Ceangail le linn

Margadh Aonair

Quo Vadis, Beartas Comhtháthaithe? Forbairt Réigiúnach san Eoraip ag an gCrosbhóthar

ROINN:

foilsithe

on

By Thomas Schwab, saineolaí sinsearach ar eacnamaíocht na hEorpa ag an Bertelsmann Stiftung, fondúireacht neamh-páirtí atá lonnaithe i Gütersloh na Gearmáine.

Tá Beartas Comhtháthaithe, bunchloch fhorbairt réigiúnach na hEorpa, ag crosbhóthar ríthábhachtach. Le blianta fada anuas, bhí sé ríthábhachtach chun éagothromaíochtaí eacnamaíocha, sóisialta agus críochach ar fud an AE a laghdú. Mar sin féin, éilíonn dúshláin le déanaí aird agus oiriúnú práinneach.

Ar an gcéad dul síos, feidhmíonn Beartas Comhtháthaithe i dtírdhreach domhanda athraitheach. Chuir ionradh na Rúise ar an Úcráin dlús le hiomaíocht trádála domhanda, agus tá tosaíochtaí nua tugtha isteach ag an ngá práinneach atá ann aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide atá ag dul chun cinn. Bíonn tionchar míchothrom ag na hathruithe seo ar réigiúin agus ardaíonn siad ceisteanna riachtanacha maidir le héifeachtúlacht agus cothromas a chothromú. Go bunúsach, baineann an dúshlán le sochair a dháileadh go cothrom agus costais a roinnt go cothrom. Ní mór don Bheartas Comhtháthaithe, atá fréamhaithe i dtiomantas an AE chun leas a bhaint as an Margadh Aonair do chách, éabhlóidiú chun freastal ar na héilimh nua domhanda sin.

Ó thaobh airgeadais de, tá an Beartas Comhtháthaithe suntasach, arb ionann é agus thart ar aon trian de chaiteachas an AE, ag leanúint go dlúth leis an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT). Agus tosaíochtaí ag teacht chun cinn a éilíonn cistí agus cinn atá ann cheana mar an t-aistriú glas tearcmhaoinithe, tá an iomaíocht le haghaidh acmhainní airgeadais an AE ag dul i méid. Ardaíonn an cás seo ceisteanna ríthábhachtacha faoi éifeachtacht an Bheartais Chomhtháthaithe agus faoi chumas na réigiún an leas is fearr a bhaint as cistí comhtháthaithe. In ainneoin an ratha suntasacha, go háirithe i Lár agus in Oirthear na hEorpa, ní mór don Bheartas Comhtháthaithe a ábharthacht a chruthú i gcónaí.

Tá gá le dearadh an Bheartais Chomhtháthaithe a fheabhsú. Tháinig an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF), ar uirlis freagartha géarchéime í ar dtús, chun cinn mar imreoir nua san fhorbairt struchtúrach – go dtí 2026. Léiríonn sé cur chuige níos láraithe, a sheachnaíonn rialachas il-leibhéil agus rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí réigiúnacha agus cuireann sé béim ar bhuiséadú bunaithe ar fheidhmíocht. le coinníollachtaí ex-ante. Cé go dtugann sé ceachtanna luachmhara, tá measúnú cuimsitheach ar thionchar an RRF fós ar feitheamh. Mar sin féin, tá an brú ar bhuiséadú bunaithe ar fheidhmíocht agus gnéithe eile a chomhtháthú sa Bheartas Comhtháthaithe chun a éifeachtúlacht a threisiú.

Ní mór don Bheartas Comhtháthaithe níos mó sineirgí a chruthú le tionscnaimh eile de chuid an AE. Síneann prionsabal an chomhtháthaithe thar an mBeartas Comhtháthaithe. Is dúshlán thar bheartais éagsúla é cothromas agus éifeachtúlacht a chothromú. Mar shampla, is éard atá i gceist le nuálaíocht a chothú ná rogha a dhéanamh idir tacaíocht a thabhairt do phríomhionaid taighde i réigiúin fhorbartha nó acmhainneacht a scaoileadh i limistéir bheagfhorbartha. Geallann an t-aistriú fuinnimh ghlais freisin go laghdófar éagothromaíochtaí, rud a fhágann go mbeidh sé comhtháite ó dhúchas ag iarraidh ailíniú beartais.

Aiseolas

Ina theannta sin, is féidir an tionchar agus an éifeachtúlacht a uasmhéadú trí chláir forbartha réigiúnacha náisiúnta a chomhtháthú níos fearr le beartas comhtháthaithe an AE.

Beidh na seachtainí agus na míonna amach romhainn cinntitheach. Ar an 18 Meitheamh, pléifidh an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta an Beartas Comhtháthaithe, agus pléifidh an Chomhairle Eorpach ina dhiaidh sin an clár oibre straitéiseach do 2024-2029 an 27 agus an 28 Meitheamh. Déanfaidh na cruinnithe sin todhchaí na forbartha réigiúnaí ar fud an AE a mhúnlú. Agus Coimisiún nua i mbun oifige sa titim agus caibidlíocht don chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) eile ag tosú an bhliain seo chugainn, beidh an Beartas Comhtháthaithe ar thús cadhnaíochta sna díospóireachtaí polaitiúla.

Tá tráthanna ríthábhachtacha le sárú ag an mBeartas Comhtháthaithe agus, mar sin, forbairt réigiúnach san Eoraip. Treoróidh cinntí na Comhairle Eorpaí atá le teacht an bealach do thodhchaí an bheartais seo. Féadfaidh Beartas Comhtháthaithe uasghrádaithe a bhfuil misean soiléir aige, dearadh feabhsaithe, agus bonn láidir airgeadais a bheith lárnach d’iarrachtaí an Aontais Eorpaigh máistreacht a fháil ar dhúshláin dhomhanda, a sheasamh sa domhan a fheabhsú, agus fónamh mar chnámh droma do lánpháirtiú na hEorpa, mar atá beartaithe óna chuid. bunadh.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending