Ceangail le linn

Dáta

Glacann an Coimisiún Eorpach uirlisí nua chun sonraí pearsanta a mhalartú go sábháilte

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach le dhá shraith de chlásail chaighdeánacha chonarthacha, ceann le húsáid idir rialaitheoirí agus próiseálaithe agus ceann chun sonraí pearsanta a aistriú chuig tríú tíortha. Léiríonn siad ceanglais nua faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) agus cuireann siad breithiúnas Schrems II na Cúirte Breithiúnais san áireamh, ag cinntiú leibhéal ard cosanta sonraí do shaoránaigh. Tabharfaidh na huirlisí nua seo intuarthacht dlí níos mó do ghnólachtaí Eorpacha agus cuideoidh siad, go háirithe, le FBManna chun comhlíonadh na gceanglas maidir le haistrithe sábháilte sonraí a chinntiú, agus ligfidh siad do na sonraí gluaiseacht faoi shaoirse thar theorainneacha, gan bhacainní dlíthiúla.

Dúirt an Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht Vera Jourová: “San Eoraip, ba mhaith linn fanacht oscailte agus ligean do shonraí sreabhadh, ar choinníoll go sreabhann an chosaint leis. Cuideoidh na Clásail Chonarthacha Chaighdeánacha nuachóirithe leis an gcuspóir seo a bhaint amach: cuireann siad uirlis úsáideach ar fáil do ghnólachtaí lena chinntiú go gcomhlíonann siad dlíthe cosanta sonraí, dá gcuid gníomhaíochtaí laistigh den AE agus d’aistrithe idirnáisiúnta. Is réiteach riachtanach é seo sa domhan digiteach idirnasctha ina dtógann cliceáil nó dhó sonraí a aistriú. "

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders: “Sa saol digiteach nua-aimseartha atá againn, tá sé tábhachtach gur féidir sonraí a roinnt leis an gcosaint riachtanach - laistigh agus lasmuigh den AE. Leis na clásail threisithe seo, táimid ag tabhairt níos mó sábháilteachta agus cinnteachta dlíthiúla do chuideachtaí maidir le haistrithe sonraí. Tar éis rialú Schrems II, bhí sé de dhualgas agus mar thosaíocht againn uirlisí atá furasta le húsáid a bhunú, ar féidir le cuideachtaí brath go hiomlán orthu. Cuideoidh an pacáiste seo go mór le cuideachtaí an GDPR a chomhlíonadh. "

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.

Dáta

Spiaireacht agus goid sonraí, streachailt na hEorpa

foilsithe

on

De réir mar a shroicheann an choimhlint leanúnach maidir le cosaint sonraí buaicphointí nua, tá an Eoraip fós ag streachailt le réitigh iomchuí a fháil chun í féin agus a saoránach a chosaint ar ghoid, úsáid agus mhí-úsáid sonraí príobháideacha.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Dáta

Gearrann fíneáil údarás cosanta sonraí na hÍsiltíre Booking.com € 475,000

foilsithe

on

Chuir Údarás um Chosaint Sonraí na hÍsiltíre fíneáil de € 475,000 ar Booking.com as sárú sonraí nuair a rinne coirpigh rochtain ar shonraí pearsanta níos mó ná 4,000 custaiméir, lena n-áirítear sonraí cárta creidmheasa beagnach 300 úsáideoir an láithreáin taistil choitianta a fháil.

Bhain na coirpigh sonraí logála isteach chuig na cuntais ó fhostaithe 40 óstán in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha.

Phishing

"Bhí an baol ann go ndéanfaí robáil anseo ar chustaiméirí Booking.com," a dúirt Monique Verdier, Leas-Uachtarán ghníomhaireacht cosanta sonraí na hÍsiltíre. "Fiú mura ndearna na coirpigh faisnéis faoi chárta creidmheasa a ghoid ach ainm duine amháin, sonraí teagmhála agus faisnéis faoina áirithint óstáin. D'úsáid na scammers na sonraí sin le haghaidh phiascaireachta."

"Trí ligean orthu gur leis an óstán tú ar an bhfón nó ar r-phost, rinne siad iarracht airgead a thógáil ó dhaoine. D’fhéadfadh sé sin a bheith an-inchreidte má tá a fhios ag scamálaí den sórt sin go díreach cathain a chuir tú an seomra in áirithe. Agus fiafraíonn de ar mhaith leat íoc as na hoícheanta sin. is féidir damáiste mór a dhéanamh ansin, "a dúirt Verdier.

Cuireadh Booking.com ar an eolas faoin sárú sonraí an 13 Eanáir, ach níor thuairiscigh siad é laistigh den tréimhse éigeantach trí lá tar éis sárú a fháil amach. Ina áit sin, d'fhan siad 22 lá eile.

"Is sárú tromchúiseach é seo," a dúirt Verdier. "Ar an drochuair, féadann sárú sonraí tarlú áit ar bith, fiú má ghlac tú réamhchúraimí maithe. Ach chun damáiste do chustaiméirí a chosc agus sárú sonraí den sórt sin a athrá, ní mór duit é sin a thuairisciú in am. Tá luas an-tábhachtach." 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Dáta

Straitéis Eorpach maidir le sonraí: Cad a theastaíonn ó FPEanna

foilsithe

on

Faigh amach cé mar is mian le FPEanna rialacha an AE maidir le comhroinnt sonraí neamhphearsanta a mhúnlú chun nuálaíocht agus an geilleagar a threisiú agus príobháideacht á chosaint.

Tá sonraí ag croílár chlaochlú digiteach an AE atá ag dul i bhfeidhm ar gach gné den tsochaí agus den gheilleagar. Tá sé riachtanach chun hintleachta saorga, atá ar cheann de thosaíochtaí an AE, agus a sholáthraíonn deiseanna suntasacha le haghaidh nuálaíochta, téarnaimh tar éis ghéarchéim agus fhás Covid-19, mar shampla i dteicneolaíochtaí sláinte agus glasa.

Léigh tuilleadh faoi deiseanna agus dúshláin mhóra sonraí.

Ag freagairt do Choimisiún na hEorpa Straitéis Eorpach um Shonraí, D’iarr coiste tionscail, taighde agus fuinnimh na Parlaiminte go ndíreofaí reachtaíocht ar dhaoine a bhí bunaithe ar luachanna Eorpacha príobháideachta agus trédhearcachta a chuirfidh ar chumas na nEorpach agus cuideachtaí atá bunaithe san AE leas a bhaint as acmhainneacht sonraí tionsclaíocha agus poiblí i dtuarascáil a glacadh an 24 Feabhra 2021.

Na buntáistí a bhaineann le geilleagar sonraí AE

Dúirt FPEanna gur léirigh an ghéarchéim an gá le reachtaíocht éifeachtach sonraí a thacóidh le taighde agus nuálaíocht. Tá méideanna móra sonraí ardchaighdeáin, go háirithe neamhphearsanta - tionsclaíoch, poiblí agus tráchtála - san AE cheana féin agus níl a lánacmhainneacht le fiosrú fós. Sna blianta amach romhainn, ginfear i bhfad níos mó sonraí. Tá FPEanna ag súil go gcuideoidh reachtaíocht sonraí leis an acmhainneacht seo a bhaint amach agus sonraí a chur ar fáil do chuideachtaí Eorpacha, lena n-áirítear fiontair bheaga agus mheánmhéide, agus taighdeoirí.

Cuideoidh sreabhadh sonraí a chumasú idir earnálacha agus tíortha le gnólachtaí Eorpacha de gach méid a bheith nuálaíoch agus rathúil san Eoraip agus níos faide i gcéin agus cuideoidh sé leis an AE a bhunú mar cheannaire sa gheilleagar sonraí.

Tionscnaíonn an Coimisiún go bhféadfadh an geilleagar sonraí san AE fás ó € 301 billiún in 2018 go € 829 billiún in 2025, agus líon na ngairmithe sonraí ag ardú ó 5.7 go 10.9 milliún.

Tá iomaitheoirí domhanda na hEorpa, mar na SA agus an tSín, ag nuáil go gasta agus ag cur a mbealaí chun rochtain agus úsáid sonraí i bhfeidhm. Le bheith chun tosaigh i ngeilleagar na sonraí, ba cheart don AE bealach Eorpach a fháil chun poitéinseal a bhaint amach agus caighdeáin a leagan síos.

Rialacha chun príobháideacht, trédhearcacht agus cearta bunúsacha a chosaint

Dúirt FPEnna gur cheart go mbeadh rialacha bunaithe ar phríobháideacht, trédhearcacht agus meas ar chearta bunúsacha. Ní mór comhroinnt frree na sonraí a theorannú do shonraí neamhphearsanta nó sonraí gan ainm dochúlaithe. Caithfidh daoine a bheith i gceannas go hiomlán ar a gcuid sonraí agus iad a chosaint le rialacha cosanta sonraí an AE, go háirithe an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR).

D'iarr an coiste ar an gCoimisiún agus ar thíortha AE oibriú le tíortha eile ar chaighdeáin dhomhanda chun luachanna agus prionsabail an AE a chur chun cinn agus chun a chinntiú go bhfanfaidh margadh an Aontais iomaíoch.

Spásanna sonraí Eorpacha agus bonneagar mór sonraí

Ag iarraidh go mbeadh saorshreabhadh sonraí mar threoirphrionsabal, áitigh FPEnna ar an gCoimisiún agus ar thíortha AE spásanna sonraí earnála a chruthú a chuirfidh ar chumas sonraí a roinnt agus treoirlínte, ceanglais dhlíthiúla agus prótacail chomhchoiteanna a leanúint. I bhfianaise na paindéime, dúirt FPEnna gur cheart aird ar leith a thabhairt ar Chomhspás Sonraí Sláinte na hEorpa.

Toisc go mbraitheann rath na straitéise sonraí den chuid is mó ar bhonneagar teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide, d’iarr FPEnna forbairtí teicneolaíochta san AE a luathú, mar theicneolaíocht chibearshlándála, snáithíní optúla, 5G agus 6G, agus d’fháiltigh siad roimh mholtaí chun ról na hEorpa i sár-ríomhaireacht agus ríomhaireacht chandamach a chur chun cinn. . Thug siad foláireamh gur cheart dul i ngleic leis an deighilt dhigiteach idir réigiúin chun féidearthachtaí comhionanna a chinntiú, go háirithe i bhfianaise an téarnaimh iar-Chovid.

Lorg comhshaoil ​​sonraí móra

Cé go bhfuil an cumas ag sonraí tacú le teicneolaíochtaí glasa agus Sprioc an AE a bheith neodrach ó thaobh aeráide faoi 2050, tá an earnáil dhigiteach freagrach as níos mó ná 2% d’astaíochtaí domhanda gás ceaptha teasa. De réir mar a fhásann sé, caithfidh sé díriú ar a lorg carbóin a ísliú agus ag laghdú E-dramhaíola, Dúirt FPEnna.

Reachtaíocht comhroinnte sonraí an AE

Chuir an Coimisiún straitéis Eorpach maidir le sonraí i láthair i mí Feabhra 2020. Is iad an straitéis agus an páipéar Bán ar intleacht shaorga na chéad philéir de straitéis dhigiteach an Choimisiúin.

Léigh tuilleadh faoi deiseanna faisnéise saorga agus a bhfuil ag teastáil ón bParlaimint.

Tá an coiste tionscail, taighde agus fuinnimh ag súil go gcuirfear an tuarascáil san áireamh san Acht Sonraí nua a chuirfidh an Coimisiún i láthair sa dara leath de 2021.

Tá an Pharlaimint ag obair freisin ar thuarascáil ar an An tAcht um Rialachas Sonraí gur chuir an Coimisiún i láthair i mí na Nollag 2020 mar chuid den straitéis le haghaidh sonraí. Tá sé mar aidhm aige infhaighteacht sonraí a mhéadú agus muinín i gcomhroinnt sonraí agus in idirghabhálaithe a neartú.

Tá an Pharlaimint chun vótáil ar thuarascáil an choiste le linn seisiún iomlánach i mí an Mhárta.

Straitéis Eorpach maidir le sonraí 

An tAcht um Rialachas Sonraí: Rialachas sonraí Eorpach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending