Ceangail le linn

Teicneolaíocht dhigiteach

Treisiú le ceannaireacht na hEorpa maidir le hIntleacht Shaorga

ROINN:

foilsithe

on

Tháinig an Chomhairle Eorpach ar chomhaontú polaitiúil maidir le rialachán chun cuspóirí an Chomhghnóthais Eorpaigh um Ríomhairí Ardfheidhmíochta (EuroHPC) a leathnú, arb é is aidhm dó ceannaireacht na hEorpa in intleacht shaorga (AI) a threisiú. Cuireann an Rialachán cuspóir breise leis an nGnóthas Comhpháirteach: Monarcha AI a fhorbairt agus a oibriú chun tacú le héiceachóras hintleachta saorga san Aontas.

Aonáin a bheidh i Monarchan AI a sholáthraíonn bonneagar seirbhíse sár-ríomhaireachta AI. Leis an rialachán freisin cuirfear acmhainn sárríomhaireachta an Aontais ar fáil do ghnóthais nua-thionscanta AI Eorpacha chun oiliúint a chur ar a gcuid samhlacha.

Is í an aontacht neart na hEorpa, agus le chéile tá spriocanna móra bainte amach againn. Tá sé seo feicthe againn le forbairt ár sárríomhairí den scoth, agus anois ba mhaith linn torthaí na n-innill chumhachtacha seo a threisiú trí AI iontaofa. Is iad príomhchuspóirí ár gcomhaontaithe pholaitiúil ár ngnólachtaí nua-thionscanta hintleachta saorga a sheoladh isteach sa chéad roinn den teicneolaíocht ríthábhachtach seo', tacú le héiceachóras AI atá thar a bheith iomaíoch agus nuálaíoch agus neamhspleáchas teicneolaíochta an AE a neartú.
Willy Borsus, Leas-Uachtarán na Valláire, an tAire Geilleagair, Taighde agus Nuálaíochta, Digiteach, Talmhaíocht, Pleanáil Uirbeach agus Pleanáil Spásúlachta

Leis an leasú atá molta ag an gCoimisiún, leathnaítear raon feidhme an rialacháin lena leagtar síos cuspóirí Chomhghnóthas EuroHPC, struchtúr a cruthaíodh in 2018 chun dul chun cinn a dhéanamh san ollríomhaireacht Eorpach. Faoi láthair, tá naonúr sár-ríomhaire faighte ag JU EuroHPC, atá lonnaithe ar fud na hEorpa. 

Cuireann an togra ón gCoimisiún le hobair an ghnóthais chomhpháirtigh atá ann cheana trí Monarchan AI a áireamh. Ba cheart go soláthródh na heintitis sin seirbhísí sár-ríomhaireachta AI le bonneagar comhdhéanta, i measc rudaí eile, d’uasríomhaire AI, lárionad sonraí gaolmhar, agus seirbhísí sár-ríomhaireachta AI-dhírithe, a chuirfear ar fáil do ghnóthais nua-thionscanta AI Eorpacha nuálacha. chun a gcuid samhlacha a oiliúint.

Tacaíonn an Chomhairle le príomhchuspóirí an togra ach tugann sí isteach roinnt leasuithe. Go háirithe, áirithítear leis an gcomhaontú ón gComhairle go soláthraíonn na gníomhaíochtaí a chumhdaítear leis na Monarchan AI deiseanna cothroma rochtana ar na sár-ríomhairí AI-optamaithe, rud a chuireann ar fáil iad do líon níos mó úsáideoirí poiblí agus príobháideacha. Luaitear go sainráite sa rialachán gnólachtaí nuathionscanta agus fiontair bheaga agus mheánmhéide mar thairbhithe féideartha na n-ollríomhairí AI. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an ionad ilfhreastail a chruthaíonn gach eintiteas óstála chun rochtain ar a sheirbhísí tacaíochta a éascú.

Aiseolas

Iarrann seasamh na Comhairle ar Bhord Rialaithe EuroHPC coinníollacha speisialta rochtana a shainiú do na hard-ríomhairí AI, lena n-áirítear rochtain thiomnaithe ar ghnólachtaí nuathionscanta agus FBManna. Tar éis an chomhaontaithe pholaitiúil ar thángthas air inniu, féadfaidh eintitis óstála ranníocaíocht airgeadais ón Aontas a fháil a chumhdaíonn suas le 50 % de chostais éadála na n-ollríomhairí AI agus suas le 50 % dá gcostais oibriúcháin (lena n-áirítear costais seirbhíse sár-ríomhaireachta atá dírithe ar AI. ). Is féidir úinéireacht na n-ollríomhairí AI-optamaithe a aistriú chuig na haonáin óstála cúig bliana tar éis don mheaisín tástáil glactha a rith.

Mar fhocal scoir, sonraítear sa rialachán gur cheart na huasríomhairí AI a úsáid go príomha chun samhlacha oiliúna AI ginearáltascála agus feidhmchláir AI atá ag teacht chun cinn a fhorbairt, a thástáil, a mheas agus a bhailíochtú, agus chun réitigh AI a fhorbairt tuilleadh san Uni The EuroHPC. Comhordaíonn an Comhghnóthas iarrachtaí a chomhaltaí chun an Eoraip a dhéanamh mar cheannaire domhanda san ollríomhaireacht. Is iad príomhchuspóirí Chomhghnóthas EuroHPC éiceachóras bonneagair shárríomhaireachta, ríomhaireachta chandamach agus sonraí a fhorbairt, a imscaradh, a leathnú agus a chothabháil; tacú le forbairt comhpháirteanna, teicneolaíochtaí agus eolas sár-ríomhaireachta; úsáid an bhonneagair shárríomhaireachta sin a leathnú; agus tacú le forbairt príomhscileanna HPC don eolaíocht agus don tionscal Eorpach. 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending