Ceangail le linn

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Spéir Eorpach Aonair: FPEanna réidh le caibidlíocht a thosú

ROINN:

foilsithe

on

Ba cheart bainistíocht aerspáis na hEorpa a mhionchoigeartú chun bealaí eitilte a bharrfheabhsú, moilleanna eitilte a laghdú agus astaíochtaí CO2 a laghdú, a dúirt an Coiste Iompair agus Turasóireachta, TRAN.

Molann an sainordú caibidlíochta maidir le hathchóiriú na rialacha Sky Eorpacha Aonair, a ghlac an Coiste Iompair agus Turasóireachta Déardaoin le 39 vóta go seacht agus dhá staonadh ó vótáil, bealaí chun bainistíocht aerspáis na hEorpa a nuachóiriú d’fhonn moilleanna eitilte a laghdú, bealaí eitilte a bharrfheabhsú. , costais agus astaíochtaí CO2 a ghearradh san earnáil eitlíochta.

Bainistíocht aerspáis na hEorpa a shruthlíniú

Aiseolas

Tá FPEanna an Choiste Iompair ag iarraidh ilroinnt i mbainistíocht aerspáis na hEorpa a laghdú agus bealaí eitilte a bharrfheabhsú, ie eitiltí níos dírí a bheith acu. Tacaíonn siad le córas bainistíochta aerspáis na hEorpa a shruthlíniú trí údaráis mhaoirseachta náisiúnta neamhspleácha (NSAnna) a bhunú, atá freagrach as ceadúnaithe eacnamaíocha a eisiúint do sholáthraithe seirbhíse aerloingseoireachta agus d’oibreoirí aerfoirt chun oibriú, chomh maith le pleananna feidhmíochta bainistíochta aerspáis a chur i bhfeidhm, atá le socrú ag an nua Comhlacht Athbhreithnithe Feidhmíochta, ag feidhmiú faoi choimirce Ghníomhaireacht Eitlíochta Sábháilteachta an AE (EASA).

Glacadh na rialacha maidir le sainordú EASA a leathnú le 38 vóta go staonadh ó 7 agus 3. Vótáil an coiste freisin i bhfabhar sainordú a thabhairt chun tús a chur le cainteanna idir-institiúideacha trí 41 vótáil go staonadh ó 5 agus 2.

Eitiltí níos glaise

Cuireann FPEnna ar an gCoiste Iompair agus Turasóireachta i dtreis gur cheart don Spéir Eorpach Aonair an Beart Glas a leanúint agus cur leis an gcuspóir maidir le neodracht aeráide le laghdú suas le 10% ar astaíochtaí a mbíonn tionchar aeráide acu

Glacfaidh an Coimisiún spriocanna feidhmíochta an AE maidir le hacmhainn, éifeachtúlacht costais, athrú aeráide agus cosaint an chomhshaoil ​​do sheirbhísí aerloingseoireachta, deir FPEnna. Molann siad freisin gur cheart go spreagfadh muirir a ghearrtar ar úsáideoirí aerspáis (aerlínte nó oibreoirí eitleáin príobháideacha) as seirbhísí aerloingseoireachta a sholáthar iad a bheith níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, mar shampla, trí theicneolaíochtaí malartacha tiomána glan a chur chun cinn.

Oscail an margadh

De réir mar a bhíonn FPEanna ag iarraidh níos mó iomaíochta idir rialaitheoirí aerthráchta, tugann siad le fios gur cheart do bhallstát amháin nó do ghrúpa ballstát soláthraithe seirbhíse aerthráchta a roghnú trí thairiscint iomaíoch, mura mbeadh neamhéifeachtúlacht costais, caillteanas oibríochta, aeráide nó comhshaoil ​​mar thoradh air, nó níos lú dálaí oibre. Bheadh ​​an loighic chéanna i bhfeidhm agus seirbhísí aerloingseoireachta eile á roghnú agat, amhail seirbhísí cumarsáide, faisnéise meitéareolaíochta nó aerloingseoireachta.

Sleachta na rapóirtéirí

EP rapóirtéir Marian-Jean Marinescu Dúirt (EPP, RO): “Tógtar ailtireacht aerspáis reatha na hEorpa de réir teorainneacha náisiúnta. Ciallaíonn an náisiúnachas eitlíochta seo eitiltí níos faide, níos mó moilleanna, costais bhreise do phaisinéirí, astaíochtaí níos airde, agus níos mó truaillithe. Le Spéir Eorpach Aonair i ndáiríre agus córas aontaithe bainistíochta aeir Eorpach, chruthóimis ailtireacht aerspáis nua bunaithe ní ar theorainneacha ach ar éifeachtúlacht. Ar an drochuair, tá an seasamh a ghlac an Chomhairle le déanaí bunaithe ar ábhair imní náisiúnta. Dá bhrí sin iarraimid ar Bhallstáit eitilt ard, ionas gur féidir linn aghaidh a thabhairt ar deireadh ar na fadhbanna a bhaineann le costas, ilroinnt agus astaíochtaí a bhaineann le heitlíocht na hEorpa ”.

An rapóirtéir ar rialacha EASA, Bogusław Liberadzki Dúirt S&D, PL): “Creidimid go láidir gur cheart an Spéir Eorpach Aonair a chur i bhfeidhm go tapa chun caighdeáin agus nósanna imeachta Eorpacha níos coitianta a thabhairt idir na ballstáit. Tar éis na géarchéime COVID-19, táimid réidh chun éifeachtúlacht eacnamaíoch agus chomhshaoil ​​in eitlíocht na hEorpa a threisiú. "

Na chéad chéimeanna eile

Is éard atá sa vótáil seo ar rialacha Aonair na Spéire Eorpaí ná nuashonrú ar sheasamh caibidlíochta na Parlaiminte a glacadh siar in 2014 agus dá bhrí sin athdhearbhaíonn sé ullmhacht FPEanna chun cainteanna idir-institiúideacha a thosú le Comhairle an AE go gairid. Meastar go dtosóidh an chaibidlíocht ar rialacha Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an AE (EASA) i gcomhthreo, tar éis toradh vóta an choiste a fhógairt ina suí iomlánach, b’fhéidir le linn sheisiún an II Meitheamh nó Iúil.

Tuilleadh eolais

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Spéir Eorpach Aonair: Astaíochtaí a ísliú agus moilleanna a laghdú

foilsithe

on

Tá FPEanna ag iarraidh bainistíocht aerspáis an AE a nuachóiriú chun é a dhéanamh níos éifeachtaí agus níos glaise, Cumann.

Ba cheart go gcabhródh nuashonrú rialacha aonair na hEorpa Sky leis an earnáil eitlíochta a bheith níos éifeachtaí, ag cinntiú eitiltí níos giorra trí bhealaí níos dírí agus ar an gcaoi sin astuithe gáis cheaptha teasa a ísliú, a deir FPEnna.

Seoladh an tionscnamh Sky Eorpach Aonair i 1999, i dtréimhse a raibh méadú mór ar eitiltí agus moilleanna méadaitheacha ann a leag béim ar an ngá le comhordú níos fearr.

Aiseolas

Teastaíonn ó FPEnna go ndéanfaí na rialacha a athchóiriú chun aerspás an AE a dhéanamh chomh ilroinnte agus bainistíocht aerthráchta a fheabhsú. Mhéadódh sé seo sábháilteacht agus éifeachtúlacht, laghdódh sé costais agus rachadh sé chun leasa an chomhshaoil.

Faoi láthair, ní fhéadfaidh aerlínte eitilt go díreach chuig an bpointe tuirlingthe. B’fhéidir go mbeidh siad ag iarraidh eitilt thar stáit a bhfuil muirir níos airde orthu a sheachaint, criosanna míleata a sheachaint nó bealach níos faide a ghlacadh chun an aimsir a sheachaint. Féadann sé sin eitiltí níos faide agus níos mó astaíochtaí a chiallaíonn. Féadfaidh ilroinnt a bheith ina chúis le moilleanna freisin mar gheall ar chomhordú nach bhfuil chomh maith agus is féidir.

Deir FPEnna go gcaithfear rialacha bainistíochta aerspáis a fhorbairt agus a oiriúnú tuilleadh do mhargaí atá ag teacht chun cinn, an ceann nua timpeallacht dhigiteach agus Déileáil Ghlas na hEorpa. Tá siad ag iarraidh rialacha nua a chuideodh le laghdú suas le 10% a bhaint amach in astaíochtaí gás ceaptha teasa, trí bhealaí níos faide a sheachaint agus teicneolaíochtaí níos glaine a chur chun cinn.

Ba mhaith leo freisin aerspás na hEorpa a dhéanamh níos iomaíche agus tacú le soláthraithe seirbhíse aerthráchta agus seirbhísí aerloingseoireachta eile a roghnú mar chumarsáid agus seirbhísí meitéareolaíochta trí thairiscintí iomaíocha.

cúlra

Is ó dhá bhliain na rialacha reatha maidir le Spéir Eorpach Aonair. Mhol an Coimisiún Eorpach athbhreithniú a dhéanamh in 2009 a ghlac an Pharlaimint in 2013. Tar éis gur mhainnigh an Chomhairle comhaontú a ath-athbhreithniú, mhol an Coimisiún uasghrádú de réir Bheart Glas na hEorpa in 2014.

An 17 Meitheamh 2021, rinne coiste iompair agus turasóireachta na Parlaiminte a sainordú caibidlíochta ar an Athchóiriú Aonair Sky na hEorpa agus ghlac siad a seasamh ar sainordú Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh a leathnú gníomhú mar chomhlacht athbhreithnithe feidhmíochta. Tar éis an post deireanach sin a fhógairt le linn seisiún iomlánach Iúil, tá FPEanna réidh le haghaidh caibidlíochta leis an gComhairle.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Iarrann an Coimisiún réitigh shimplí ar thomhaltóirí atá ag lorg cúitimh as eitiltí curtha ar ceal

foilsithe

on

Tá an Coimisiún Eorpach agus údaráis tomhaltóirí ag éileamh ar aerlínte a láimhseáil ar chealuithe eitilte a fheabhsú. D'iarr an Coimisiún agus údaráis náisiúnta tomhaltóirí ar aerlínte feabhas a chur ar an gcaoi a ndéileálann siad le cealuithe i gcomhthéacs na paindéime COVID-19. 

Iarrtar ar aerlínte atá ag feidhmiú san AE a gcleachtais a fheabhsú le cabhair ó liosta beart arna dhréachtú i gcomhpháirt ag an gCoimisiún agus ag an ngrúpa cosanta tomhaltóirí, líonra CPC. Tá an tionscnamh mar fhreagra ar an líon ollmhór gearán ó thomhaltóirí a fuair siad siúd atá ag iarraidh a gcearta aerphaisinéirí a fheidhmiú agus tá sé bunaithe ar thorthaí suirbhé a seoladh níos luaithe i mbliana chun sonraí a bhailiú ar láimhseáil gearán ag 16 aerlíne mhóra. Chuir an anailís ar na freagraí a cuireadh ar fáil béim ar raon saincheisteanna, lena n-áirítear roinnt aerlínte a léirigh an ceart chun aisíocaíocht in airgead nach bhfuil chomh feiceálach ná roghanna eile cosúil le hathródú nó dearbháin, agus le tuiscint gur gníomh de dhea-thoil é aisíocaíocht, seachas dlí. oibleagáid.

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders: “Fuaireamar a lán gearán ó thomhaltóirí ach d’oibríomar go dlúth le haerlínte freisin chun a thuiscint cá bhfuil easnaimh agus cén fáth. Ní mór d’aerlínte meas a bheith acu ar chearta tomhaltóirí nuair a chuirtear eitiltí ar ceal. Táimid ag iarraidh réitigh shimplí inniu chun cinnteacht a thabhairt do thomhaltóirí tar éis tréimhse suaitheadh ​​an-mhór. " 

Dúirt Coimisinéir Iompair an AE Adina Vălean: “Táimid ag measúnú roghanna rialála faoi láthair chun cosaintí paisinéirí a threisiú. Leanfaimid orainn ag obair le húdaráis náisiúnta chun cearta paisinéirí a chur in iúl, a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú i gceart. Caithfidh fíor-rogha a bheith ag paisinéirí idir dearbháin agus aisíocaíochtaí.

"Níor aisíoc formhór na n-aerlínte a ndearnadh suirbhé orthu paisinéirí laistigh den teorainn ama seacht lá dá bhforáiltear le dlí an AE. Caithfidh siad beart a dhéanamh chun a chinntiú go n-urramaítear an mhoill seo do gach áirithint nua - cibé acu a ceannaíodh go díreach nó trí idirghabhálaí í - agus chun í a ionsú go tapa. riaráiste na n-aisíocaíochtaí atá ar feitheamh, faoin 1 Meán Fómhair 2021 ar a dhéanaí. "

Aiseolas

Dúirt an eagraíocht Eorpach do thomhaltóirí (BEUC): "Tá sé beagnach bliain go leith ó thosaigh COVID19 agus tá go leor aerlínte fós ag sárú dhlí na dtomhaltóirí."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Fáiltíonn earnáil na heitlíochta roimh Phrótacal Sábháilteachta Sláinte Eitlíochta nuashonraithe EASA-ECDC

foilsithe

on

Cumainn eitlíochta ceannródaíochafáilte roimh Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA) agus an ceann is déanaí ón Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) Prótacal Sábháilteachta Sláinte Eitlíochta COVID-19, a thugann aitheantas do na forbairtí eipidéimeolaíocha dearfacha ar fud na hEorpa agus riosca íseal tarchuir víris le linn aerthaistil mar chuid de bhearta nuashonraithe chun taisteal a choinneáil sábháilte agus réidh do phaisinéirí an samhradh seo. Den chéad uair riamh, tacaíonn an Prótacal le Tástálacha Mear Antigen a úsáid, go háirithe do phaisinéirí atá ag taisteal ó cheantair ardriosca - agus iarrann sé freisin comhchuibhiú na mbeart ar fud na hEorpa.

Tagann sé seo i ndiaidh ghlacadh na Moltaí Comhairle is déanaí an tseachtain seo caite a thacaíonn le atosú taistil laistigh den AE agus tríú tír, agus úsáid á baint as córas Teastas Digiteach COVID (DCC) an AE. Caithfidh ballstáit an córas DCC a chur i bhfeidhm anois faoin 1 Iúil. Cheangail tíortha AE a gcórais teastais náisiúnta le geata an AE roimh an spriocdháta.

Admhaíonn an Prótacal nuashonraithe Moladh na Comhairle ón 10 Meitheamh 2021, ag moladh: “Níor cheart go mbeadh daoine atá vacsaínithe go hiomlán i gcoinne COVID-19 nó a tháinig slán ón ngalar le 180 lá anuas faoi réir tástála nó coraintín, mura bhfuil siad ag teacht ó limistéar a bhfuil riosca an-ard ann nó ina bhfuil Leagan Imní i gcúrsaíocht. Maidir le taisteal ó chinn scríbe den sórt sin, d’fhéadfaí an riachtanas le haghaidh tástála diúltacha a mheas. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina Thástáil Mear Braite Antaigin (RADT) nach dtógfar níos mó ná 48 uair an chloig roimh theacht nó tástáil PCR tráth nach déanaí ná 72 uair an chloig roimh theacht. "

I gcomhráiteas, dúirt na sé chumann: “Tá cosaint shláinte an phobail, lena n-áirítear cosaint ár bhfoirne agus ár bpaisinéirí, fós mar phríomhthosaíocht eitlíochta ar fud na paindéime seo. Tar éis cláir vacsaínithe rathúla ar fud na hEorpa agus dearcadh eipidéimeolaíoch feabhsaithe, tá na treoirlínte nuashonraithe seo an-tráthúil agus cuideoidh siad le turas réidh agus sábháilte paisinéirí a chinntiú. Táimid ag brath ar Bhallstáit an AE a gcuid féin a dhéanamh anois agus na bearta atá ann a nuashonrú dá réir, ionas go mbeidh a fhios ag paisinéirí cad atá le déanamh. Tá sé seo ríthábhachtach chun muinín paisinéirí a athbhunú agus chun cabhrú le téarnamh ár n-earnála. "

Fáiltíonn na cumainn roimh na nuashonruithe seo a leanas ar an bPrótacal:

  • Solúbthacht maidir leis an gceanglas maidir le fadú fisiceach leanúnach ag aerfoirt, ós rud é nach mbeidh ach paisinéirí lán-vacsaínithe, aisghafa nó tástáilte ag taisteal. Cuideoidh sé seo leis na dúshláin oibríochta a bhain leis na bearta um fhadú fisiceach roimhe seo a mhaolú. Is timpeallachtaí thar a bheith sábháilte iad aerfoirt agus aerárthaí araon.
  • Ó thaobh sábháilteachta sláinte de, is fearr fíorú DCC a eagrú lasmuigh sula n-imíonn sé.
  • Ba cheart tástáil a dhéanamh, más gá, roimh eitilt seachas ar theacht nó le linn idirthurais;
  • Ba cheart seiceálacha doiciméad a theorannú do sheic amháin roimh thaisteal. Is beag cuspóir míochaine atá ag seiceálacha arís agus arís eile, m.sh. nuair a thagann siad, agus d’fhéadfadh scuaine gan ghá a bheith mar thoradh orthu.

Tá na huirlisí uile ag an Eoraip anois: an DCC, Foirm Aimsitheoir Paisinéirí digiteacha (dPLF) agus Moltaí na Comhairle maidir le taisteal idirnáisiúnta agus laistigh den AE chun athoscailt thaistil aeir a chinntiú go sábháilte agus go réidh an samhradh seo. De réir mar a mhéadaíonn rátaí vacsaínithe agus de réir mar a thagann feabhas breise ar an staid eipidéimeolaíoch, tá na sé chumann ag súil go ndéanfar na bearta coisctheacha deireanacha a scála siar nó a bhaint de réir mar is cuí, ar aon dul le laghdú ar an leibhéal riosca foriomlán.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending