Ceangail le linn

Gnó

Féadfaidh an AE a bheith € 2 trilliún níos fearr as faoi 2030 má dhéantar aistrithe sonraí trasteorann a urrú

ROINN:

foilsithe

on

Tá DigitalEurope, an príomh-chomhlachas trádála a dhéanann ionadaíocht ar thionscail atá ag athrú go digiteach san Eoraip agus a bhfuil liosta fada de bhaill chorparáideacha aige lena n-áirítear Facebook ag éileamh go ndéanfaí ollchóiriú ar an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR). Taispeánann staidéar nua a choimisiúnaigh an stocaireacht go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag cinntí beartais maidir le haistrithe sonraí idirnáisiúnta ar fhás agus ar phoist ar fud gheilleagar iomlán na hEorpa faoi 2030, ag dul i bhfeidhm ar spriocanna Dheichniú Digiteach na hEorpa.

Ar an iomlán, d’fhéadfadh go mbeadh an Eoraip € 2 trilliún níos fearr as faoi dheireadh na Deich mbliana Digití má aisiompaímid treochtaí reatha agus leas a bhaint as cumhacht aistrithe sonraí idirnáisiúnta. Tá sé seo thart ar mhéid gheilleagar iomlán na hIodáile in aon bhliain ar leith. Bheadh ​​an chuid is mó den phian inár gcás diúltach féin-inflicted (thart ar 60%). Tá éifeachtaí bheartas an AE féin ar aistrithe sonraí, faoin GDPR agus mar chuid den straitéis sonraí, níos tábhachtaí ná éifeachtaí na mbeart sriantach a ghlacann ár mór-chomhpháirtithe trádála. Bíonn tionchar ag gach earnáil agus méid den gheilleagar ar fud na mBallstát go léir. Cuimsíonn earnálacha atá ag brath ar shonraí thart ar leath de OTI an AE. Maidir le honnmhairí, is dóigh go mbeidh an déantúsaíocht is deacra ag srianta ar shreafaí sonraí. Is earnáil í seo ina ndéanann FBManna an ceathrú cuid de na honnmhairí go léir. "Tá an Eoraip ag crosbhóthar. Féadann sí an creat ceart a leagan síos don Deichiú Digiteach anois agus na sreafaí sonraí idirnáisiúnta atá ríthábhachtach dá rath eacnamaíoch a éascú, nó féadfaidh sí a treocht reatha a leanúint go mall agus bogadh i dtreo cosantachas sonraí. Taispeánann ár staidéar. go bhféadfaimis a bheith ag cailleadh amach ar fhás thart ar € 2 trilliún faoi 2030, an méid céanna le geilleagar na hIodáile. Tá fás an gheilleagair dhigitigh agus rath cuideachtaí Eorpacha ag brath ar an gcumas sonraí a aistriú. Tá sé seo amhlaidh go háirithe nuair a thugaimid faoi deara go bhfuiltear ag súil go dtiocfaidh 2024 faoin gcéad d’fhás OTI an domhain ó lasmuigh den AE i 85 cheana féin. Áitímid ar lucht déanta beartas meicníochtaí aistrithe sonraí GDPR a úsáid mar a bhí beartaithe, eadhon sonraí idirnáisiúnta a éascú - gan bac a chur orthu sreafaí, agus oibriú i dtreo comhaontú riailbhunaithe maidir le sreafaí sonraí ag an WTO. " Cecilia Bonefeld-Dahl
Ard-Stiúrthóir DIGITALEUROPE
Léigh an tuarascáil iomlán anseo Moltaí beartais
Ba cheart don AE: Inmharthanacht meicníochtaí aistrithe GDPR a sheasamh, mar shampla: clásail chaighdeánacha chonarthacha, cinntí leordhóthanachta Aistrithe sonraí idirnáisiúnta sa straitéis sonraí a chosaint Tosaíocht a thabhairt do mhargadh a fháil ar shreafaí sonraí mar chuid d’idirbheartaíocht ríomhthráchtála an WTO
príomhthorthaí
Inár gcás diúltach, a léiríonn ár gcosán reatha, D’fhéadfadh an Eoraip a bheith caillte ar: Fás breise € 1.3 trilliún faoi 2030, atá coibhéiseach le méid gheilleagar na Spáinne; Onnmhairí € 116 billiún in aghaidh na bliana, is ionann é agus onnmhairí na Sualainne lasmuigh den AE, nó iad siúd de na deich dtír is lú san AE le chéile; agus 3 mhilliún post. Inár gcás dóchasach, tá gnóthachan ag an AE: Fás breise € 720 billiún faoi ​​2030 nó 0.6 faoin gcéad OTI in aghaidh na bliana; Onnmhairí € 60 billiún in aghaidh na bliana, os cionn leath ag teacht ó mhonarú; agus Poist 700,000, tá go leor acu ardoilte. Is é an difríocht idir an dá chás seo € 2 trillion i dtéarmaí OTI do gheilleagar an AE faoi dheireadh na Deich mbliana Digití. Is í an earnáil is mó a chailleann an déantúsaíocht, ag fulaingt caillteanas de € 60 billiún in onnmhairí. Go comhréireach, is é an rud is mó a chailleann na meáin, cultúr, airgeadas, TFC agus an chuid is mó de na seirbhísí gnó, amhail dul i gcomhairle, - thart ar 10 faoin gcéad dá n-onnmhairí. Ach, is iad na hearnálacha céanna na hearnálacha sin is mó a ghnóthaíonn dá n-éireodh linn ár dtreo reatha a athrú. A tromlach (timpeall 60 faoin gcéad) de chaillteanais onnmhairiúcháin an AE sa chás diúltach teacht ó mhéadú ar a srianta féin seachas ó ghníomhartha tríú tíortha. D’fhéadfadh riachtanais logánú sonraí dochar a dhéanamh d’earnálacha nach nglacann páirt mhór i dtrádáil idirnáisiúnta, amhail cúram sláinte. Is éard atá i suas le ceathrú ionchur i soláthar cúram sláinte táirgí agus seirbhísí atá spleách ar shonraí. Sna mór-earnálacha lena mbaineann, is ionann FBManna agus thart ar aon trian (déantúsaíocht) agus dhá thrian (seirbhísí mar airgeadas nó cultúr) láimhdeachais. EIs fiú thart ar € 280 billiún xports ag FBManna déantúsaíochta atá ag brath ar shonraí san AE. Sa chás diúltach, thiocfadh laghdú € 14 billiún ar onnmhairí ó FBManna an AE, agus sa chás fáis thiocfadh méadú € 8 orthu Is fiú € 3 trilliún ar a laghad aistrithe geilleagair chuig geilleagar an AE faoi 2030. Is meastachán coimeádach é seo toisc gurb é fócas idirnáisiúnta an tsamhail. Mar gheall ar shrianta ar shreafaí sonraí inmheánacha, m.sh. go hidirnáisiúnta laistigh den chuideachta chéanna, is dócha go mbeidh an figiúr seo i bhfad níos airde.
Tuilleadh faisnéise faoin staidéar
Breathnaíonn an staidéar ar dhá chás réalaíocha, ailínithe go dlúth le díospóireachtaí beartais reatha. Cuirtear an chéad chás 'diúltach' (dá dtagraítear i rith an staidéir mar an 'cás dúshláin') san áireamh léirmhínithe sriantacha reatha ar an Schrems II rialú ó Chúirt Bhreithiúnais an AE, trína ndéantar meicníochtaí aistrithe sonraí faoin GDPR a úsáid den chuid is mó. Cuirtear straitéis sonraí an AE san áireamh freisin a chuireann srianta ar aistriú sonraí neamhphearsanta thar lear. Níos faide i gcéin, measann sé cás ina ndéanann mór-chomhpháirtithe trádála srianta ar shreabhadh sonraí a theannadh, lena n-áirítear trí logánú sonraí. Aithníonn an staidéar earnálacha san AE atá ag brath go mór ar shonraí, agus ríomhann sé tionchar na srianta ar aistrithe trasteorann ar gheilleagar an AE suas go dtí 2030. Na hearnálacha digitithe seo, ar fud tionscail agus méideanna gnó éagsúla, lena n-áirítear sciar mór de FBManna, leath de OTI an AE iad.
Léigh an tuarascáil iomlán anseo

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Gnó

Mar a shábháil an t-idirlíon gnólachtaí agus geilleagair ar fud an domhain

foilsithe

on

Tá an t-idirlíon tar éis sráidbhaile a dhéanamh den chruinne, réabhlóidiú a dhéanamh ar bhealaí chun gnó a dhéanamh, costais fógraíochta a laghdú, é a dhéanamh níos éasca do shaoránaigh rochtain a fháil ar sheirbhísí rialtais, agus chuir sé rogha gan fasach ar tháirgí agus seirbhísí ar fáil do thomhaltóirí ag praghsanna bun carraige. In aghaidh an Statista, bhuail díolacháin ríomhthráchtála domhanda $ 4.28 trilliún in 2020 agus meastar go sáróidh siad $ 5.4 trilliún in 2022. Is maith an rud é sin do gheilleagair i ngach áit.

Is é an áit a mbíonn an t-idirlíon níos gile ná an chaoi a sábhálfar gnóthais bheaga ó fearg úinéirí caipitil traidisiúnta. Tá sé níos éasca anois ná riamh do cheannaithe maoiniú gnólachtaí beaga a fháil ó iasachtóirí ar líne.

6 Bealaí ar shábháil an tIdirlíon gnólachtaí

Fógraíocht ar bhuiséad íseal

Tá siad imithe na laethanta nuair a bhí uirlisí fógraíochta i seilbh sceallóga gorma. De réir sonraí a sholáthraíonn Adage, is féidir le meánchostas tráchtála teilifíse 30 soicind a bheith chomh hard le $ 115,000.

Aiseolas

Tá an tIdirlíon tar éis radharc na bhfógraí a dhaonlathú le margaíocht ar líne. Measann Margadh Saineolaithe gur féidir le gnóthais anois a bheith chomh híseal le $ 750 - $ 1500 in aghaidh na míosa ar fheachtais Sinsearach agus $ 5,500 in aghaidh na míosa ar fheachtais sna meáin shóisialta ar an meán.

Is chabhair é sin d’úinéirí gnólachtaí beaga i ngach áit. Féadfaidh siad a gcostais mhargaíochta a íoc anois le hiasachtaí do mhaoiniú gnólachtaí beaga.

Margaíocht éifeachtach

Chabhraigh uirlisí margaíochta idirlín le gnóthais an buille faoi thuairim a bhaint dá gcuid iarrachtaí margaíochta. Trí úsáid a bhaint as uirlisí optamaithe rátaí comhshó (CRO) mar Google Analytics, HubSpot, agus Unbounce, is féidir le gnóthais éifeachtacht a straitéisí margaíochta digití a thomhas.

Is féidir leat a fheiceáil cé mhéad duine a tháinig i dtír ar do leathanaigh táirge ó r-phost, Facebook, nó Google ad agus cá mhéad a chríochnaigh ag ceannach do tháirge nó seirbhísí. Mar sin, is féidir leat tiontaithe a thomhas agus do Roi a chinneadh ar an toirt.

Arís, cuireann uirlisí ar líne ar chumas gnólachtaí faisnéis luachmhar a fháil faoi leasanna a gcustaiméirí agus fógraí spriocdhírithe a reáchtáil a thaitníonn le grúpaí déimeagrafacha ar leith a bhfuil suim acu cheana féin ina gcuid táirgí nó seirbhísí.

Leathnaigh le níos lú forchostais

Leis an idirlíon tháinig ríomhthráchtáil, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca do ghnólachtaí scála a dhéanamh chuig margaí nua agus a ngnólachtaí a fhás gan mórán forchostais. Sa lá atá inniu ann, is féidir le húinéirí gnóthas beaga a gcuid táirgí a dhíol ar líne i gcathracha, stáit agus tíortha éagsúla ó shuíomh amháin.

Tógann sé airgead chun suíomh Gréasáin gnó a thógáil, ach tá an costas lúide i gcomparáid leis na forchostais leanúnacha a bhaineann le spás a ligean ar cíos agus oibrithe nua a fhostú in áiteanna éagsúla. Is féidir leat maoiniú do ghnóthais bheaga a fháil go héasca ó iasachtóir ar líne chun na costais tosaigh a bhaineann le d’oibríochtaí gnó a thabhairt chun scamall.

Iontráil Níos Éasca

Chuir an tIdirlíon deireadh leis na bacainní uile ar iontráil i saol an ghnó. Sa lá atá inniu ann, is féidir le duine ar bith a bhfuil ríomhaire glúine agus nasc idirlín acu gnó a thosú ó chompord a thí - fiú gan fardal! Sea, má tá tú ardteicneolaíochta agus más féidir leat do shuíomh Gréasáin féin a thógáil agus beagán margaíochta digití a dhéanamh, is féidir anois gnó a thosú gan mórán caipitil agus gan aon fhorchostas $ 0 in aois an idirlín.

Sin a bhfuil i gceist le dropshipping. Níl ort ach siopa ar líne a chruthú agus idirchaidreamh a dhéanamh le comhpháirtithe iontaofa um chomhlíonadh tríú páirtí chun a gcuid táirgí a liostáil ar do shuíomh amhail is gur leatsa iad. Chomh luath agus a dhéanann tú díolachán, déanann do pháirtí an táirge a phacáistiú agus a sheoladh go díreach chuig an gcustaiméir. Cé chomh maith é sin!

Rochtain ar thallann

Is féidir le gnóthais de gach méid rochtain a fháil anois ar fhórsa saothair ar éileamh ar líne ó aon chuid den domhan gan gá a bheith le daoine gairmiúla daor a fhostú. Sin a bhfuil i gceist le hardáin mar Upwork agus Fivver. Ó ríomhchláraitheoirí cumasacha, saineolaithe Sinsearach, agus gairmithe beochana go cruthaitheoirí ábhair agus dearthóirí grafacha, níl aon ghanntanas saorateangairí cumasacha ar féidir le gnóthais a fháil ar líne ar chodán den chostas a bhaineann le roinn iomlán a thógáil go hinmheánach.

Rochtain ar mhaoiniú do ghnólachtaí beaga

Ar deireadh, bhí ról mór ag an idirlíon maidir le bearnaí traidisiúnta iasachta a dhúnadh. Ba bhac le húinéirí gnóthas beaga maoiniú gnóthas beag a fháil ó iasachtóirí traidisiúnta. Le méadú na n-iasachtóirí ar líne, maoiniú slua-mhaoiniú, agus ardáin iasachta piara go piaraí, tá an bhearna maoinithe ag dúnadh go gasta anois.

Mar shampla, is iad iasachtóirí ar líne mar caminofinancial.com uachtar na mbarr anois maidir le maoiniú a fháil do ghnólachtaí beaga. Tá próiseas iarratais simplí acu, soláthraíonn siad droch-chreidmheas d’iasachtaí, agus bíonn tréimhsí gearra ceadaithe 1-10 lá acu.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Iascaigh: Aontaíonn AE agus Oileáin Cook leanúint lena gcomhpháirtíocht inbhuanaithe iascaigh

foilsithe

on

Chomhaontaigh an tAontas Eorpach agus Oileáin Cook leanúint lena gcomhpháirtíocht rathúil iascaigh mar chuid den Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe, ar feadh tréimhse trí bliana. Ligeann an comhaontú do shoithí iascaireachta an AE atá ag feidhmiú san Aigéan Ciúin Thiar agus Lár leanúint ar aghaidh ag iascaireacht ar thailte iascaireachta Oileáin Cook. Comhshaol, Aigéin agus Iascach CoimisinéirDúirt Virginijus Sinkevičius: “Le hathnuachan an Phrótacail Iascaigh seo, beidh soithí an Aontais Eorpaigh in ann leanúint ar aghaidh ag iascaireacht ceann de na stoic tuinníní trópaiceacha is sláintiúla. Táimid thar a bheith bródúil as cur, trínár dtacaíocht earnála, le forbairt earnáil iascaigh Oileáin Cook - Stát i mBéal Forbartha na nOileán Beag a moladh go minic as a bheartais bhainistíochta iascaigh éifeachtacha agus fhreagracha. Seo mar a oibríonn Comhaontuithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe an AE go praiticiúil. "

Faoi chuimsiú an Phrótacail nua, rannchuideoidh an AE agus úinéirí loinge le suas le € 4 mhilliún (NZD 6.8m) san iomlán do na trí bliana amach romhainn, agus € 1m (NZD 1.7m) chun tacú leis na hOileáin Cook ' tionscnaimh laistigh den bheartas iascaigh earnála agus muirí. Ar an iomlán, in aice le feabhsuithe in earnáil na hiascaireachta, cheadaigh an t-ioncam a fuarthas ón gComhaontú seo roimhe seo rialtas Oileáin Cook a gcóras leasa shóisialaigh a fheabhsú. Tá tuilleadh faisnéise sa mhír nuachta.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eitlíochta / aerlínte

Formheasann an Coimisiún scéim na hIodáile € 800 milliún chun aerfoirt agus oibreoirí láimhseála talún a chúiteamh as an damáiste a rinneadh mar gheall ar an ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim Iodálach € 800 milliún chun aerfoirt agus oibreoirí láimhseála talún a chúiteamh as an damáiste a rinneadh mar gheall ar an ráig coronavirus agus na srianta taistil a bhí ar an Iodáil agus tíortha eile a chur i bhfeidhm chun an scaipeadh an víris.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: "Tá aerfoirt i measc na gcuideachtaí a bhuail an ráig coróivíreas go háirithe. Cuirfidh an scéim € 800 milliún seo ar chumas na hIodáile iad a chúiteamh as an damáiste a rinneadh mar thoradh díreach ar an srianta taistil a bhí le cur i bhfeidhm ag an Iodáil agus ag tíortha eile chun scaipeadh an víris a theorannú. Leanaimid orainn ag obair i ndlúthchomhar leis na ballstáit chun réitigh inoibrithe a fháil chun tionchar eacnamaíoch na ráige coronavirus a mhaolú, de réir rialacha an AE. "

Scéim na hIodáile

Aiseolas

Chuir an Iodáil beart cabhrach in iúl don Choimisiún chun aerfoirt agus oibreoirí láimhseála talún a chúiteamh as an damáiste a rinneadh le linn na tréimhse idir 1 Márta agus 14 Iúil 2020 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na srianta taistil atá i bhfeidhm.

Faoin scéim, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do gach aerfort agus oibreoir láimhseála talún le deimhniú oibríochta bailí arna sheachadadh ag údarás eitlíochta sibhialta na hIodáile.

Cinnteoidh meicníocht aisghlámtha go gcaithfear aon tacaíocht phoiblí a gheobhaidh na tairbhithe de bhreis ar an damáiste iarbhír a fhulaingt a íoc ar ais le Stát na hIodáile.  

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta um chúnamh Stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn go díreach mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail an ráig coronavirus.

Measann an Coimisiún go gcáilíonn an ráig coronavirus mar eachtra eisceachtúil, toisc gur eachtra urghnách nach féidir a thuar a mbeidh tionchar suntasach eacnamaíochta aige. Mar thoradh air sin, tá údar maith le hidirghabhálacha eisceachtúla ó na ballstáit chun na damáistí atá nasctha leis an ráig a chúiteamh. 

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh beart na hIodáile damáistí atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus, agus go bhfuil sé comhréireach, toisc nach sáróidh an cúiteamh an méid is gá chun an damáiste a shlánú, de réir Airteagal 107 (2) (b ) CFAE.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE.

cúlra

Tá tacaíocht airgeadais ó chistí AE nó náisiúnta arna ndeonú do sheirbhísí sláinte nó do sheirbhísí poiblí eile chun dul i ngleic le cás an choróivíris lasmuigh de scóip an rialaithe Stáit. Baineann an rud céanna le haon tacaíocht airgeadais phoiblí a thugtar go díreach do shaoránaigh. Ar an gcaoi chéanna, ní thagann bearta tacaíochta poiblí atá ar fáil do gach cuideachta mar shampla fóirdheontais pá agus íocaíochtaí cánacha corparáideacha agus breisluacha nó ranníocaíochtaí sóisialta a chur ar fionraí faoi rialú cúnaimh Stáit agus ní éilíonn siad ceadú an Choimisiúin faoi rialacha um chúnamh Stáit AE. Sna cásanna seo go léir, is féidir le ballstáit gníomhú láithreach.

Nuair a bhíonn rialacha maidir le státchabhair infheidhmithe, is féidir le ballstáit bearta cuimsitheacha cúnaimh a dhearadh chun tacú le cuideachtaí nó earnálacha ar leith atá ag fulaingt ó iarmhairtí an ráig coronavirus de réir chreat reatha Státchabhrach an AE.

An 13 Márta 2020, ghlac an Coimisiún a Cumarsáid ar fhreagairt eacnamaíoch chomhordaithe ar ráig COVID-19 na féidearthachtaí seo a leagan amach.

Maidir leis seo, mar shampla:

  • Féadann ballstáit cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh (i bhfoirm scéimeanna) as an damáiste a d’fhulaing agus a tharla go díreach mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail iad siúd ba chúis leis an ráig coronavirus. Foráiltear dó seo le hAirteagal 107 (2) (b) CFAE.
  • Cuireann rialacha maidir le státchabhair bunaithe ar Airteagal 107 (3) (c) CFAE ar chumas ballstát cabhrú le cuideachtaí déileáil le ganntanas leachtachta agus cúnamh tarrthála práinneach de dhíth orthu.
  • Is féidir é seo a chomhlánú le bearta éagsúla éagsúla, mar shampla faoin Rialachán de minimis agus faoin Rialachán Ginearálta maidir le Díolúine Bloc, ar féidir leis na Ballstáit a chur i bhfeidhm láithreach, gan an Coimisiún a bheith páirteach ann.

I gcás cásanna eacnamaíocha atá an-dian, mar an ceann atá os comhair na mballstát go léir faoi láthair mar gheall ar an ráig coronavirus, tugann rialacha Státchabhrach an AE deis do bhallstáit tacaíocht a dheonú chun suaitheadh ​​tromchúiseach ar a ngeilleagar a leigheas. Tá sé seo á thuar le hAirteagal 107 (3) (b) CFAE den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

An 19 Márta 2020, ghlac an Coimisiún a Creat Sealadach Cúnaimh Stáit bunaithe ar Airteagal 107 (3) (b) CFAE chun a chumasú do Bhallstáit an tsolúbthacht iomlán a bhfuil súil leis faoi rialacha Státchabhrach a úsáid chun tacú leis an ngeilleagar i gcomhthéacs na ráige coronavirus. An Creat Sealadach, arna leasú ar 3 Aibreán, Bealtaine 8, 29 meitheamh, 13 Deireadh Fómhair 2020 agus Eanáir 28 2021, déantar foráil ann maidir leis na cineálacha cúnaimh seo a leanas, ar féidir le ballstáit a dheonú: (i) Deontais dhíreacha, instealltaí cothromais, buntáistí roghnacha cánach agus réamhíocaíochtaí; (ii) Ráthaíochtaí stáit maidir le hiasachtaí arna nglacadh ag cuideachtaí; (iii) Iasachtaí poiblí fóirdheonaithe do chuideachtaí, lena n-áirítear iasachtaí fo-ordaithe; (iv) Cosaintí do bhainc a dhíríonn cúnamh Stáit ar an bhfíorgheilleagar; (v) Árachas creidmheasa onnmhairithe gearrthéarmach poiblí; (vi) Tacaíocht do thaighde agus forbairt a bhaineann le coronavirus (T&F); (vii) Tacaíocht chun saoráidí tástála a thógáil agus a uasghrádú; (viii) Tacaíocht do tháirgeadh táirgí atá ábhartha chun dul i ngleic leis an ráig coronavirus; (ix) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm iarchur íocaíochtaí cánach agus / nó fionraí ranníocaíochtaí slándála sóisialta; (x) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm fóirdheontais pá d’fhostaithe; (xi) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm ionstraimí caipitil cothromais agus / nó hibrideacha; (xii) Tacaíocht do chostais sheasta nochtaithe do chuideachtaí atá ag meath ar láimhdeachas i gcomhthéacs na ráige coronavirus.

Beidh an Creat Sealadach i bhfeidhm go dtí deireadh mhí na Nollag 2021. D’fhonn cinnteacht dhlíthiúil a chinntiú, déanfaidh an Coimisiún measúnú roimh an dáta seo an gá é a leathnú.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.63074 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomh eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending