Ceangail le linn

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Eitlíocht: Tugann AE agus ASEAN an chéad Chomhaontú Aeriompair bloc-go-bloc ar domhan i gcrích

foilsithe

on

Chuir an tAontas Eorpach agus Cumann Náisiún Oirdheisceart na hÁise (ASEAN) idirbheartaíochtaí i gcrích maidir le Comhaontú Cuimsitheach Aeriompair ASEAN-AE (AE CATA). Is é seo an chéad chomhaontú aeriompair bloc-go-bloc ar domhan, a neartóidh nascacht agus forbairt eacnamaíoch i measc 37 mballstát ASEAN agus an AE. Faoin gcomhaontú, beidh aerlínte an AE in ann suas le 14 seirbhís paisinéirí seachtainiúla a eitilt, agus aon líon seirbhísí lasta, trí aon tír ASEAN agus lasmuigh de, agus a mhalairt. 

Dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean: “Is cloch mhíle thábhachtach i mbeartas eitlíochta seachtrach an AE é críochnú an chomhaontaithe aeriompair‘ bloc-go-bloc ’seo riamh. Soláthraíonn sé ráthaíochtaí riachtanacha maidir le hiomaíocht chóir dár n-aerlínte agus dár dtionscal Eorpach, agus neartaíonn sé ionchais chómhalartacha do thrádáil agus infheistíocht i gcuid de na margaí is dinimiciúla ar domhan. Rud atá tábhachtach, soláthraíonn an comhaontú nua seo ardán láidir dúinn chun leanúint leis na hardchaighdeáin maidir le sábháilteacht, slándáil, bainistíocht aerthráchta, an comhshaol agus cúrsaí sóisialta a chur chun cinn. Táim buíoch as cur chuige cuiditheach na bpáirtithe uile a rinne an plé stairiúil seo a dhéanamh indéanta. " 

Cuideoidh an Comhaontú le nascacht aeir a atógáil idir tíortha ASEAN agus an Eoraip, atá laghdaithe go géar mar gheall ar phaindéim COVID-19, agus osclófar deiseanna nua fáis don tionscal eitlíochta sa dá réigiún. Chuir an dá pháirtí in iúl go raibh rún acu díospóireachtaí rialta agus dlúth-chomhordú a choinneáil chun cur isteach ar sheirbhísí aeir de bharr na paindéime a íoslaghdú. Cuirfidh ASEAN agus an AE an AE CATA isteach anois le haghaidh sciúradh dlíthiúil mar ullmhúchán le haghaidh sínithe níos déanaí. Foilsíodh comhráiteas maidir le Conclúid Chomhaontú Cuimsitheach Aeriompair ASEAN-AE (AE CATA) anseo

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Formheasann an Coimisiún scéim chúnaimh Éireannach € 26 milliún chun oibreoirí aerfoirt a chúiteamh i gcomhthéacs ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim cúnaimh Éireannach de € 26 milliún chun oibreoirí aerfoirt a chúiteamh as na caillteanais a tharla mar gheall ar an ráig coronavirus agus na srianta taistil a chuir Éire i bhfeidhm chun leathadh an coronavirus a theorannú. Tá trí bheart sa chabhair: (i) beart cúitimh damáiste; (ii) beart cabhrach chun tacú le hoibreoirí aerfoirt suas le huasmhéid € 1.8 milliún in aghaidh an tairbhí; agus (iii) beart cabhrach chun tacú le costais sheasta nochtaithe na gcuideachtaí seo.

Beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. I gcás tacaíochta do na costais sheasta nochtaithe, is féidir cúnamh a dheonú i bhfoirm ráthaíochtaí agus iasachtaí. Beidh an beart cúitimh damáiste oscailte d’oibreoirí aerfort na hÉireann a láimhseáil níos mó ná 1 mhilliún paisinéir in 2019. Faoin mbeart seo, is féidir na hoibreoirí seo a chúiteamh as na glanchaillteanais a d’fhulaing le linn na tréimhse idir 1 Aibreán agus 30 Meitheamh 2020 mar thoradh ar na bearta sriantacha arna gcur i bhfeidhm ag údaráis na hÉireann d’fhonn scaipeadh coronavirus a choinneáil ann.

Rinne an Coimisiún measúnú ar an gcéad bheart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus fuarthas amach go soláthróidh sé cúiteamh as damáiste atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc nach sáraíonn an cúiteamh an méid is gá chun an damáiste a shlánú. Maidir leis an dá bheart eile, fuair an Coimisiún go bhfuil siad ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa státchabhair Creat Sealadach. Go háirithe, deonófar an chabhair (i) tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021 agus (ii) ní rachaidh sé thar € 1.8 milliún in aghaidh an tairbhí faoin dara beart agus ní rachaidh sé thar € 10 milliún in aghaidh an tairbhí faoin tríú beart.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an dá bheart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún na trí bheart faoi rialacha Státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus he. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59709 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Eitlíocht: Tugann togra an Choimisiúin maidir le sliotáin aerfoirt faoiseamh mór don earnáil

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach le togra nua maidir le leithdháileadh sliotán a thugann faoiseamh a bhfuil géarghá leis do gheallsealbhóirí eitlíochta ó riachtanais úsáide sliotán aerfoirt do shéasúr sceidealaithe samhradh 2021. Cé gur gnách go gcaithfidh aerlínte 80% de na sliotáin a bhronntar orthu a úsáid chun a gcuid punanna sliotán iomlána a dhaingniú le haghaidh séasúir sceidealaithe ina dhiaidh sin, laghdaíonn an togra an tairseach seo go 40%. Tugann sé isteach freisin roinnt coinníollacha atá dírithe ar a chinntiú go n-úsáidtear acmhainn aerfoirt go héifeachtúil agus gan dochar a dhéanamh don iomaíocht le linn na tréimhse téarnaimh COVID-19.

Dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean: “Le moladh an lae inniu féachaimid le cothromaíocht a bhaint amach idir an gá atá le faoiseamh a sholáthar d’aerlínte, atá fós ag fulaingt ón titim shuntasach san aerthaisteal mar gheall ar an bpaindéim leanúnach agus an gá atá le hiomaíocht a choinneáil sa mhargadh , oibriú éifeachtach aerfoirt a chinntiú, agus eitiltí taibhse a sheachaint. Soláthraíonn na rialacha atá beartaithe cinnteacht do shéasúr an tsamhraidh 2021 agus cinntíonn siad gur féidir leis an gCoimisiún tarscaoiltí sliotán breise a mhodhnú de réir coinníollacha soiléire lena chinntiú go gcoinnítear an chothromaíocht seo. "

Ag féachaint ar na réamhaisnéisí tráchta do shamhradh 2021, tá sé réasúnach a bheith ag súil go mbeidh leibhéil tráchta 50% ar a laghad de leibhéil 2019. Ráthaíonn tairseach 40% dá bhrí sin leibhéal áirithe seirbhíse, ach fós ligfidh siad d’aerlínte maolán in úsáid a gcuid sliotán. Tarchuireadh an togra maidir le leithdháileadh sliotán chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle lena cheadú.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Cás fóirdheontais Boeing: Deimhníonn an Eagraíocht Trádála Domhanda ceart an AE díoltas a dhéanamh ar $ 4 billiún d’allmhairí na SA

foilsithe

on

Lig an Eagraíocht Trádála Domhanda (WTO) don AE taraifí a ardú ar luach suas le $ 4 billiún d’allmhairí ó na SA mar fhrithbheartaíocht maidir le fóirdheontais neamhdhleathacha leis an déantóir aerárthaí Meiriceánach, Boeing. Tógann an cinneadh ar thorthaí níos luaithe an WTO ag aithint go bhfuil fóirdheontais na SA do Boeing mídhleathach faoi dhlí an WTO.

Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin agus Coimisinéir Trádála Valdis Dombrovskis (phictiúr) Dúirt: “Ligeann an cinneadh seo, a bhfuil súil leis le fada, don Aontas Eorpach taraifí a fhorchur ar tháirgí Mheiriceá a thagann isteach san Eoraip. B’fhearr liom go mór gan é sin a dhéanamh - ní chun leasa eacnamaíocha gach taobh iad dualgais bhreise, go háirithe agus muid ag iarraidh téarnamh ó chúlú COVID-19. Bhí mé ag plé le mo chomhghleacaí Meiriceánach, Ambasadóir Lighthizer, agus tá súil agam go scaoilfidh na SA na taraifí a forchuireadh ar onnmhairí an AE anuraidh. Ghinfeadh sé seo móiminteam dearfach go heacnamaíoch agus go polaitiúil, agus chuideodh sé linn talamh coitianta a aimsiú i bpríomhréimsí eile. Leanfaidh an AE de bheith ag saothrú an toraidh seo go bríomhar. Mura dtarlaíonn sé, cuirfear iallach orainn ár gcearta a fheidhmiú agus taraifí comhchosúla a fhorchur. Cé go bhfuilimid ullmhaithe go hiomlán don fhéidearthacht seo, déanfaimid amhlaidh go drogallach. "

I mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite, tar éis cinneadh den chineál céanna ón WTO i gcás comhthreomhar ar fhóirdheontais Airbus, chuir na SA dleachtanna díoltais i bhfeidhm a théann i bhfeidhm ar onnmhairí AE ar fiú $ 7.5bn iad. Tá na dualgais seo fós i bhfeidhm inniu, in ainneoin na gcéimeanna cinntitheacha a ghlac an Fhrainc agus an Spáinn i mí Iúil i mbliana chun an Ghearmáin agus an Ríocht Aontaithe a leanúint chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh siad go hiomlán cinneadh níos luaithe ón WTO maidir le fóirdheontais do Airbus.

Faoi na cúinsí eacnamaíocha atá ann faoi láthair, tá sé chun leasa an AE agus na SA scor de tharaifí díobhálacha a chuireann ualach gan ghá ar ár n-earnálacha tionsclaíocha agus talmhaíochta.

Tá moltaí sonracha déanta ag an AE chun toradh idirbheartaithe a bhaint amach do na díospóidí aerárthaí sibhialta trasatlantacha atá ar siúl le fada, an ceann is faide i stair an WTO. Tá sé fós oscailte oibriú leis na SA chun socrú cothrom cothrom a chomhaontú, chomh maith le disciplíní amach anseo maidir le fóirdheontais in earnáil na n-aerárthaí sibhialta.

Agus é ag dul i dteagmháil leis na SA, tá an Coimisiún Eorpach ag glacadh céimeanna iomchuí agus ag baint ballstáit an AE ionas gur féidir leis a chearta díoltais a úsáid ar eagla nach mbeadh aon chosúlacht ann go dtabharfaí réiteach comhthairbheach ar an díospóid. Cuimsíonn an phleanáil theagmhasach seo liosta na dtáirgí a bheadh ​​faoi réir tharaifí breise an AE a thabhairt chun críche.

cúlra

I mí an Mhárta 2019, dhearbhaigh an Comhlacht Achomhairc, an sampla WTO is airde, nár ghlac na SA gníomh iomchuí chun rialacha an WTO maidir le fóirdheontais a chomhlíonadh, in ainneoin na rialuithe roimhe seo. Ina áit sin, lean sé lena thacaíocht neamhdhleathach óna mhonaróir aerárthaí Boeing chun aimhleasa Airbus, tionscal aeraspáis na hEorpa agus a lán oibrithe. Ina rialú, rinne an Comhlacht Achomhairc:

  • Dearbhaithe go bhfuil clár cánach Stát Washington fós ina chuid lárnach d’fhóirdheonú neamhdhleathach S. Boeing;
  • fuarthas amach gur fóirdheontais iad roinnt ionstraimí leanúnacha, lena n-áirítear conarthaí soláthair áirithe de chuid NASA agus Roinn Cosanta na SA a d’fhéadfadh dochar eacnamaíoch a dhéanamh do Airbus, agus;
  • Dheimhnigh mé go leanann Boeing ag baint leasa as lamháltas cánach mídhleathach de chuid na SA a thacaíonn le honnmhairí (an Chorparáid Díolacháin Eachtrach agus Eisiamh Ioncaim Seach-chríochach).

Eascraíonn an cinneadh ag deimhniú ceart an AE chun díoltas a fháil go díreach ón gcinneadh roimhe sin.

I gcás comhthreomhar ar Airbus, cheadaigh an WTO do na Stáit Aontaithe i mí Dheireadh Fómhair 2019 frithbhearta a ghlacadh i gcoinne onnmhairí Eorpacha ar fiú suas le $ 7.5bn iad. Bhí an dámhachtain seo bunaithe ar chinneadh an Chomhlachta Achomhairc in 2018 a fuair amach nár chomhlíon an AE agus a Bhallstáit go hiomlán rialuithe an WTO roimhe seo maidir le hInfheistíocht Seoladh In-aisíoctha do na cláir A350 agus A380. Chuir na SA na taraifí breise seo i bhfeidhm an 18 Deireadh Fómhair 2019. Idir an dá linn ghlac na ballstáit AE lena mbaineann gach céim is gá chun comhlíonadh iomlán a chinntiú.

Tuilleadh eolais

Rialú Comhlacht Achomhairc WTO ar fhóirdheontais na SA do Boeing

Comhairliúchán poiblí ar réamhliosta táirgí i gcás Boeing

Réamhliosta táirgí

Stair chás Boeing

Stair chás Airbus

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending