Ceangail le linn

Eitlíochta / aerlínte

Eitlíocht: Achtaíodh faoiseamh sliotán

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tar éis togra ón gCoimisiún ó mhí na Nollag 2020, ghlac an Chomhairle leis an leasú ar an Rialachán Sliotán a thugann faoiseamh d’aerlínte ó riachtanais úsáide sliotán aerfoirt do shéasúr sceidealaithe samhradh 2021. Ligeann an leasú d’aerlínte suas le leath de na sliotáin aerfoirt a leithdháileadh orthu a thabhairt ar ais roimh thús an tséasúir.

Dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean: “Fáiltímid roimh théacs deiridh an leasaithe a cheadaíonn rialacha sliotán a choigeartú níos fearr d’éileamh na dtomhaltóirí ar aerthaisteal, a chothaíonn iomaíocht agus a leagann síos an bealach chun filleadh de réir a chéile ar ghnáthrialacha. Táim ag súil go spreagfaidh an tionscnamh seo aerlínte chun úsáid éifeachtach a bhaint as acmhainn aerfoirt, agus go rachaidh sé chun leasa tomhaltóirí an AE sa deireadh. "

Tá cumhachtaí tarmligthe ag an gCoimisiún go ceann bliana tar éis don leasú teacht i bhfeidhm, agus mar sin féadfaidh sé na rialacha a leathnú go dtí deireadh shéasúr an tsamhraidh 2022, más gá. Féadfaidh an Coimisiún an ráta úsáide a oiriúnú laistigh de raon 30-70%, ag brath ar an gcaoi a dtagann méideanna aerthráchta chun cinn. Foilseofar na gníomhartha dlí in Iris Oifigiúil an AE sna laethanta amach romhainn agus tiocfaidh siad i bhfeidhm an lá tar éis a bhfoilsithe. Gheobhaidh tú tuilleadh sonraí anseo.

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Formheasann an Coimisiún scéim chúnaimh Éireannach € 26 milliún chun oibreoirí aerfoirt a chúiteamh i gcomhthéacs ráig coronavirus

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim cúnaimh Éireannach de € 26 milliún chun oibreoirí aerfoirt a chúiteamh as na caillteanais a tharla mar gheall ar an ráig coronavirus agus na srianta taistil a chuir Éire i bhfeidhm chun leathadh an coronavirus a theorannú. Tá trí bheart sa chabhair: (i) beart cúitimh damáiste; (ii) beart cabhrach chun tacú le hoibreoirí aerfoirt suas le huasmhéid € 1.8 milliún in aghaidh an tairbhí; agus (iii) beart cabhrach chun tacú le costais sheasta nochtaithe na gcuideachtaí seo.

Beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. I gcás tacaíochta do na costais sheasta nochtaithe, is féidir cúnamh a dheonú i bhfoirm ráthaíochtaí agus iasachtaí. Beidh an beart cúitimh damáiste oscailte d’oibreoirí aerfort na hÉireann a láimhseáil níos mó ná 1 mhilliún paisinéir in 2019. Faoin mbeart seo, is féidir na hoibreoirí seo a chúiteamh as na glanchaillteanais a d’fhulaing le linn na tréimhse idir 1 Aibreán agus 30 Meitheamh 2020 mar thoradh ar na bearta sriantacha arna gcur i bhfeidhm ag údaráis na hÉireann d’fhonn scaipeadh coronavirus a choinneáil ann.

Rinne an Coimisiún measúnú ar an gcéad bheart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus fuarthas amach go soláthróidh sé cúiteamh as damáiste atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc nach sáraíonn an cúiteamh an méid is gá chun an damáiste a shlánú. Maidir leis an dá bheart eile, fuair an Coimisiún go bhfuil siad ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa státchabhair Creat Sealadach. Go háirithe, deonófar an chabhair (i) tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021 agus (ii) ní rachaidh sé thar € 1.8 milliún in aghaidh an tairbhí faoin dara beart agus ní rachaidh sé thar € 10 milliún in aghaidh an tairbhí faoin tríú beart.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an dá bheart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún na trí bheart faoi rialacha Státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus he. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59709 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eitlíochta / aerlínte

Formheasann an Coimisiún tacaíocht Gréagach € 120 milliún chun Aegean Airlines a chúiteamh as damáistí a fhulaingíodh de bharr ráige coronavirus

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Fuair ​​an Coimisiún Eorpach deontas Gréagach de € 120 milliún d’Aegean Airlines a bheith ar aon dul le rialacha státchabhrach an AE. Tá sé mar aidhm ag an mbeart an aerlíne a chúiteamh as na caillteanais a tharlaíonn go díreach mar gheall ar an ráig coronavirus agus na srianta taistil a fhorchuireann an Ghréig agus tíortha cinn scríbe eile chun scaipeadh an coronavirus a theorannú. Chuir an Ghréig beart cúnaimh in iúl don Choimisiún chun Aegean Airlines a chúiteamh as an damáiste a d’fhulaing ón 23 Márta 2020 go dtí an 30 Meitheamh 2020 mar thoradh ar na bearta coimeádta agus na srianta taistil a thug an Ghréig agus tíortha cinn scríbe eile isteach chun leathadh an choróivíreas a theorannú. Beidh an tacaíocht i bhfoirm deontas díreach € 120 milliún, nach sáraíonn an damáiste measta a rinneadh go díreach don aerlíne sa tréimhse sin.

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta cúnaimh Stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí nó earnálacha ar leith a chúiteamh as damáiste go díreach tarluithe eisceachtúla ba chúis leis. Fuair ​​an Coimisiún go gcúiteoidh beart na Gréige an damáiste a d’fhulaing Aegean Airlines atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc nach sáraíonn an chabhair an méid is gá chun an damáiste a shlánú.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil beart cúitimh damáiste na Gréige ag teacht le rialacha státchabhrach an AE. Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Tá tionscal na heitlíochta ar cheann de na hearnálacha a bhuail an ráig coronavirus go háirithe crua. Cuirfidh an beart seo ar chumas na Gréige Aegean Airlines a chúiteamh as an damáiste a rinneadh go díreach mar gheall ar na srianta taistil is gá chun scaipeadh an choróivíreas a theorannú. Leanaimid orainn ag obair le ballstáit chun réitigh inoibrithe a fháil chun tacú le cuideachtaí sna hamanna deacra seo, de réir rialacha an AE. "

Tá an preasráiteas iomlán ar fáil líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eitlíochta / aerlínte

Formheasann an Coimisiún € 73 milliún de thacaíocht na hIodáile chun Alitalia a chúiteamh as damáistí breise a fhulaingítear mar gheall ar ráig coronavirus

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

 

Fuair ​​an Coimisiún Eorpach € 73.02 milliún de thacaíocht na hIodáile i bhfabhar Alitalia de réir rialacha cúnaimh stáit an AE. Tá sé mar aidhm ag an mbeart seo an aerlíne a chúiteamh as na damáistí a d’fhulaing ar 19 mbealach mar gheall ar an ráig coronavirus idir 16 Meitheamh agus 31 Deireadh Fómhair 2020.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Tá tionscal na heitlíochta fós ar cheann de na hearnálacha a bhuail tionchar na ráige coronavirus go háirithe crua. Cuireann an beart seo ar chumas na hIodáile cúiteamh breise a sholáthar as damáistí díreacha a d’fhulaing Alitalia idir Meitheamh agus Deireadh Fómhair 2020 mar gheall ar na srianta taistil is gá chun leathadh an choróivíreas a theorannú. Leanaimid orainn ag obair go dlúth leis na ballstáit lena chinntiú gur féidir bearta tacaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm ar bhealach comhordaithe agus éifeachtach, de réir rialacha an AE. Ag an am céanna, tá ár n-imscrúduithe ar bhearta tacaíochta roimhe seo chuig Alitalia ag dul ar aghaidh agus táimid i dteagmháil leis an Iodáil maidir lena bpleananna agus a gcomhlíonadh le rialacha an AE. "

Is aerlíne mhór líonra í Alitalia a oibríonn san Iodáil. Le cabhlach de níos mó ná 95 eitleán, in 2019 sheirbheáil an chuideachta na céadta ceann scríbe ar fud an domhain, ag iompar thart ar 20 milliún paisinéir óna príomh-mhol sa Róimh agus aerfoirt eile na hIodáile chuig cinn scríbe idirnáisiúnta éagsúla.

Chuir na srianta atá i bhfeidhm san Iodáil agus i dtíortha cinn scríbe eile d’fhonn scaipeadh an choróivíreas a theorannú isteach go mór ar oibríochtaí Alitalia, go háirithe maidir le heitiltí idirnáisiúnta agus idir-réigiúnacha. Mar thoradh air sin, thabhaigh Alitalia caillteanais oibriúcháin shuntasacha go dtí 31 Deireadh Fómhair 2020 ar a laghad.

Chuir an Iodáil beart cabhrach breise in iúl don Choimisiún chun Alitalia a chúiteamh as damáistí breise a d’fhulaing ar 19 mbealach ar leith ón 16 Meitheamh 2020 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2020 mar gheall ar na bearta éigeandála is gá chun scaipeadh an víris a theorannú. Beidh an tacaíocht i bhfoirm deontas díreach € 73.02 milliún, a fhreagraíonn don damáiste measta a rinneadh go díreach don aerlíne sa tréimhse sin de réir anailíse bealach ar bhealach ar na 19 mbealach incháilithe. Tagann sé seo i ndiaidh chinneadh an Choimisiúin an 4 Meán Fómhair 2020 a cheadú Beart cúitimh damáiste na hIodáile i bhfabhar Alitalia mar chúiteamh ar an aerlíne as an damáiste a d’fhulaing ón 1 Márta 2020 go dtí an 15 Meitheamh 2020 mar thoradh ar shrianta rialtais agus bearta coimeádta a rinne an Iodáil agus tíortha cinn scríbe eile chun scaipeadh an choróivíreas a theorannú.

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta cúnaimh stáit arna ndeonú ag stáit Mmember a cheadú chun cuideachtaí nó earnálacha ar leith a chúiteamh as damáiste a dhéanann teagmhais eisceachtúla go díreach. Measann an Coimisiún go gcáilíonn an ráig coronavirus mar eachtra eisceachtúil den sórt sin, toisc gur eachtra urghnách nach féidir a thuar a mbeidh tionchar suntasach eacnamaíoch aige. Mar thoradh air sin, tá údar maith le hidirghabhálacha eisceachtúla ó stát Mmember chun na damáistí atá nasctha leis an ráig a chúiteamh.

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh beart na hIodáile damáistí a d’fhulaing Alitalia atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus, toisc gur féidir an caillteanas brabúsachta ar na 19 mbealach mar thoradh ar na bearta coimeádta le linn na tréimhse ábhartha a mheas mar dhamáiste atá nasctha go díreach leis an tarlú eisceachtúil. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc go n-aithníonn an anailís chainníochtúil bealach-ar-bhealach a chuir an Iodáil isteach go cuí an damáiste atá inchurtha i leith na mbeart coimeádta, agus dá bhrí sin ní sháraíonn an cúiteamh an méid is gá chun an damáiste ar na bealaí sin a shlánú.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil beart breise cúitimh damáiste na hIodáile ag teacht le rialacha státchabhrach an AE.

cúlra

Bunaithe ar ghearáin a fuarthas, an 23 Aibreán 2018 d’oscail an Coimisiún nós imeachta foirmiúil imscrúdaithe ar iasachtaí € 900m a thug an Iodáil do Alitalia in 2017. An 28 Feabhra 2020, d’oscail an Coimisiún nós imeachta imscrúdaithe foirmiúil ar leithligh ar iasacht breise € 400m a dheonaigh an Iodáil i mí Dheireadh Fómhair 2019. Tá an dá imscrúdú ar siúl.

Tá tacaíocht airgeadais ó chistí AE nó náisiúnta arna ndeonú do sheirbhísí sláinte nó do sheirbhísí poiblí eile chun dul i ngleic le staid an chróin-víris lasmuigh de scóip an rialaithe Stáit. Baineann an rud céanna le haon tacaíocht airgeadais phoiblí a thugtar go díreach do shaoránaigh. Ar an gcaoi chéanna, ní thagann bearta tacaíochta poiblí atá ar fáil do gach cuideachta mar shampla fóirdheontais pá agus íocaíochtaí cánacha corparáideacha agus breisluacha nó ranníocaíochtaí sóisialta a chur ar fionraí faoi rialú cúnaimh stáit agus ní éilíonn siad ceadú an Choimisiúin faoi rialacha cúnaimh stáit an AE. Sna cásanna seo go léir, is féidir le ballstáit gníomhú láithreach.

Nuair a bhíonn rialacha státchabhrach infheidhmithe, is féidir le ballstáit bearta cuimsithí cabhrach a dhearadh chun tacú le cuideachtaí nó earnálacha ar leith atá ag fulaingt ó iarmhairtí na ráige coróivíreas de réir chreat reatha chúnaimh Stáit an AE. An 13 Márta 2020, ghlac an Coimisiún a Cumarsáid maidir le freagra eacnamaíoch Comhordaithe ar ráig COVID-19 na féidearthachtaí seo a leagan amach.

Maidir leis seo, mar shampla:

  • Féadann ballstáit cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh (i bhfoirm scéimeanna) as an damáiste a d’fhulaing agus a tharla go díreach mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail iad siúd ba chúis leis an ráig coronavirus. Foráiltear dó seo le hAirteagal 107 (2) (b) CFAE.
  • Cuireann rialacha maidir le státchabhair bunaithe ar Airteagal 107 (3) (c) CFAE ar chumas ballstát cabhrú le cuideachtaí déileáil le ganntanas leachtachta agus cúnamh tarrthála práinneach de dhíth orthu.
  • Is féidir é seo a chomhlánú le bearta éagsúla éagsúla, mar shampla faoin Rialachán de minimis agus faoin Rialachán Ginearálta maidir le Díolúine Bloc, ar féidir le ballstáit a chur i bhfeidhm láithreach, gan an Coimisiún a bheith páirteach ann.

I gcás cásanna eacnamaíocha atá an-dian, cosúil leis an gceann atá os comhair na mballstát go léir faoi láthair agus an Ríocht Aontaithe mar gheall ar an ráig coronavirus, tugann rialacha státchabhrach an AE deis do bhallstáit tacaíocht a dheonú chun suaitheadh ​​tromchúiseach ar a ngeilleagar a leigheas. Tá sé seo á thuar le hAirteagal 107 (3) (b) CFAE den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

An 19 Márta 2020, ghlac an Coimisiún Creat Sealadach um chúnamh stáit bunaithe ar Airteagal 107 (3) (b) CFAE chun a chumasú do bhallstáit an tsolúbthacht iomlán a bhfuil súil leis faoi rialacha cúnaimh stáit a úsáid chun tacú leis an ngeilleagar i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Foráiltear leis an gCreat Sealadach, arna leasú an 3 Aibreán, 8 Bealtaine 2020, 29 Meitheamh agus 13 Deireadh Fómhair 2020, do na cineálacha cúnaimh seo a leanas, ar féidir le ballstáit a dheonú: (i) Deontais dhíreacha, instealltaí cothromais, buntáistí roghnacha cánach agus réamhíocaíochtaí; (ii) Ráthaíochtaí stáit maidir le hiasachtaí arna nglacadh ag cuideachtaí; (iii) Iasachtaí poiblí fóirdheonaithe do chuideachtaí, lena n-áirítear iasachtaí fo-ordaithe; (iv) Cosaintí do bhainc a dhíríonn cúnamh Sstate ar an bhfíorgheilleagar; (v) Árachas creidmheasa onnmhairithe gearrthéarmach poiblí; (vi) Tacaíocht do thaighde agus forbairt a bhaineann le coronavirus (T&F); (vii) Tacaíocht chun saoráidí tástála a thógáil agus a uasghrádú; (viii) Tacaíocht do tháirgeadh táirgí atá ábhartha chun dul i ngleic leis an ráig coronavirus; (ix) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm iarchur íocaíochtaí cánach agus / nó fionraí ranníocaíochtaí slándála sóisialta; (x) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm fóirdheontais pá d’fhostaithe; (xi) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm ionstraimí caipitil cothromais agus / nó hibrideacha; (xii) Tacaíocht spriocdhírithe do chostais sheasta cuideachtaí nochtaithe.

Beidh an Creat Sealadach i bhfeidhm go dtí deireadh mhí an Mheithimh 2021. De réir mar a thiocfaidh saincheisteanna sócmhainneachta i gcrích níos déanaí de réir mar a fhorbraíonn an ghéarchéim seo, le haghaidh bearta athchaipitlithe is é an Coimisiún amháin a shín an tréimhse seo go dtí deireadh Mheán Fómhair 2021. D’fhonn cinnteacht dhlíthiúil a chinntiú, déanfaidh an Coimisiún measúnú roimh na dátaí sin más gá é a leathnú.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.59188 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas gréasáin uair amháin aon saincheisteanna rúndachta réitithe. Foilseacháin nua chinntí státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil atá liostaithe sa Stáit Aid Seachtainiúil r-Nuacht.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomh eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending