Ceangail le linn

Gnó

Laghdaíonn margadh cumaisc agus éadálacha na Beilge don dara bliain as a chéile

ROINN:

foilsithe

on

Léiríonn torthaí ó Mhonatóir M&A 2024 gur tháinig laghdú ar an margadh domhanda maidir le cumaisc agus éadálacha in 2023, agus bhí an treocht seo le feiceáil sa Bheilg freisin. Ní hamháin go raibh níos lú idirbheart ann, ach thit an meánphraghas idirbhirt beagán thar gach deighleog méide.

Ba iad na príomhchúiseanna leis seo ná rátaí úis ag ardú, athruithe maicreacnamaíocha agus éagobhsaíocht gheopholaitiúil. Is díol suntais, áfach, gur fhan comhréir na n-idirbheart eachtrach cobhsaí. Deir beagnach 75% go bhfuil próiseas na margadh ag éirí níos moille de réir a chéile, agus go dtógann sé níos mó ná sé mhí ar an meán anois. Ar deireadh, tá GSF níos tábhachtaí i mbeartais infheistíochta agus tá cuideachtaí ag breathnú níos mó agus níos mó ar anailísíocht sonraí chun cabhrú leis an bpróiseas cinnteoireachta.

Is iad seo na conclúidí is tábhachtaí de na 11ú eagrán den M&A Monitor, suirbhé bliantúil ar 138 speisialtóir cumaisc agus éadálacha Beilgeacha, lena n-áirítear comhairleoirí airgeadais chorparáidigh, infheisteoirí cothromais phríobháidigh, comhairleoirí straitéiseacha, baincéirí agus dlíodóirí, a dhéanann ionadaíocht thar ceann gach earnála agus méideanna idirbhirt le chéile. Scrúdaíonn an staidéar a dtaithí ar mhargaí a raibh baint acu leo ​​in 2023, chomh maith lena n-ionchais do 2024. 

Ba é an M&A Monitor a rinne an tOllamh Mathieu Luypaert agus na taighdeoirí Sarah Muller agus Tom Floru ón Ionad um Chumasc, Éadálacha & Ceannacháin ag Scoil Ghnó Vlerick, i gcomhar le BDO, Bank Van Breda, Van Olmen & Wynant agus Wallonie Entreprendre. Tá treocht atá ag titim sa mhargadh éadálacha fós i gcomparáid leis an mbliain is airde riamh de 2021, nuair a caitheadh ​​beagnach 6 billiún dollar ar táthcheangail ar fud na cruinne, tháinig laghdú suntasach ar 2023 – amhail 2022.

Ba é méid iomlán na margaí in 2023 ná thart ar 3 billiún dollar, rud atá thart ar an gcéanna agus a bhí thart ar deich mbliana ó shin. Léiríodh an laghdú domhanda seo freisin i margadh M&A na Beilge. Tháinig laghdú ar líon na n-idirbheart in 2023 le dhá thrian de na freagróirí, agus tháinig laghdú os cionn 45% ar 10%. Ba in idirbhearta móra (> €50 milliún) agus idirbhearta maoinithe ag cothromas príobháideach ba mhó a bhí an treocht a bhí ag titim.

Ach bhí idirbhearta beaga (< €5 milliún) leochaileach freisin do na rátaí úis ardaithe, athruithe maicreacnamaíocha agus éagobhsaíocht gheopholaitiúil in 2023. Tháinig laghdú ar 46% sa deighleog sin, i gcomparáid le 33% in 2022. An céatadán de spriocanna eachtracha faighte ionadh cobhsaí fós (32% de mhéid iomlán na margaí), rud a chiallaíonn nach raibh na rioscaí seachtracha méadaitheacha níos airde ná na buntáistí a bhaineann le margaí idirnáisiúnta. D’fhéadfadh deiseanna i margaí a fheidhmíonn níos fearr a bheith ina mbealach d’infheisteoirí a bpunanna a éagsúlú. 

Aiseolas

Alexi Vangerven, Comhpháirtí ag BDO na Beilge: "In 2023, go deimhin chonaiceamar níos mó airde ar an margadh éadálacha. Ní hamháin go raibh tionchar aige sin ar líon na n-idirbheart ach freisin ar na próisis taobh thiar díobh. Léiríonn figiúirí le déanaí go bhfuil éileamh méadaitheach ar thacaíocht ghairmiúil. In 2024 feicimid go leor cuideachtaí ag glacadh aníos – arís eile tá go leor díograise ann maidir le hinfheistíocht agus tá na cistí riachtanacha ar fáil. Is iad gnólachtaí a bhfuil seasamh láidir acu sa slabhra luacha na cinn is mó a bhfuil tóir orthu. Deimhníonn torthaí an staidéir an t-ardú seo freisin: níl 81% ag súil le haon laghdú breise in 2024, agus sa deighleog mór-mhargaíochta, níl níos lú ná 75% ag súil le i bhfad níos mó margaí a thabhairt chun críche.. "

Tháinig laghdú beag ar luachálacha freisin thar gach deighleog méide, ar meán de 6.4 oiread luacháil EBITDA (.i. an sreabhadh airgid oibriúcháin) a íocadh chun gnó a ghlacadh ar láimh in 2023. Bhí sé seo beagán níos lú ná an bhliain is airde riamh de 2022 (6.7 uair). Bhí an laghdú seo le feiceáil thar dheighleoga na margaí, ach amháin i gcás margaí níos lú (< €5 milliún), ar fhan na hiolraí thar a bheith cobhsaí ina leith le ceithre bliana anuas. Tháinig ardú iarbhír ar mhargaí os cionn €100 milliún in 2023: ar an meán, 10.2 uair íocadh luacháil EBITDA, i gcomparáid le 9.1 in 2022. 

Faighimid fós na hiolraí is airde sa teicneolaíocht (9.2) agus pharma (8.9), cé go bhfuil laghdú beag tagtha ar na luachanna. Cuireann miondíol, lóistíocht agus tógáil an liosta le chéile, agus 5 ar an meán iolraí. Dominic Dhaene, Saineolaí ar Thíolacadh agus Comharbas ag Bank Van Breda: "Tá an tréimhse “an spéir ar an teorainn” thart, agus déanann na ceannaitheoirí agus na díoltóirí araon a n-ionchais a choigeartú. Cé go raibh tionchar diúltach ag costais ardaithe mhaoiniú fiachais ar luacháil, d’fhan na hiolraí mar a chéile le haghaidh sprioc réasúnta. Agus le haghaidh sprice a bhfuil EBITDA cobhsaí nó atá ag fás, féadfaidh cuideachtaí maoiniú táthcheangail a fháil fós. Léiríodh sa staidéar, chun éadáil a mhaoiniú in 2023, go bhféadfaí tuairim is 3.2 oiread an EBITDA a fháil ar iasacht ag meánráta úis 4.7%.. "

Deir beagnach 3 freagróir as 4 gur faide ná 2023 mhí an meán-am chun comhaontú a bhaint amach in 6 (i gcoinne 53% in 2021 agus 60% in 2022).Luc Wynant, Comhpháirtí ag Van Olmen & Wynant"De bharr ár ngníomhaíochtaí sa dlí corparáideach tá méadú suntasach feicthe againn ar an bhfad ama a thógann sé chun margaí a thabhairt chun críche sa Bheilg. Is iarmhairt straitéiseach é seo ar an gcastacht rialála atá ag dul i méid agus ar neamhshlándáil an mhargaidh. Chun na dálaí athraithe margaidh seo a bhainistiú, tá dícheall cuí fairsing agus caibidlíocht chúramach ríthábhachtach. "

Tá ESG agus anailísíocht sonraí ag éirí níos tábhachtaí. Áiríonn 84% d’infheisteoirí cothromais phríobháidigh ESG ina mbeartas infheistíochta, i gcomparáid le díreach 38% dhá bhliain ó shin. I dtéarmaí anailíse sonraí, feiceann na freagróirí breisluach go príomha i gcéimeanna tosaigh an phróisis déileála: sa chuardach agus sa scagadh ar spriocanna, is féidir le sonraí léargas a thabhairt ar threochtaí earnála, staid airgeadais na spriocanna agus sineirgí féideartha. Deir 42% go bhfuil easpa saineolais ag cur bac ar chur i bhfeidhm uirlisí agus teicnící anailíse sonraí i M&A.

Mathieu Luypaert, Ollamh le Airgeadas Corparáideach ag Scoil Ghnó Vlerick: " Cé go bhfuil na buntáistí a bhaineann le hanailísíocht sonraí soiléir, i gcás go leor freagróirí tá sé fós ina chríoch neamhcharta. Deir 80% go bhfuil cur amach éigin acu air, ach measann siad go bhfuil a n-inniúlacht ann sách teoranta. Is cosúil gur mó an luach breise do cheannaitheoirí, a fheiceann na buntáistí is féidir le hanailís sonraí a sheachadadh i dtéarmaí ama, costais agus cruinnis, agus mar uirlis don phróiseas cinnteoireachta. I gcás díoltóirí, is féidir le sonraí cuidiú le ceannaitheoirí ionchasacha a aithint agus – go pointe níos lú – is féidir leo tionchar dearfach a bheith acu ar an bpraghas díola. Is í an chonstaic is mó ná an rochtain theoranta ar shonraí ábhartha, agus ina dhiaidh sin saincheisteanna maidir le cáilíocht na sonraí atá ar fáil, a bhíonn uaireanta neamhleor, neamhchomhleanúnach nó mícheart."

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending