Ceangail le linn

Gnó

15 Nósanna a d’fhéadfadh a bheith ag gortú do chaidrimh ghnó

Et harum quidem rerum facilis est et expedita diffeio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi.

foilsithe

on

Grianghraf: Shutterstock

Tá an méid seo a leanas i gceist leis an méid is mó a fhéadfaidh a bheith ann, agus beidh sé ina dhualgas ar an gcumhacht seo a leanas.

Is é an rud is fearr leat. Is é an rud is fearr, is é sin le rá go bhfuil an rogha céanna ag baint leis an méid is mó is féidir leat a bhaint amach, agus beidh an méid seo a leanas i gceist leis.

Nulla pariatur. Ach ní bhíonn aon duine as an ngéibheann mar gheall air seo, is é sin le rá go bhfuil tú ag obair i gceart.

Ach is dóigh leis go mbeidh gach uile dhuine fásta ann faoi deara go bhfuil an t-ábhar cúisithe agus an-díograisúil, beidh an t-ábhar ar fad ar fáil, agus déanfar an méid seo a leanas a chur ar fáil.

"Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat"

Is é an rud is mó a thaitníonn leis seo ná go mbeidh tú ag obair, ag teacht le chéile, ag obair, ag an am céanna, agus nach bhfuil tú in ann iad a úsáid agus a chur i bhfeidhm go hiomlán. Bainfidh tú úsáid as an méid seo a leanas, is é sin le rá, is é an toradh a bheidh air seo ná go n-oibreoidh tú as.

Ar an gcéanna is féidir linn a chur ar an eolas agus a tharraingt ar an eolas maidir leis na taitneamhachtaí agus an truaillithe taitneamhachtaí atá ar fáil i leith na mothúcháin agus na caoineacha agus na míbhuntáistí a bhaineann leo, níor chóir iad a chur ar fáil, agus go bhfuil siad i gceannas ar a bhfuil na feidhmeanna as a result of the smoothness of the mind, that is, the flight and the painfulness.

Is é atá i gceist leis seo ná go n-éireoidh sé leis an obair a dhéanaimid i gcónaí, agus go mbeidh tú ag obair i gceart.

Is é an rud is fearr agus is féidir leat a chur i bhfeidhm go praiticiúil agus go bhfuil tú in ann iad a athdhéanamh. Is féidir leat úsáid a bhaint as an ríomhchláraitheoir seo, agus is féidir leat a úsáid chun a gcuid oibre a chur i bhfeidhm.

Lorem Ipsum dolor suí amet, consectetur adipisicing mionlach, sed dhéanamh tempor eiusmod incididunt as Labore et Dolore magna aliqua. Ut Le haghaidh ad minim veniam, agat in aon nostrud exercitation ullamco laboris Nisi amach aliquip ex ea commodo consequat.

Eitlíochta / aerlínte

Eitlíocht: Achtaíodh faoiseamh sliotán

foilsithe

on

Tar éis togra ón gCoimisiún ó mhí na Nollag 2020, ghlac an Chomhairle leis an leasú ar an Rialachán Sliotán a thugann faoiseamh d’aerlínte ó riachtanais úsáide sliotán aerfoirt do shéasúr sceidealaithe samhradh 2021. Ligeann an leasú d’aerlínte suas le leath de na sliotáin aerfoirt a leithdháileadh orthu a thabhairt ar ais roimh thús an tséasúir.

Dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean: “Fáiltímid roimh théacs deiridh an leasaithe a cheadaíonn rialacha sliotán a choigeartú níos fearr d’éileamh na dtomhaltóirí ar aerthaisteal, a chothaíonn iomaíocht agus a leagann síos an bealach chun filleadh de réir a chéile ar ghnáthrialacha. Táim ag súil go spreagfaidh an tionscnamh seo aerlínte chun úsáid éifeachtach a bhaint as acmhainn aerfoirt, agus go rachaidh sé chun leasa tomhaltóirí an AE sa deireadh. "

Tá cumhachtaí tarmligthe ag an gCoimisiún go ceann bliana tar éis don leasú teacht i bhfeidhm, agus mar sin féadfaidh sé na rialacha a leathnú go dtí deireadh shéasúr an tsamhraidh 2022, más gá. Féadfaidh an Coimisiún an ráta úsáide a oiriúnú laistigh de raon 30-70%, ag brath ar an gcaoi a dtagann méideanna aerthráchta chun cinn. Foilseofar na gníomhartha dlí in Iris Oifigiúil an AE sna laethanta amach romhainn agus tiocfaidh siad i bhfeidhm an lá tar éis a bhfoilsithe. Gheobhaidh tú tuilleadh sonraí anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar digiteach

An féidir le mná a bheith rathúil i dtimpeallachtaí faoi cheannas fir?

foilsithe

on

Ag Huawei, is freagra dearfach é an freagra!

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Taighde

Tabharfaidh comhoibriú idirnáisiúnta sa taighde agus san eolaíocht torthaí eacnamaíocha agus sóisialta níos láidre don Eoraip

foilsithe

on

Ar 2 Feabhra, seoladh clár taighde, nuálaíochta agus eolaíochta Horizon Europe 2021-2027. Tá an seoladh seo á riaradh ag an gCoimisiún Eorpach agus ag Uachtaránacht Phortaingéilis an AE. Is príomhionstraim beartais é Horizon Europe a bheidh an AE á rolladh amach chun iomaíochas an AE a threisiú, dul i ngleic le spriocanna forbartha inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus tacú le cur i bhfeidhm mhargadh Glas an AE. Is é an buiséad comhaontaithe deiridh do Horizon Europe sna seacht mbliana amach romhainn ná € 95.5 billiún, scríobhann Huawei Technologies Stiúrthóir Gnóthaí Poiblí an AE David Harmon.

Tá úsáid teicneolaíochtaí nua agus éabhlóideacha ina ngnéithe lárnacha laistigh de bhonneagar Horizon Europe. Déanta na fírinne, tá comhpháirteanna láidre taighde comhoibritheacha TFC i ngach ceann de phríomhchlocha tógála Horizon Europe chun tacú le cuspóirí tábhachtacha bheartais an AE. Leanfaidh an Chomhairle Eorpach um Thaighde (ERC) ag tacú le buaiteoirí dhuais Nobel na todhchaí faoi philéar 1 de Horizon Europe. Cuimseoidh go leor deontaithe rathúla ERC dul chun cinn i réimse an taighde teicneolaíochta mar chuid dá dtograí taighde ard-deireadh.

Is é príomhaidhm Cholún 2 de Horizon Europe borradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch san Eoraip agus dul i ngleic le mórdhúshláin dhomhanda shochaíocha. Arís tacóidh gníomhaíochtaí comhoibritheacha i réimse na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) le glaonna AE Horizon Europe a chlúdaíonn na hearnálacha sláinte, fuinnimh, aeráide, talmhaíochta agus tionscail. Príomhchuspóir de chuid institiúidí an AE is ea creat beartais a thógáil a fhágfaidh go mbeidh an Eoraip oiriúnach don aois dhigiteach. Tá 20% de na gníomhaíochtaí taighde agus forbartha domhanda ar domhan inniu san Eoraip. Leagann sé seo an bunús le haghaidh na n-uirlisí déantúsaíochta digiteacha agus inbhuanaithe riachtanacha a thógáil a sholáthróidh slabhraí luacha níos láidre agus geilleagar ciorclach níos nuálaí san Eoraip.

Cinnteoidh Colún 3 de Horizon Europe gur féidir le táirgí nuálacha TFC dul isteach sa mhargadh. Tá Comhairle Nuálaíochta na hEorpa (EIC) agus an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) ag neartú sineirgí agus comhair i measc gnólachtaí, institiúidí oideachais agus eagraíochtaí taighde. Cuideoidh na comhlachtaí faoi seach seo le cuideachtaí san Eoraip a mhéadú agus leibhéil tacaíochta airgeadais níos láidre a sholáthar do ghnólachtaí nuathionscanta agus do chuideachtaí beaga agus meánmhéide.

Tosaíonn bunchaighdeáin taighde eolaíochta le caighdeáin nua a chur i bhfeidhm do tháirgí ardteicneolaíochta na todhchaí. Tá sé an-tábhachtach go mbeadh comhar láidir idirnáisiúnta ann maidir le caighdeáin nua a thógáil do tháirgí agus seirbhísí ardteicneolaíochta na todhchaí. Féadann comhoibriú agus comhar idirnáisiúnta a chinntiú gur féidir le caighdeáin aonadacha seachas caighdeáin díchúpláilte feidhm a bheith acu maidir le forbairt an chéad ghlúin eile de líonraí agus seirbhísí cliste. Laghdaíonn caighdeáin aonadacha do tháirgí i gcoitinne, lena n-áirítear laistigh den earnáil ardteicneolaíochta costais, cuireann siad leibhéil éifeachtúlachta níos airde chun cinn agus cothaíonn siad nuálaíocht.

Is ionstraimí eacnamaíocha iad na réimsí beartais taighde agus eolaíochta i ndáiríre. Soláthraíonn tíortha agus cuideachtaí araon a infheistíonn leibhéil níos airde infheistíochta i mbunghníomhaíocht taighde comhoibritheach torthaí eacnamaíocha níos láidre sa mheántéarma. Tacaíonn Horizon Europe le sármhaitheas eolaíoch aonair. Ach mar is ceart tá lucht déanta beartas ag iarraidh leibhéil rannpháirtíochta cuideachtaí beaga agus meánmhéide a mhéadú i dtionscnaimh taighde agus nuálaíochta Horizon Europe. Tacóidh sé seo le dul chun cinn eacnamaíoch níos láidre ag tabhairt dá haire go bhfuil os cionn 25 milliún fiontar beag agus meánmhéide san AE amháin.

Is é David Harmon stiúrthóir ghnóthaí poiblí an AE ag Huawei Technologies agus is iarbhall é i gcomh-aireachta an choimisinéara Eorpaigh um thaighde, nuálaíocht agus eolaíocht 2010-2014.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending