Ceangail le linn

Teicneolaíocht dhigiteach

Intleacht shaorga: Ní mór don AE dul i bhfeidhm ar an luas

ROINN:

foilsithe

on

Níl infheistíocht an AE in intleacht shaorga ag coinneáil suas le ceannairí domhanda agus ní dhéantar monatóireacht chórasach ar thorthaí na dtionscadal AI atá maoinithe ag an AE. Níl an comhordú idir an AE agus na Ballstáit éifeachtach mar gheall ar easpa uirlisí rialachais agus is beag rath a bhí ar an AE go dtí seo i bhforbairt éiceachóras na hintleachta saorga san Eoraip, de réir tuarascála ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa.


Ó 2018 i leith, tá gníomhaíochtaí iomadúla déanta ag an gCoimisiún Eorpach agus d’oibrigh sé ar phríomhbhloic thógála chun éiceachóras AI an AE a chur chun cinn, amhail rialáil, bonneagar, taighde agus infheistíocht. Ina theannta sin, ghlac an AE céimeanna luatha chun rioscaí AI a iniúchadh, as a dtiocfaidh na chéad rialacha ginearálta ar domhan maidir le húsáid AI.

Mar sin féin, ní raibh bearta an AE comhordaithe go maith le bearta na mBallstát, agus ní raibh faireachán córasach ar infheistíocht. As seo amach, beidh rialachas níos láidre agus níos mó infheistíochta poiblí agus príobháidí san AE – agus níos spriocdhírithe – ríthábhachtach má tá an AE chun a uaillmhianta AI a bhaint amach.

Tá dúshláin roimh an AE sa rás domhanda le haghaidh infheistíochta in AI. Ó 2015, tá infheistíochtaí caipitil fiontair níos ísle ná sna réigiúin eile atá i gceannas ar AI: na Stáit Aontaithe agus an tSín. De réir meastachán, tháinig méadú faoi dhó ar an mbearna iomlán infheistíochta AI idir na SA agus an AE idir 2018 agus 2020 (agus an AE tar éis níos mó ná €10 billiún a shárú).

I bhfianaise an chúlra sin, tá céimeanna glactha ag an AE de réir a chéile chun creat a fhorbairt chun AI a chomhordú ar fud an bhloc trí infheistíocht a mhéadú agus rialáil a oiriúnú. In 2018 agus 2021, tháinig an Coimisiún agus ballstáit an AE ar chomhaontú maidir le bearta chun éiceachóras sármhaitheasa agus muiníne in AI a fhorbairt, rud a chuirfeadh an AE ar cheannaire domhanda maidir le AI atá chun cinn, eiticiúil agus slán.

“Is mór an athrú í infheistíocht shuntasach agus dhírithe in AI ó thaobh luas an fháis eacnamaíoch san AE a shocrú sna blianta atá le teacht,” a dúirt Mihails Kozlovs, Feisire ECA, a bhí i gceannas ar an iniúchadh. “6Sa rás AI, tá an baol ann go nglacfaidh an buaiteoir gach rud. Más mian leis an AE go n-éireoidh lena uaillmhian, ní mór don Choimisiún Eorpach agus do na ballstáit teacht le chéile ar bhealach níos éifeachtaí, dul i ngleic leis an luas agus cumas an AE a bhaint amach le go n-éireoidh leis an mór-réabhlóid teicneolaíochta leanúnach seo."

Tá pleananna AI 2018 agus 2021 an Choimisiúin cuimsitheach, agus i gcomhréir go ginearálta leis na cleachtais idirnáisiúnta is fearr. Mar sin féin, níos mó ná cúig bliana tar éis an chéad phlean, tá an creat chun infheistíocht an AE in AI a chomhordú agus a rialáil fós ina obair idir lámha. Tá na hiniúchóirí cáinteach maidir le comhordú an Choimisiúin leis na Ballstáit, nach raibh aige ach “éifeachtaí teoranta”. Tharla sé seo toisc nach raibh na huirlisí agus an fhaisnéis riachtanach rialachais ag an bhfeidhmeannas.

Aiseolas

D’fhulaing creidiúnacht phleananna an AE a thuilleadh toisc nach raibh córas ceart bunaithe ag an gCoimisiún chun faireachán a dhéanamh ar fheidhmiú infheistíochtaí AI. Ní raibh sé soiléir ach an oiread conas a rannchuideodh na Ballstáit le spriocanna infheistíochta foriomlána an AE, rud a chiallaíonn nach bhfuil aon fhorbhreathnú ar an AE. 

Tá spriocanna infheistíochta an AE fós ró-doiléir agus as dáta: níor tháinig aon athrú orthu ó 2018 i leith, agus tá an easpa uaillmhéine maidir le spriocanna infheistíochta i gcodarsnacht leis an gcuspóir chun éiceachóras AI iomaíoch domhanda a thógáil. Cé gur éirigh leis an gCoimisiún go ginearálta méadú a dhéanamh ar chaiteachas bhuiséad an AE ar thionscadail taighde AI, níor chuir sé go mór le cómhaoiniú príobháideach. Ní mór don Choimisiún níos mó a dhéanamh freisin chun a chinntiú go ndéantar torthaí na dtionscadal taighde atá maoinithe ag an AE in AI a thráchtálú nó a shaothrú go hiomlán. 

Ghlac an Coimisiún beart chun cumasóirí airgeadais agus bonneagair a chur i bhfeidhm chun AI a fhorbairt agus a ghlacadh. Mar sin féin, tá an bonneagar maoinithe ag an AE – mar shaoráidí tástála, spásanna sonraí, nó ardán AI-ar-éileamh – tar éis éirí go mall as an talamh. Go deimhin, níor spreag pleananna AI go dtí seo ach tacaíocht chaipitil bheag ón AE (amhail maoiniú cothromais) do nuálaithe. Tá na bearta a rinneadh le déanaí ón AE chun margadh aonair a bhaint amach le haghaidh sonraí fós ina mbunús, agus ní féidir leo borradh a chur faoi infheistíocht AI.

Cuimsíonn AI teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn i réimsí atá ag athrú go tapa lena n-áirítear róbataic, sonraí móra agus néalríomhaireacht, ríomhaireacht ardfheidhmíochta, fótóinic agus néareolaíocht. Tá SAM ina rádala tosaigh in AI le fada, agus tá sé beartaithe ag an tSín a bheith mar cheannaire domhanda AI faoi 2030, agus an dá thír ag brath ar infheistíocht phríobháideach shubstaintiúil trína bhfathach teicneolaíochta.

Ba iad spriocanna AI an AE maidir le hinfheistíocht phoiblí agus phríobháideach ná €20 billiún thar an tréimhse 2018-2020, agus €20 billiún gach bliain thar na deich mbliana ina dhiaidh sin; leag an Coimisiún amach maoiniú AI an AE a mhéadú go €1.5 billiún sa tréimhse 2018-2020 agus €1 billiún in aghaidh na bliana in 2021-2027.

Tá difríocht shuntasach idir sciar na ngnólachtaí san AE a úsáideann AI. D'fhógair an Fhrainc agus an Ghearmáin na hinfheistíochtaí poiblí AI is mó, cé go bhfuil ceithre thír fós gan aon straitéisí AI ar chor ar bith. Tá sprioc uaillmhianach ag an AE maidir le 75 % de na gnólachtaí a úsáideann AI a bhaint amach faoi 2030. In 2021, ní raibh an Eoraip agus an Áise Láir le chéile freagrach ach as 4 % de chomhdú paitinne AI ar fud an domhain.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending