Ceangail le linn

Eitlíochta / aerlínte

Fáiltíonn príomhfheidhmeannach trádála an AE roimh mhargadh an AE / na SA: 'Leis an gcomhaontú seo, táimid ag bunú aighneas Airbus-Boeing'

foilsithe

on

I gcinneadh suntasach, tháinig an AE agus na SA ar chomhaontú chun na taraifí a fhorchuirtear ina n-aighneas le fada faoi chúnamh mídhleathach do dhéantóirí aerárthaí a bhaint, ar feadh tréimhse cúig bliana.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen: “Osclaíonn an comhaontú atá comhdaithe againn anois caibidil nua inár gcaidreamh, toisc go mbogann muid ó dhlíthíocht go comhoibriú ar aerárthaí, tar éis beagnach 20 bliain de dhíospóidí. Is í an díospóid trádála is faide i stair an WTO. "

Ghlac an AE agus SAM creat comhoibritheach maidir le haerárthaí sibhialta móra. Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Trádála an AE Valdis Dombrovskis: “Táimid tiomanta don chreat seo a chur ag obair chun cothrom na Féinne a chur chun cinn chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin chomhroinnte, chun difríochtaí fadbhunaithe a shárú agus dlíthíocht sa todhchaí a sheachaint."

Aiseolas

D’fháiltigh Ionadaí Trádála na Stát Aontaithe, Katherine Tai, roimh spiorad nua an chomhoibrithe: “Tháinig foireann na SA chun na Bruiséile agus iad diongbháilte gan aon chloch a fhágáil gan trácht inár n-iarrachtaí teacht ar chomhaontú maidir leis an aighneas fadbhunaithe idir Boeing agus Airbus."

D’fháiltigh Cathaoirleach an Choiste Trádála Idirnáisiúnta i bParlaimint na hEorpa Bernd Lange FPE (S&D, DE) roimh an gcomhaontú: “Is faoiseamh é seo do go leor earnálacha ar dhá thaobh an Atlantaigh a d’fhulaing iarmhairtí diúltacha na díospóide. Cé gur ghlan na taobhanna crios tuirlingthe go luath i mí an Mhárta trí aontú le taraifí a chur ar fionraí ceithre mhí, ní raibh muid cinnte an leor an spriocdháta an 11 Iúil chun an díospóid fhada seo a réiteach.

“Cé nach bhfuil réiteach deiridh againn fós, mar sin féin cuirim fáilte mhór roimh an mbeart seo. Cinnteoidh cruthú grúpa oibre agus idirphlé aireachta ar fhóirdheontais go mbeidh na hardáin cheart againn chun réiteach buan idirbheartaithe a fháil amach anseo. " Chuir Lange leis go raibh creat nua ann freisin chun dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le haerárthaí sibhialta móra a tháirgtear i ngeilleagair neamh-mhargaidh, ag tagairt go príomha don tSín.

cúlra

San aighneas faoi chúnamh mídhleathach do Airbus agus Boeing, ghearr gach taobh taraifí díoltais údaraithe ag an WTO i gcoinne an taobh eile. Bhuail an AE € 3.4 billiún ($ 4bn) de tháirgí Mheiriceá lena n-áirítear bradán, cáis cheddar, seacláid agus citeal i mí na Samhna 2021, tar éis do rialtas na SA tobhaigh a fhorchur ar € 6.8bn ($ 7.5bn) d’allmhairí - i measc nithe eile, fíon, cáis agus ola olóige - ón AE. I mí an Mhárta 2021, d’fhógair an AE agus na SA go gcuirfidís taraifí díoltais ar fionraí go dtí an 11 Iúil chun am a cheadú chun beart a idirbheartú.

Eitlíochta / aerlínte

Formheasann an Coimisiún scéim na hIodáile € 800 milliún chun aerfoirt agus oibreoirí láimhseála talún a chúiteamh as an damáiste a rinneadh mar gheall ar an ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim Iodálach € 800 milliún chun aerfoirt agus oibreoirí láimhseála talún a chúiteamh as an damáiste a rinneadh mar gheall ar an ráig coronavirus agus na srianta taistil a bhí ar an Iodáil agus tíortha eile a chur i bhfeidhm chun an scaipeadh an víris.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: "Tá aerfoirt i measc na gcuideachtaí a bhuail an ráig coróivíreas go háirithe. Cuirfidh an scéim € 800 milliún seo ar chumas na hIodáile iad a chúiteamh as an damáiste a rinneadh mar thoradh díreach ar an srianta taistil a bhí le cur i bhfeidhm ag an Iodáil agus ag tíortha eile chun scaipeadh an víris a theorannú. Leanaimid orainn ag obair i ndlúthchomhar leis na ballstáit chun réitigh inoibrithe a fháil chun tionchar eacnamaíoch na ráige coronavirus a mhaolú, de réir rialacha an AE. "

Scéim na hIodáile

Aiseolas

Chuir an Iodáil beart cabhrach in iúl don Choimisiún chun aerfoirt agus oibreoirí láimhseála talún a chúiteamh as an damáiste a rinneadh le linn na tréimhse idir 1 Márta agus 14 Iúil 2020 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na srianta taistil atá i bhfeidhm.

Faoin scéim, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do gach aerfort agus oibreoir láimhseála talún le deimhniú oibríochta bailí arna sheachadadh ag údarás eitlíochta sibhialta na hIodáile.

Cinnteoidh meicníocht aisghlámtha go gcaithfear aon tacaíocht phoiblí a gheobhaidh na tairbhithe de bhreis ar an damáiste iarbhír a fhulaingt a íoc ar ais le Stát na hIodáile.  

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta um chúnamh Stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn go díreach mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail an ráig coronavirus.

Measann an Coimisiún go gcáilíonn an ráig coronavirus mar eachtra eisceachtúil, toisc gur eachtra urghnách nach féidir a thuar a mbeidh tionchar suntasach eacnamaíochta aige. Mar thoradh air sin, tá údar maith le hidirghabhálacha eisceachtúla ó na ballstáit chun na damáistí atá nasctha leis an ráig a chúiteamh. 

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh beart na hIodáile damáistí atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus, agus go bhfuil sé comhréireach, toisc nach sáróidh an cúiteamh an méid is gá chun an damáiste a shlánú, de réir Airteagal 107 (2) (b ) CFAE.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE.

cúlra

Tá tacaíocht airgeadais ó chistí AE nó náisiúnta arna ndeonú do sheirbhísí sláinte nó do sheirbhísí poiblí eile chun dul i ngleic le cás an choróivíris lasmuigh de scóip an rialaithe Stáit. Baineann an rud céanna le haon tacaíocht airgeadais phoiblí a thugtar go díreach do shaoránaigh. Ar an gcaoi chéanna, ní thagann bearta tacaíochta poiblí atá ar fáil do gach cuideachta mar shampla fóirdheontais pá agus íocaíochtaí cánacha corparáideacha agus breisluacha nó ranníocaíochtaí sóisialta a chur ar fionraí faoi rialú cúnaimh Stáit agus ní éilíonn siad ceadú an Choimisiúin faoi rialacha um chúnamh Stáit AE. Sna cásanna seo go léir, is féidir le ballstáit gníomhú láithreach.

Nuair a bhíonn rialacha maidir le státchabhair infheidhmithe, is féidir le ballstáit bearta cuimsitheacha cúnaimh a dhearadh chun tacú le cuideachtaí nó earnálacha ar leith atá ag fulaingt ó iarmhairtí an ráig coronavirus de réir chreat reatha Státchabhrach an AE.

An 13 Márta 2020, ghlac an Coimisiún a Cumarsáid ar fhreagairt eacnamaíoch chomhordaithe ar ráig COVID-19 na féidearthachtaí seo a leagan amach.

Maidir leis seo, mar shampla:

  • Féadann ballstáit cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh (i bhfoirm scéimeanna) as an damáiste a d’fhulaing agus a tharla go díreach mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail iad siúd ba chúis leis an ráig coronavirus. Foráiltear dó seo le hAirteagal 107 (2) (b) CFAE.
  • Cuireann rialacha maidir le státchabhair bunaithe ar Airteagal 107 (3) (c) CFAE ar chumas ballstát cabhrú le cuideachtaí déileáil le ganntanas leachtachta agus cúnamh tarrthála práinneach de dhíth orthu.
  • Is féidir é seo a chomhlánú le bearta éagsúla éagsúla, mar shampla faoin Rialachán de minimis agus faoin Rialachán Ginearálta maidir le Díolúine Bloc, ar féidir leis na Ballstáit a chur i bhfeidhm láithreach, gan an Coimisiún a bheith páirteach ann.

I gcás cásanna eacnamaíocha atá an-dian, mar an ceann atá os comhair na mballstát go léir faoi láthair mar gheall ar an ráig coronavirus, tugann rialacha Státchabhrach an AE deis do bhallstáit tacaíocht a dheonú chun suaitheadh ​​tromchúiseach ar a ngeilleagar a leigheas. Tá sé seo á thuar le hAirteagal 107 (3) (b) CFAE den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

An 19 Márta 2020, ghlac an Coimisiún a Creat Sealadach Cúnaimh Stáit bunaithe ar Airteagal 107 (3) (b) CFAE chun a chumasú do Bhallstáit an tsolúbthacht iomlán a bhfuil súil leis faoi rialacha Státchabhrach a úsáid chun tacú leis an ngeilleagar i gcomhthéacs na ráige coronavirus. An Creat Sealadach, arna leasú ar 3 Aibreán, Bealtaine 8, 29 meitheamh, 13 Deireadh Fómhair 2020 agus Eanáir 28 2021, déantar foráil ann maidir leis na cineálacha cúnaimh seo a leanas, ar féidir le ballstáit a dheonú: (i) Deontais dhíreacha, instealltaí cothromais, buntáistí roghnacha cánach agus réamhíocaíochtaí; (ii) Ráthaíochtaí stáit maidir le hiasachtaí arna nglacadh ag cuideachtaí; (iii) Iasachtaí poiblí fóirdheonaithe do chuideachtaí, lena n-áirítear iasachtaí fo-ordaithe; (iv) Cosaintí do bhainc a dhíríonn cúnamh Stáit ar an bhfíorgheilleagar; (v) Árachas creidmheasa onnmhairithe gearrthéarmach poiblí; (vi) Tacaíocht do thaighde agus forbairt a bhaineann le coronavirus (T&F); (vii) Tacaíocht chun saoráidí tástála a thógáil agus a uasghrádú; (viii) Tacaíocht do tháirgeadh táirgí atá ábhartha chun dul i ngleic leis an ráig coronavirus; (ix) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm iarchur íocaíochtaí cánach agus / nó fionraí ranníocaíochtaí slándála sóisialta; (x) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm fóirdheontais pá d’fhostaithe; (xi) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm ionstraimí caipitil cothromais agus / nó hibrideacha; (xii) Tacaíocht do chostais sheasta nochtaithe do chuideachtaí atá ag meath ar láimhdeachas i gcomhthéacs na ráige coronavirus.

Beidh an Creat Sealadach i bhfeidhm go dtí deireadh mhí na Nollag 2021. D’fhonn cinnteacht dhlíthiúil a chinntiú, déanfaidh an Coimisiún measúnú roimh an dáta seo an gá é a leathnú.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.63074 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomh eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Spéir Eorpach Aonair: Astaíochtaí a ísliú agus moilleanna a laghdú

foilsithe

on

Tá FPEanna ag iarraidh bainistíocht aerspáis an AE a nuachóiriú chun é a dhéanamh níos éifeachtaí agus níos glaise, Cumann.

Ba cheart go gcabhródh nuashonrú rialacha aonair na hEorpa Sky leis an earnáil eitlíochta a bheith níos éifeachtaí, ag cinntiú eitiltí níos giorra trí bhealaí níos dírí agus ar an gcaoi sin astuithe gáis cheaptha teasa a ísliú, a deir FPEnna.

Seoladh an tionscnamh Sky Eorpach Aonair i 1999, i dtréimhse a raibh méadú mór ar eitiltí agus moilleanna méadaitheacha ann a leag béim ar an ngá le comhordú níos fearr.

Aiseolas

Teastaíonn ó FPEnna go ndéanfaí na rialacha a athchóiriú chun aerspás an AE a dhéanamh chomh ilroinnte agus bainistíocht aerthráchta a fheabhsú. Mhéadódh sé seo sábháilteacht agus éifeachtúlacht, laghdódh sé costais agus rachadh sé chun leasa an chomhshaoil.

Faoi láthair, ní fhéadfaidh aerlínte eitilt go díreach chuig an bpointe tuirlingthe. B’fhéidir go mbeidh siad ag iarraidh eitilt thar stáit a bhfuil muirir níos airde orthu a sheachaint, criosanna míleata a sheachaint nó bealach níos faide a ghlacadh chun an aimsir a sheachaint. Féadann sé sin eitiltí níos faide agus níos mó astaíochtaí a chiallaíonn. Féadfaidh ilroinnt a bheith ina chúis le moilleanna freisin mar gheall ar chomhordú nach bhfuil chomh maith agus is féidir.

Deir FPEnna go gcaithfear rialacha bainistíochta aerspáis a fhorbairt agus a oiriúnú tuilleadh do mhargaí atá ag teacht chun cinn, an ceann nua timpeallacht dhigiteach agus Déileáil Ghlas na hEorpa. Tá siad ag iarraidh rialacha nua a chuideodh le laghdú suas le 10% a bhaint amach in astaíochtaí gás ceaptha teasa, trí bhealaí níos faide a sheachaint agus teicneolaíochtaí níos glaine a chur chun cinn.

Ba mhaith leo freisin aerspás na hEorpa a dhéanamh níos iomaíche agus tacú le soláthraithe seirbhíse aerthráchta agus seirbhísí aerloingseoireachta eile a roghnú mar chumarsáid agus seirbhísí meitéareolaíochta trí thairiscintí iomaíocha.

cúlra

Is ó dhá bhliain na rialacha reatha maidir le Spéir Eorpach Aonair. Mhol an Coimisiún Eorpach athbhreithniú a dhéanamh in 2009 a ghlac an Pharlaimint in 2013. Tar éis gur mhainnigh an Chomhairle comhaontú a ath-athbhreithniú, mhol an Coimisiún uasghrádú de réir Bheart Glas na hEorpa in 2014.

An 17 Meitheamh 2021, rinne coiste iompair agus turasóireachta na Parlaiminte a sainordú caibidlíochta ar an Athchóiriú Aonair Sky na hEorpa agus ghlac siad a seasamh ar sainordú Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh a leathnú gníomhú mar chomhlacht athbhreithnithe feidhmíochta. Tar éis an post deireanach sin a fhógairt le linn seisiún iomlánach Iúil, tá FPEanna réidh le haghaidh caibidlíochta leis an gComhairle.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Iarrann an Coimisiún réitigh shimplí ar thomhaltóirí atá ag lorg cúitimh as eitiltí curtha ar ceal

foilsithe

on

Tá an Coimisiún Eorpach agus údaráis tomhaltóirí ag éileamh ar aerlínte a láimhseáil ar chealuithe eitilte a fheabhsú. D'iarr an Coimisiún agus údaráis náisiúnta tomhaltóirí ar aerlínte feabhas a chur ar an gcaoi a ndéileálann siad le cealuithe i gcomhthéacs na paindéime COVID-19. 

Iarrtar ar aerlínte atá ag feidhmiú san AE a gcleachtais a fheabhsú le cabhair ó liosta beart arna dhréachtú i gcomhpháirt ag an gCoimisiún agus ag an ngrúpa cosanta tomhaltóirí, líonra CPC. Tá an tionscnamh mar fhreagra ar an líon ollmhór gearán ó thomhaltóirí a fuair siad siúd atá ag iarraidh a gcearta aerphaisinéirí a fheidhmiú agus tá sé bunaithe ar thorthaí suirbhé a seoladh níos luaithe i mbliana chun sonraí a bhailiú ar láimhseáil gearán ag 16 aerlíne mhóra. Chuir an anailís ar na freagraí a cuireadh ar fáil béim ar raon saincheisteanna, lena n-áirítear roinnt aerlínte a léirigh an ceart chun aisíocaíocht in airgead nach bhfuil chomh feiceálach ná roghanna eile cosúil le hathródú nó dearbháin, agus le tuiscint gur gníomh de dhea-thoil é aisíocaíocht, seachas dlí. oibleagáid.

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders: “Fuaireamar a lán gearán ó thomhaltóirí ach d’oibríomar go dlúth le haerlínte freisin chun a thuiscint cá bhfuil easnaimh agus cén fáth. Ní mór d’aerlínte meas a bheith acu ar chearta tomhaltóirí nuair a chuirtear eitiltí ar ceal. Táimid ag iarraidh réitigh shimplí inniu chun cinnteacht a thabhairt do thomhaltóirí tar éis tréimhse suaitheadh ​​an-mhór. " 

Dúirt Coimisinéir Iompair an AE Adina Vălean: “Táimid ag measúnú roghanna rialála faoi láthair chun cosaintí paisinéirí a threisiú. Leanfaimid orainn ag obair le húdaráis náisiúnta chun cearta paisinéirí a chur in iúl, a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú i gceart. Caithfidh fíor-rogha a bheith ag paisinéirí idir dearbháin agus aisíocaíochtaí.

"Níor aisíoc formhór na n-aerlínte a ndearnadh suirbhé orthu paisinéirí laistigh den teorainn ama seacht lá dá bhforáiltear le dlí an AE. Caithfidh siad beart a dhéanamh chun a chinntiú go n-urramaítear an mhoill seo do gach áirithint nua - cibé acu a ceannaíodh go díreach nó trí idirghabhálaí í - agus chun í a ionsú go tapa. riaráiste na n-aisíocaíochtaí atá ar feitheamh, faoin 1 Meán Fómhair 2021 ar a dhéanaí. "

Aiseolas

Dúirt an eagraíocht Eorpach do thomhaltóirí (BEUC): "Tá sé beagnach bliain go leith ó thosaigh COVID19 agus tá go leor aerlínte fós ag sárú dhlí na dtomhaltóirí."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending