Ceangail le linn

Margadh Aonair

Gluaiseann rialacha nua an AE maidir le sábháilteacht bréagán céim níos gaire

ROINN:

foilsithe

on

Tá a seasamh glactha ag Comhairle an Aontais Eorpaigh (sainordú caibidlíochta) maidir leis an rialachán sábháilteachta bréagán lena nuashonraítear na rialacha chun leanaí a chosaint ar rioscaí a bhaineann le húsáid bréagán. Cé go bhfágann an reachtaíocht atá ann faoi láthair go bhfuil rialacha sábháilteachta bréagán an AE ar na cinn is déine ar domhan, tá sé mar aidhm ag an reachtaíocht atá beartaithe cosaint a mhéadú ar cheimiceáin dhochracha (eg réabtha inchríneacha) agus na rialacha forfheidhmithe a threisiú le pas táirge digiteach nua.

Tacaíonn seasamh na Comhairle le cuspóirí ginearálta an togra ach tugtar isteach roinnt feabhsuithe chun oibleagáidí na n-oibreoirí eacnamaíocha agus na margaí ar líne a shoiléiriú; leagann sé amach inneachar an phas táirge digiteach agus rabhaidh agus méadaítear líon na substaintí a bhfuil cosc ​​ar a láithreacht i bréagáin.

Cé go bhfuil na rialacha reatha ar na cinn is sábháilte ar domhan, faoi Uachtaránacht na Beilge, d’éirigh linn na ceanglais a neartú d’oibreoirí eacnamaíocha agus do sholáthraithe margaí ar líne. Feabhsaíodh ceanglais sábháilteachta ar leith, lena n-áirítear ceanglais cheimiceacha, chun rioscaí nua nó rioscaí atá ann cheana a scagadh. Tá ár n-aird ar fad tuillte ag sábháilteacht bréagán agus is cinnte gur chóir dúinn ár bpáistí a chosaint ó tháirgí neamhchomhlíontacha a bheith á ndéanamh nó á n-allmhairiú.
Pierre-Yves Dermagne, Leas-Phríomh-Aire na Beilge agus Aire Geilleagar agus Fostaíochta 

Leagtar amach sa sainordú caibidlíochta seasamh na Comhairle ar thogra a chuir an Coimisiún síos i mí Iúil 2023. Tá sé mar aidhm ag an togra ón gCoimisiún le haghaidh rialacháin um shábháilteacht bréagán an treoir atá ann cheana a thabhairt cothrom le dáta le bearta chun an chosaint ar tháirgí ceimiceacha díobhálacha a mhéadú, lena leathnaítear an toirmeasc ar charcanaigineacha, só-ghineacha. agus táirgí atá tocsaineach don atáirgeadh (CMRanna) do tháirgí ceimiceacha contúirteacha eile amhail suaitheadh ​​inchríneacha agus ceimiceáin a mbíonn tionchar acu ar an gcóras riospráide nó ar orgáin eile. 

Tá sé mar aidhm ag an reachtaíocht atá beartaithe líon na mbréagán neamhchomhlíonta agus neamhshábháilte ar mhargadh an AE a laghdú trí fhorghníomhú na gceanglas dlí a neartú, go háirithe maidir le bréagáin allmhairithe. Leis an togra ón gCoimisiún tugtar isteach pas táirge digiteach (SIP) a chuimseoidh faisnéis faoi shábháilteacht an bhréagáin, ionas gur féidir le húdaráis rialaithe teorann gach pas digiteach a scanadh ag baint úsáide as córas nua TF. Beidh an Coimisiún in ann an rialachán a thabhairt cothrom le dáta agus ordú chun bréagáin áirithe a bhaint den mhargadh má thagann aon rioscaí nua chun cinn nach bhforáiltear dóibh sa téacs reatha amach anseo.  

I sainordú caibidlíochta na Comhairle, rinneadh oibleagáidí na n-oibreoirí eacnamaíocha a ailíniú leis an Rialachán ginearálta maidir le sábháilteacht táirgí (GPSR) agus leis na réaltachtaí nua a bhaineann le méid méadaitheach na ndíolachán ar líne. Chuige sin, beidh sé de cheangal ar mhonaróirí na rabhaidh a mharcáil i dteanga nó i dteangacha is furasta do thomhaltóirí agus d’úsáideoirí deiridh eile a thuiscint, mar a chinnfidh na Ballstáit. Beidh ar mhonaróirí freisin oibreoirí eacnamaíocha eile sa slabhra dáileacháin a chur ar an eolas faoi aon saincheisteanna comhréireachta táirgí. Ina theannta sin, beidh ar allmhaireoirí bréagán an táirgeoir agus na húdaráis um fhaireachas margaidh a chur ar an eolas má cheapann siad go bhfuil riosca ag baint le bréagán.

Soiléirítear sa sainordú ón gComhairle freisin na hoibleagáidí atá ar na 'soláthraithe seirbhíse comhlíonta' (na cuideachtaí a thugann aire do na heilimintí lóistíochta a bhaineann le táirgí a dhíol, amhail trádstóráil, piocadh, pacáistiú nó seoladh). Meastar gur oibreoirí eacnamaíocha iad, ós rud é go bhfuil ról tábhachtach ag soláthraithe seirbhísí comhlíonta maidir le bréagáin a chur ar an margadh, agus go háirithe bréagáin ó thríú tíortha nó bréagáin a cheannaítear ar líne. Beidh a n-oibleagáidí teoranta dá ról sa slabhra soláthair, toisc go measann seasamh na Comhairle go bhfuil ról tábhachtach ag soláthraithe margaí ar líne agus iad ag idirghabháil a dhéanamh ar dhíol nó ar chur chun cinn bréagán idir trádálaithe agus tomhaltóirí.

Aiseolas

Dá bhrí sin, chun críocha an Achta um Sheirbhísí Digiteacha (DSA), measfar gur ábhar mídhleathach bréagáin nach gcomhlíonann an rialachán sábháilteachta bréagán. Leagann an sainordú caibidlíochta amach freisin oibleagáidí a bhaineann go sonrach le bréagán do sholáthraithe margaí ar líne, de bhreis orthu sin a cheanglaítear leis an gcreat dlíthiúil reatha (cosúil leis an DSA agus an GPSR). Mar shampla, éilíonn sé go ndearfar agus go n-eagrófar comhéadain na margaí ar líne ar bhealach a ligeann d’oibreoirí eacnamaíocha an comhartha CE, aon rabhadh is gá don tomhaltóir roimh cheannach agus an nasc gréasáin nó an t-iompróir sonraí (i.e. QR nó barrachód) a thaispeáint. a sholáthraíonn nasc chuig an pas táirge digiteach. Déanann an sainordú caibidlíochta na forálacha a bhaineann leis an bpas táirge digiteach a ailíniú tuilleadh leis an rialachán éicidhearthóireachta do tháirgí inbhuanaithe (ESPR).

Leis an seasamh ón gComhairle tugtar isteach sainmhíniú ar 'pas táirge digiteach' chun a shoiléiriú cén fhaisnéis nach mór a bheith sna pasanna táirge digiteacha agus saintréithe teicniúla an iompróra sonraí. Cinnfear raon feidhme na gceanglas teicniúil a bhaineann leis an bpas táirge digiteach do bhréagáin leis na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh ag an gCoimisiún.

Soiléirítear sa seasamh ón gComhairle freisin na ceanglais maidir le híosmhéid, infheictheacht agus inléiteacht na bhfógraí rabhaidh, ionas go mbeidh rochtain amhairc orthu ag an bpobal i gcoitinne. Déanann seasamh na Comhairle an rialachán maidir le sábháilteacht bréagán a ailíniú leis an rialachán maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú (CLP) táirgí ceimiceacha. Chuige sin, cuireann sé teorainn leis an gcosc ginearálta ar láithreacht substaintí atá aicmithe mar shubstaintí carcanaigineacha, só-ghineacha nó tocsaineacha don atáirgeadh (substaintí CMR) i mbréagáin agus iad siúd a bhí faoi réir aicmithe comhchuibhithe.

Ina theannta sin, tugann sé isteach cosc ​​ar chatagóirí áirithe íogróirí craicinn (substaintí ceimiceacha a spreagann freagairt ailléirgeach tar éis teagmháil leis an gcraiceann), cosc ​​ar bhréagáin a bhfuil feidhm bhithicídeach acu, agus cosc ​​ar chóireáil bréagán le táirgí bithicíde (seachas bréagáin). a bheartaítear a chur go buan amuigh). Is substaintí iad táirgí bithicíde lena n-áirítear leasaithigh, feithidicídí, díghalráin agus lotnaidicídí a úsáidtear chun orgánaigh dhochracha a rialú. Ceadaítear leasaithigh áirithe in ábhair bhréagáin de chineál éigin. Ar deireadh, maidir le cumhráin ailléirgineacha, leis an sainordú caibidlíochta nuashonraítear na rialacha sonracha a rialaíonn a n-úsáid i mbréagáin (lena n-áirítear toirmeasc ar úsáid d'aon ghnó cumhráin i mbréagáin), chomh maith le lipéadú cumhráin ailléirgineacha áirithe.

Leis an gcur chuige ginearálta a comhaontaíodh inniu, déantar seasamh caibidlíochta na Comhairle a fhoirmiú. Soláthraíonn sé sainordú d’uachtaránacht na Comhairle le haghaidh caibidlíochta le Parlaimint na hEorpa, a thosóidh a luaithe a ghlacfaidh an Pharlaimint nua-shuiteáilte a seasamh.  

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending