhéantar do thomhaltóirí an AE de bharr tionóiscí inchoiscthe a bhaineann le táirgí (a mheastar inniu ag 11.5 billiún euro in aghaidh na bliana) agus costas cúram sláinte (measta ag €6.7). bn in aghaidh na bliana).

Tuilleadh eolais 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending