Ceangail le linn

Dáta

An tAcht Sonraí: Molann an Coimisiún bearta do gheilleagar sonraí atá cothrom agus nuálaíoch

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá rialacha nua molta ag an gCoimisiún maidir le cé atá in ann sonraí a ghintear san AE a úsáid agus rochtain a fháil orthu ar fud na n-earnálacha eacnamaíocha go léir. Áiritheoidh an tAcht Sonraí cothroime sa timpeallacht dhigiteach, spreagfar margadh iomaíoch sonraí, osclóidh sé deiseanna le haghaidh nuálaíochta sonraí-tiomáinte agus déanfaidh sé sonraí níos inrochtana do chách. Beidh sé mar thoradh ar sheirbhísí nua, nuálaíocha agus praghsanna níos iomaíche do sheirbhísí iarmhargadh agus deisiúcháin ar réada nasctha. An bloc tógála cothrománach deireanach seo de chuid an Choimisiúin straitéis sonraí beidh ról lárnach aige sa chlaochlú digiteach, i gcomhréir le cuspóirí digiteacha 2030.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmeannach na hAoise Digití, Margrethe Vestager, Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach: “Is mian linn níos mó smachta a thabhairt do thomhaltóirí agus do chuideachtaí ar cad is féidir a dhéanamh lena gcuid sonraí, ag soiléiriú cé atá in ann rochtain a fháil ar shonraí agus cad iad na téarmaí. Príomhphrionsabal Digiteach é seo a chuideoidh le geilleagar soladach agus cothrom a chruthú a bheidh bunaithe ar shonraí agus a threoróidh an claochlú Digiteach faoi 2030.”

Dúirt Coimisinéir an Mhargaidh Inmheánaigh Thierry Breton freisin: “Is céim thábhachtach í inniu maidir le saibhreas sonraí tionsclaíochta a dhíghlasáil san Eoraip, a rachaidh chun sochair gnólachtaí, tomhaltóirí, seirbhísí poiblí agus an tsochaí ina hiomláine. Go dtí seo, ní úsáidtear ach cuid bheag de shonraí tionsclaíocha agus tá an cumas fáis agus nuálaíochta ollmhór. Áiritheoidh an tAcht Sonraí go ndéanfar sonraí tionsclaíocha a roinnt, a stóráil agus a phróiseáil agus lánurraim á tabhairt do rialacha Eorpacha. Beidh sé ina bhunchloch do gheilleagar digiteach Eorpach atá láidir, nuálaíoch agus ceannasach.”

Is maitheas neamh-iomaíoch iad na sonraí, ar an mbealach céanna le solas sráide nó radharc sárscéimhe: is féidir le go leor daoine rochtain a fháil orthu ag an am céanna, agus is féidir iad a chaitheamh arís agus arís eile gan tionchar a imirt ar a gcáilíocht nó an baol a bheidh i gceist leis an soláthar a rith. laghdaithe. Tá méid na sonraí ag fás i gcónaí, ó 33 zettabytes a ghintear in 2018 go 175 zettabytes a bhfuiltear ag súil leis in 2025. Tá sé ina acmhainneacht gan úsáid, ní úsáidtear 80% de shonraí tionsclaíocha riamh. Tugann an tAcht Sonraí aghaidh ar na saincheisteanna dlíthiúla, eacnamaíocha agus teicniúla as a dtagann tearcúsáid sonraí. Leis na rialacha nua cuirfear tuilleadh sonraí ar fáil lena n-athúsáid agus meastar go gcruthóidh siad €270 billiún de OTI breise faoi 2028.

Áirítear sa togra le haghaidh an Achta Sonraí:

  • bearta chun ligean d’úsáideoirí feistí nasctha rochtain a fháil ar shonraí arna nginiúint acu, ar sonraí iad a bhaineann go heisiach le monaróirí go minic; agus sonraí den sórt sin a roinnt le tríú páirtithe chun seirbhísí iarmhargadh nó seirbhísí nuálaíocha eile atá bunaithe ar shonraí a sholáthar. Coinnítear leis dreasachtaí do mhonaróirí leanúint d’infheistíocht a dhéanamh i nginiúint sonraí ardchaighdeáin, trína gcostais a bhaineann le haistriú a chlúdach agus trí úsáid a bhaint as sonraí comhroinnte in iomaíocht dhíreach lena dtáirge a eisiamh.
  • Bearta go cumhacht idirbheartaíochta a athchothromú do FBManna trí mí-úsáid chonarthach a chosc míchothromaíochtaí i gconarthaí comhroinnte sonraí. Déanfaidh an tAcht Sonraí iad a chosaint ó théarmaí conarthacha éagóracha arna bhforchur ag páirtí a bhfuil seasamh margála i bhfad níos láidre aige. Forbróidh an Coimisiún freisin téarmaí conarthacha eiseamláireacha chun cabhrú le cuideachtaí den sórt sin conarthaí cothroma um chomhroinnt sonraí a dhréachtú agus a chaibidil.
  • Ciallaíonn le haghaidh comhlachtaí earnála poiblí chun sonraí a rochtain agus a úsáid i seilbh na hearnála príobháidí atá riachtanach le haghaidh imthosca eisceachtúla, go háirithe i gcás éigeandála poiblí, amhail tuilte agus tinte fiáine, nó chun sainordú dlíthiúil a chur chun feidhme mura bhfuil sonraí ar fáil ar shlí eile. Tá gá le léargais sonraí chun freagairt go tapa agus go slán, agus an t-ualach ar ghnólachtaí a íoslaghdú.
  • Rialacha nua ag ligean custaiméirí a aistriú go héifeachtach idir soláthraithe seirbhísí próiseála sonraí néil éagsúla agus cosaintí in aghaidh aistriú sonraí neamhdhleathach a chur i bhfeidhm.  

Ina theannta sin, déanann an tAcht Sonraí athbhreithniú ar ghnéithe áirithe de na Treoir Bunachar Sonraí, a cruthaíodh sna 1990í chun infheistíochtaí a chosaint i gcur i láthair struchtúrtha sonraí. Go háirithe, soiléiríonn sé nár cheart go mbeadh bunachair shonraí ina bhfuil sonraí ó ghléasanna agus ó réada Idirlíon na Rudaí (IoT) faoi réir cosanta dlí ar leithligh. Cinnteoidh sé seo gur féidir iad a rochtain agus a úsáid.

Tomhaltóirí agus gnólachtaí beidh siad in ann rochtain a fháil ar shonraí a ngléas agus iad a úsáid le haghaidh seirbhísí iarmhargadh agus breisluacha, amhail cothabháil thuarthach. Trí bhreis faisnéise a bheith acu, beidh tomhaltóirí agus úsáideoirí amhail feirmeoirí, aerlínte nó cuideachtaí foirgníochta in ann cinntí níos fearr a dhéanamh amhail táirgí agus seirbhísí ar cháilíocht níos airde nó níos inbhuanaithe a cheannach, rud a rannchuideoidh le cuspóirí an Mhargaidh Ghlais.

Aiseolas

Gníomhairí gnó agus tionscail beidh níos mó sonraí ar fáil agus bainfidh siad leas as margadh sonraí iomaíoch. Beidh soláthraithe seirbhísí iarmhargadh in ann seirbhísí níos pearsantaithe a thairiscint, agus dul san iomaíocht ar chomhchéim le seirbhísí inchomparáide arna dtairiscint ag monaróirí, agus is féidir sonraí a chomhcheangal chun seirbhísí digiteacha atá go hiomlán nua a fhorbairt. bónas fara depunere chomh maith.

Inniu, mar thaca leis an straitéis Eorpach um shonraí, d'fhoilsigh an Coimisiún ráiteas freisin forbhreathnú ar na spásanna sonraí coiteanna Eorpacha atá á bhforbairt in earnálacha agus i bhfearainn éagsúla.

cúlra

Tar éis An tAcht um Rialachas Sonraí, is é togra an lae inniu an dara príomhthionscnamh reachtach mar thoradh ar mhí Feabhra 2020 Straitéis Eorpach maidir le sonraí, a bhfuil sé mar aidhm aige an AE a dhéanamh ina cheannaire inár sochaí atá faoi thiomáint sonraí.

Le chéile, scaoilfidh na tionscnaimh seo acmhainneacht eacnamaíoch agus shochaíoch na sonraí agus na dteicneolaíochtaí i gcomhréir le rialacha agus luachanna an AE. Cruthóidh siad margadh aonair a cheadóidh sonraí a shreabhadh go héasca laistigh den AE agus trasna earnálacha ar mhaithe le gnólachtaí, taighdeoirí, riaracháin phoiblí agus an tsochaí i gcoitinne.

Le linn don Acht um Rialachas Sonraí, curtha i láthair i Samhainbeir 2020 agus D'aontaigh ag comhreachtóirí i mí na Samhna 2021, cruthaítear na próisis agus na struchtúir chun comhroinnt sonraí ag cuideachtaí, daoine aonair agus an earnáil phoiblí a éascú, soiléirítear leis an Acht Sonraí cé atá in ann luach a chruthú ó shonraí agus faoi na coinníollacha.

Reáchtáladh comhairliúchán poiblí oscailte ar an Acht Sonraí idir 3 Meitheamh agus 3 Meán Fómhair 2021 agus bailíodh tuairimí maidir le bearta chun cothroime a chruthú i gcomhroinnt sonraí, luach do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí. Tá an torthaí foilsíodh iad an 6 Nollaig 2021. 

Tuilleadh eolais

An tAcht Sonraí - Ceisteanna & Freagraí
An tAcht Sonraí - bileog fíricí
An tAcht Sonraí - téacs dlíthiúil
Leathanach fíricí ar an Straitéis Sonraí Eorpacha
An tAcht um Rialachas Sonraí togra
Sainghrúpa on Comhroinnt sonraí B2B agus conarthaí scamall

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending