Ceangail le linn

Geilleagar digiteach

Míníodh Acht Margaí Digiteacha an AE agus an tAcht um Sheirbhísí Digiteacha

ROINN:

foilsithe

on

Tá dhá phíosa mór reachtaíochta de chuid an AE ar tí an tírdhreach digiteach a athrú. Faigh amach céard atá i gceist leis an Acht um Margaí Digiteacha agus leis an Acht um Sheirbhísí Digiteacha, Cumann.

Cumhacht ardáin dhigiteacha

Le fiche bliain anuas, tá ardáin dhigiteacha ina gcuid dhílis dár saol - tá sé deacair a shamhlú go ndéanfá aon rud ar líne gan Amazon, Google nó Facebook.

Cé gur léir buntáistí an athraithe seo, tugann an seasamh ceannasach a ghnóthaigh cuid de na hardáin seo buntáistí suntasacha dóibh thar iomaitheoirí, ach freisin tionchar míchuí ar an daonlathas, cearta bunúsacha, sochaithe agus an geilleagar. Is minic a chinneann siad nuálaíochtaí sa todhchaí nó rogha an tomhaltóra agus feidhmíonn siad mar choimeádaithe geata mar a thugtar orthu idir gnóthais agus úsáideoirí idirlín.

Chun aghaidh a thabhairt ar an éagothroime seo, tá an AE ag obair ar uasghrádú na rialacha reatha a rialaíonn seirbhísí digiteacha trí na An tAcht um Margaí Digiteacha (DMA) agus an An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha (DSA), a chruthóidh sraith amháin rialacha is infheidhme ar fud an AE. > 10,000   Líon na n-ardán ar líne atá ag feidhmiú san AE. Is fiontair bheaga agus mheánmhéide iad níos mó ná 90% díobh seo

Faigh amach cad atá á dhéanamh ag an AE chun an claochlú digiteach a mhúnlú.

Cleachtais mhóra ardteicneolaíochta a rialáil: An tAcht um Margaí Digiteacha

Is é aidhm an Achta um Margaí Digiteacha cothrom na Féinne a chinntiú do gach cuideachta dhigiteach, beag beann ar a méid. Leagfaidh an rialachán rialacha soiléire maidir le hardáin mhóra - liosta de “dos” agus “don’t” - a bhfuil sé mar aidhm acu iad a chosc ó dhálaí éagóracha a fhorchur ar ghnólachtaí agus ar thomhaltóirí. Cuimsíonn cleachtais den sórt sin seirbhísí rangú agus táirgí a thairgeann an geataire féin níos airde ná seirbhísí nó táirgí comhchosúla a thairgeann tríú páirtithe ar ardán an gheataire nó gan deis a thabhairt d’úsáideoirí aon bhogearra nó aip réamhshuiteáilte a dhíshuiteáil.

Ba cheart go gcuirfeadh na rialacha le nuálaíocht, fás agus iomaíochas agus cuideoidh siad le cuideachtaí níos lú agus gnólachtaí nuathionscanta dul san iomaíocht le himreoirí an-mhór. Sa lá atá inniu ann, is léir nach féidir le rialacha iomaíochta amháin aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna go léir atá romhainn le fathaigh ardteicneolaíochta agus a gcumas na rialacha a leagan síos trí dhul i mbun cleachtais ghnó éagóracha. Scriosfaidh an tAcht um Margaí Digiteacha na cleachtais seo, ag cur comhartha láidir chuig gach tomhaltóir agus gnóthas sa Mhargadh Aonair: leagann na comhreachtóirí rialacha amach, ní cuideachtaí príobháideacha Andreas Schwab (EPP, an Ghearmáin) Ceannaireacht FPE ar an Acht um Margaí Digiteacha.

Aiseolas

Leagfar amach san Acht um Margaí Digiteacha freisin na critéir chun ardáin mhóra ar líne a shainaithint mar choimeádaithe geata agus tabharfaidh sé cumhacht don Choimisiún Eorpach imscrúduithe margaidh a dhéanamh, ag ligean do na hoibleagáidí do choimeádaithe geata a nuashonrú nuair is gá agus drochiompar a cheadú.

Spás digiteach níos sábháilte: An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha

Díríonn an tAcht um Sheirbhísí Digiteacha ar spás digiteach níos sábháilte a chruthú d’úsáideoirí agus do chuideachtaí digiteacha, trí chearta bunúsacha a chosaint ar líne. I measc na bpríomhchúiseanna imní a dtéann an dlí seo i ngleic leo tá trádáil agus malartú earraí, seirbhísí agus ábhar mídhleathach ar líne agus córais algartamacha a chuireann le scaipeadh an dífhoirmithe. Ní amháin go bhfuil tionchar méadaitheach na timpeallachta ar líne inár saol níos fearr: tugann halgartaim dúshlán ár ndaonlathais trí fuath agus deighilt a scaipeadh, tugann fathach ardteicneolaíochta dúshlán ár bpáirc imeartha, agus tugann margaí ar líne dúshlán dár gcaighdeáin chosanta tomhaltóirí agus do shábháilteacht táirgí. Caithfidh sé seo stopadh. Ar an gcúis seo, táimid ag tógáil creata nua, ionas go mbeidh an méid atá mídhleathach as líne mídhleathach ar líne Christel Schaldemose (S&D, an Danmhairg) i gceannas ar FPE ar an Acht um Sheirbhísí Digiteacha.

Tabharfaidh an tAcht um Sheirbhísí Digiteacha níos mó smachta do dhaoine ar an méid a fheiceann siad ar líne: beidh úsáideoirí in ann cinneadh a dhéanamh an bhfuil siad ag iarraidh fógraíocht spriocdhírithe a cheadú nó nach bhfuil agus beidh faisnéis shoiléir acu maidir le cén fáth a moltar ábhar sonrach dóibh.

Cuideoidh na rialacha nua le húsáideoirí a chosaint ar ábhar díobhálach agus mídhleathach. Cuirfidh siad feabhas suntasach ar bhaint ábhar mídhleathach, ag cinntiú go ndéantar é chomh tapa agus is féidir. Cuideoidh sé freisin le dul i ngleic le hábhar díobhálach nach gá, cosúil le dífhoirmiú polaitiúil nó sláinte, a bheith mídhleathach agus rialacha níos fearr a thabhairt isteach maidir le modhnóireacht ábhair agus chun saoirse cainte a chosaint. Cuirfear úsáideoirí ar an eolas faoi bhaint a n-ábhar ag ardáin agus beidh siad in ann é a chonspóid.

Beidh rialacha san Acht um Sheirbhísí Digiteacha freisin lena gcinnteofar go bhfuil táirgí a dhíoltar ar líne sábháilte agus go leanann siad na caighdeáin is airde a leagtar síos san AE. Beidh eolas níos fearr ag úsáideoirí ar fhíor-dhíoltóirí táirgí a cheannaíonn siad ar líne.

Na chéad chéimeanna eile

Phléigh an Pharlaimint a seasamh ar an Acht um Margaí Digiteacha an 14 Nollaig agus rith sí é an 15 Nollaig. Tá sé beartaithe go dtosóidh idirbheartaíocht le rialtais an AE sa chéad leath de 2022.

Cheadaigh coiste an mhargaidh inmheánaigh a sheasamh ar an Acht um Sheirbhísí Digiteacha an 14 Nollaig. Déanfaidh an Pharlaimint iomlán an téacs seo a mheas agus vótáil air i mí Eanáir, rud a ligfeadh do chaibidlíocht le tíortha AE sa Chomhairle tosú sa chéad leath de 2022 freisin.

Seiceáil níos mó ar an gcaoi a múnlaíonn an AE an domhan digiteach

Preasráitis 

Faigh amach níos mó 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending