Ceangail le linn

Belgium

An chéad uachtarán ar bhreithlá 80 bliain #Kazakhstan Nursultan Nazarbayev agus a ról sa chaidreamh idirnáisiúnta

foilsithe

on

Breathnaíonn Aigul Kuspan, ambasadóir na Casacstáine ar Ríocht na Beilge agus ceann mhisin Phoblacht na Casacstáine chuig an Aontas Eorpach, ar shaol agus ar éachtaí chéad uachtarán na Casacstáine Nursultan Nazarbayev.

Aigul Kuspan, Ambasadóir na Casacstáine

Ambasadóir Kuspan

Ba é 6 Iúil 2020 comóradh 80 bliain Chéad Uachtarán Phoblacht na Casacstáine - Elbasy Nursultan Nazarbayev. Scéal faoi rath ceannaireachta ar chóir an Chéad Uachtarán a dheonú dó is ea ardú mo thíre ó phíosa díreach den Aontas Sóivéadach go comhpháirtí iontaofa sa chaidreamh idirnáisiúnta - an AE agus an Bheilg san áireamh. Bhí air tír a thógáil, arm a bhunú, ár bpóilíní féin, ár saol inmheánach, gach rud ó bhóithre go dtí an bunreacht. Bhí ar Elbasy intinn mhuintir Kazakh a athrú go 180 céim, ó réimeas totalitarian go daonlathas, ó mhaoin stáit go maoin phríobháideach.


An Chasacstáin sa chaidreamh idirnáisiúnta

Rinne Céad Uachtarán Chasacstáin Nursultan Nazarbayev cinneadh stairiúil i 1991 an ceathrú Arsenal núicléach is mó ar domhan a thréigean, rud a chuir ar chumas na Casacstáine agus réigiún iomlán na hÁise Láir a bheith saor ó airm núicléacha. Mar gheall ar a mhian láidir an Domhan a dhéanamh ina áit shíochánta dúinn uile, aithnítear é mar státaire den scoth laistigh den Chasacstáin agus ar fud an Domhain.

Tháinig taidhleoireacht réamhghníomhach ar cheann de na príomhuirlisí chun ceannas agus slándáil na Casacstáine a chinntiú agus chun leasanna náisiúnta na tíre a chur chun cinn go comhsheasmhach. Bunaithe ar phrionsabail an chomhair il-veicteora agus na pragmatachais, bhunaigh Nursultan Nazarbayev caidrimh chuiditheacha lenár gcomharsana is gaire an tSín, an Rúis, tíortha Lár na hÁise, agus an chuid eile den Domhan.

Ó thaobh na hEorpa agus idirnáisiúnta de, tá oidhreacht an Chéad Uachtaráin chomh hiontach céanna: Tá a shaol tiomanta ag Nursultan Nazarbayev ag cur le síocháin, cobhsaíocht agus idirphlé réigiúnach agus idirnáisiúnta. In éineacht lena chomhghleacaithe Eorpacha, bhunaigh sé bunsraitheanna an Chomhaontaithe Comhoibrithe agus Comhoibrithe Feabhsaithe AE-Chasacstáin (EPCA). Chuir sé tús le go leor próiseas idirnáisiúnta um chomhtháthú agus idirphlé, lena n-áirítear Astana Peace Talks ar an tSiria, rún Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ag éileamh Lá Idirnáisiúnta i gcoinne Tástálacha Núicléacha, an Chomhdháil ar Bhearta Idirghníomhaíochta agus Tógála Muiníne san Áise (CICA), Eagraíocht um Chomhar Shanghai ( SCO), agus Comhairle Comhair na Stát Labhairt Turkic (An Chomhairle Turkic).

Nursultan Nazarbayev ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, 2018

Léirigh cathaoirleacht na Casacstáine san Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (OSCE) in 2010 agus i gComhairle Slándála na Náisiún Aontaithe i mí Eanáir 2018 (atá mar chlár oibre do shaincheisteanna slándála don domhan ar fad) rath agus inmharthanacht an chosáin a roghnaigh Nursultan Nazarbayev sa réimse idirnáisiúnta.

Cruinniú Mullaigh OSCE i Nur-Sultan, 2010

Caidreamh idir an Chasacstáin agus an AE

Is comhpháirtí tábhachtach iontaofa í an Chasacstáin don Aontas Eorpach. In éineacht lena chomhghleacaithe Eorpacha, tá an Chéad Uachtarán tar éis bunsraitheanna a leagan síos don Chomhaontú Comhpháirtíochta agus Comhoibrithe Feabhsaithe AE-Chasacstáin (EPCA) a tháinig i bhfeidhm an 1 Márta, 2020. Is é an Comhaontú seo tús céim nua den chaidreamh idir an Chasacstáin agus an Eoraip. agus soláthraíonn sé deiseanna leathana chun comhar ar scála iomlán a thógáil go fadtéarmach. Táim muiníneach go ligfidh cur i bhfeidhm éifeachtach an Chomhaontaithe dúinn trádáil a éagsúlú, ceangail eacnamaíocha a leathnú, infheistíochtaí agus teicneolaíochtaí nua a mhealladh. Léirítear tábhacht an chomhair sa chaidreamh trádála agus infheistíochta freisin. Is é an AE príomh-chomhpháirtí trádála na Casacstáine, arb ionann é agus 40% den trádáil sheachtrach. Is é an príomhinfheisteoir eachtrach i mo thír é freisin, arb ionann é agus 48% den infheistíocht dhíreach eachtrach iomlán (comhlán).

Nursultan Nazarbayev agus Donald Tusk

Caidreamh déthaobhach idir an Bheilg agus an Chasacstáin

Agus mé creidiúnaithe mar Ambasadóir do Ríocht na Beilge, tá áthas orm gur neartaíodh an caidreamh idir an Chasacstáin agus an Bheilg go leanúnach ó neamhspleáchas mo thíre. Ar 31 Nollaig, 1991 d’aithin Ríocht na Beilge ceannasacht stáit Phoblacht na Casacstáine go hoifigiúil. Thosaigh bunús an chaidrimh dhéthaobhaigh le cuairt oifigiúil ón Uachtarán Nazarbayev chun na Beilge i 1993, áit ar bhuail sé leis an Rí Boudewijn I agus leis an bPríomh-Aire Jean-Luc Dehaene.

Thug Nursultan Nazarbayev cuairt ar an mBruiséil ocht n-uaire, le déanaí in 2018. Tharla malartuithe cultúrtha idir an Bheilg agus an Chasacstáin tar éis cuairteanna ardleibhéil. In 2017 rinne ár dtíortha ceiliúradh ar 25 bliain den chaidreamh déthaobhach. Tugadh roinnt cuairteanna ardleibhéil freisin ó thaobh na Beilge ar an Chasacstáin. An chéad chuairt i 1998 ar an bPríomh-Aire Jean-Luc Dehaene, chomh maith le dhá chuairt ó Crown Prince agus Rí na Beilge Philippe i 2002, 2009 agus 2010. Tá caidreamh idir-pharlaiminteach ag forbairt go dearfach mar uirlis éifeachtach chun idirphlé polaitiúil a neartú.

Cruinniú leis an Rí Philippe

Tá caidreamh láidir taidhleoireachta ag forbairt go leanúnach trí thacú le caidreamh trádála atá comhthairbheach. Tá méadú suntasach tagtha ar na malartuithe eacnamaíocha idir an Bheilg agus an Chasacstáin ó 1992 le réimsí tosaíochta comhoibrithe in earnálacha fuinnimh, cúram sláinte, talmhaíochta, idir chalafoirt agus i dteicneolaíochtaí nua. In 2019, mhéadaigh méid na malartuithe tráchtála go dtí níos mó ná € 636 milliún. Amhail an 1 Bealtaine, 2020, bhí 75 fiontar le sócmhainní Beilgeacha cláraithe sa Chasacstáin. Shroich méid infheistíochtaí na Beilge i ngeilleagar na Casacáine € 7.2 billiún le linn na tréimhse 2005 go 2019.

 Fáiltiú oifigiúil i bPálás Egmont

Oidhreacht an chéad uachtarán

Bhí an Chéad Uachtarán Nursultan Nazarbayev i gceannas ar mo thír ó 1990 go 2019. Go luath sna 1990idí, threoraigh Elbasy an tír le linn na géarchéime airgeadais a chuaigh i bhfeidhm ar an limistéar iar-Shóivéadach iomlán. Bhí dúshláin bhreise ag fanacht amach romhainn nuair a bhí ar an gCéad Uachtarán déileáil le géarchéim Oirthear na hÁise 1997 agus géarchéim airgeadais na Rúise 1998 a chuaigh i bhfeidhm ar fhorbairt ár dtíre. Mar fhreagra air sin, chuir Elbasy sraith leasuithe eacnamaíocha i bhfeidhm chun an fás riachtanach sa gheilleagar a chinntiú. Le linn na tréimhse seo, rinne Nursultan Nazarbayev maoirseacht ar phríobháidiú thionscal na hola agus thug sí an infheistíocht riachtanach ón Eoraip, na Stáit Aontaithe, an tSín agus tíortha eile.

Mar gheall ar chúinsí stairiúla tháinig an Chasacstáin chun bheith ina tír éagsúil ó thaobh eitne. Chinntigh an Chéad Uachtarán comhionannas cearta gach duine sa Chasacstáin, beag beann ar chleamhnuithe eitneacha agus reiligiúnacha mar threoirphrionsabal de bheartas an stáit. Bhí sé seo ar cheann de na príomh-athchóirithe a d’fhág go raibh cobhsaíocht pholaitiúil leanúnach agus síocháin sa bheartas baile. Le linn tuilleadh leasuithe eacnamaíocha agus nuachóirithe, tá méadú tagtha ar leas sóisialta na tíre agus tá meánaicme ag teacht chun cinn. Níos tábhachtaí fós, mar thoradh ar an bPríomhchathair a aistriú ó Almaty go Nur-Sultan mar ionad riaracháin agus polaitiúil nua sa Chasacstáin, tá tuilleadh forbartha eacnamaíochta sa tír ar fad.

Ceann de na dúshláin is tábhachtaí a leag Nursultan Nazarbayev amach don tír ba ea straitéis 2050 na Casacstáine. Is é aidhm an chláir seo an Chasacstáin a chur chun cinn i gceann de na 30 tír is forbartha ar domhan. Sheol sé an chéad chéim eile de nuachóiriú gheilleagar agus sochaí sibhialta na Casacstáine. Mar thoradh ar an gclár seo cuireadh cúig leasú institiúideacha i bhfeidhm chomh maith le Plean 100 Céim Coincréite an Náisiúin chun an geilleagar agus institiúidí stáit a nuachóiriú. Bhí cumas an Chéad Uachtaráin caidreamh cuiditheach idirnáisiúnta agus taidhleoireachta a fhorbairt mar phríomhfhachtóir i bhforbairt na tíre agus tá sreabhadh billiúin euro infheistíochta sa Chasacstáin mar thoradh air. Idir an dá linn, chuaigh mo thír isteach sna 50 geilleagar iomaíocha is fearr ar domhan.

Buaicphointe d’oidhreacht an Chéad Uachtaráin ba ea a chinneadh gan stát núicléach a shaothrú. Tacaíodh leis an ngealltanas seo tríd an láithreán tástála núicléach is mó ar domhan i Semipalatinsk a dhúnadh, chomh maith le clár airm núicléacha na Casacstáine a thréigean go hiomlán. Bhí Elbasy ar cheann de na ceannairí a chuir na próisis chomhtháthaithe san Eoráise chun cinn. Mar thoradh ar an gcomhtháthú seo tháinig Aontas Eacnamaíoch Eoráiseach, a d’fhás go cumann mór balltíortha ag dearbhú sreafaí saor earraí, seirbhísí, saothair agus caipitil, agus a chuaigh chun leasa na Casacstáine agus a comharsana.

In 2015, d’fhógair an Chéad Uachtarán Nursultan Nazarbayev gurb é an toghchán an toghchán deireanach a bhí aige agus “a luaithe a dhéantar leasuithe institiúideacha agus éagsúlú eacnamaíoch; ba cheart go ndéanfaí athchóiriú bunreachtúil ar an tír lena n-aistreofar cumhacht ón uachtarán go dtí an pharlaimint agus an rialtas."

Ag éirí as a phost in 2019, agus Kassym-Jomart Tokayev ina áit go pras, lean an cheannaireacht nua ag feidhmiú de mheon na chéad Uachtaráin maidir le forbairt eacnamaíoch agus comhar idirnáisiúnta cuiditheach.

Mar a luaigh an tUachtarán Tokayev ina alt le déanaí: “Gan amhras, ní féidir ach le fíorpholaiteoir, críonna agus forbhreathnaitheach, a chonair féin a roghnú, idir dhá chuid den Domhan - an Eoraip agus an Áise, dhá shibhialtacht - an Iarthair agus an Oirthir, dhá chóras - totalitarian agus daonlathach. Leis na comhpháirteanna seo go léir, bhí Elbasy in ann cineál nua stáit a fhoirmiú a chomhcheanglódh traidisiúin na hÁise agus nuálaíochtaí an Iarthair. Sa lá atá inniu ann, tá aithne ag an domhan ar fad ar ár dtír mar stát trédhearcach atá grámhar don tsíocháin, a ghlacann páirt ghníomhach sna próisis chomhtháthaithe. "

Cuairt ar an mBeilg don 12ú Cruinniú Mullaigh ASEM, 2018

Belgium

Formheasann an Coimisiún bearta Beilge € 23 milliún chun tacú le táirgeadh táirgí a bhaineann le coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach dhá bheart Beilgeacha, as iomlán de € 23 milliún, chun tacú le táirgeadh táirgí atá ábhartha don ráig coronavirus i réigiún Vallúnais. Faomhadh an dá bheart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Beidh an chéad scéim, (SA.60414), le buiséad measta de € 20m, oscailte d’fhiontair a tháirgeann táirgí a bhaineann le coronavirus agus atá gníomhach i ngach earnáil, seachas na hearnálacha talmhaíochta, iascaigh agus dobharshaothraithe, agus airgeadais. Faoin scéim, beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach a chlúdóidh suas le 50% de chostais na n-infheistíochtaí.

Sa dara beart (SA.60198) tá cúnamh infheistíochta € 3.5m, i bhfoirm deontas díreach, d’Ollscoil Liège, a bhfuil sé mar aidhm aige tacú le táirgeadh uirlisí diagnóiseacha a bhaineann le coronavirus agus na hamhábhair riachtanacha ag an institiúid. . Clúdóidh an deontas díreach 80% de na costais infheistíochta. Chinn an Coimisiún go bhfuil na bearta ag teacht le coinníollacha an Chreata Shealadaigh.

Go háirithe, (i) ní chumhdóidh an chabhair ach suas le 80% de na costais infheistíochta incháilithe is gá chun cumais táirgeachta a chruthú chun táirgí a bhaineann le coronavirus a mhonarú; (ii) ní bheidh ach tionscadail infheistíochta a thosaigh amhail an 1 Feabhra 2020 incháilithe agus (iii) ní mór tionscadail infheistíochta incháilithe a chríochnú laistigh de shé mhí tar éis an chabhair infheistíochta a dheonú. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an dá bheart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun an ghéarchéim sláinte poiblí a chomhrac, de réir Airteagal 107 (3) (c) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún na bearta faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda de na cinntí ar fáil faoi chás-uimhreacha SA.60198 agus SA.60414 sa clár cúnamh stáit ar shuíomh Gréasáin chomórtais an Choimisiúin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Nochtadh stair Ríoga Léigiún na Breataine sa Bhruiséil

foilsithe

on

An raibh a fhios agat gur phós thart ar 6,000 de lucht seirbhíse na Breataine mná na Beilge agus gur shocraigh siad anseo tar éis an Dara Cogadh Domhanda? Nó gur pacáladh leannán colscartha an Banphrionsa Margaret Peter Townsend go dtí an Bhruiséil go searmanach chun scannal a sheachaint? Má tá rudaí den sórt sin nua duit, ansin beidh taighde nua spéisiúil le Dennis Abbott as an mBeilg atá lonnaithe sa Bheilg díreach suas do shráid, scríobhann Martin Banks.

Saothar grá a bhí ann, Dennis, iar-iriseoir mór le rá (sa phictiúr, thíos, ón uair a bhí sé mar chúltacaire ar Operation TELIC Iraq i 2003, áit a raibh sé ceangailte leis an 7ú Briogáid Armúrtha agus an 19ú Briogáid Mheicnithe) rinne sé iniúchadh ar stair shaibhir agus éagsúil Léigiún Ríoga na Breataine chun cabhrú le 100 an RBL a mharcáilth comóradh níos déanaí i mbliana.

Is é an toradh atá air ná crónán iontach den charthanas a rinne, le blianta fada, obair fhiúntach chun freastal ar fhir agus mhná, veterans agus a dteaghlaigh.

Ba é spreagadh an tionscadail iarratas ó Cheanncheathrú Léigiún Ríoga na Breataine ar bhrainsí comóradh 100 bliain an RBL a cheiliúradh i 2021 trína scéal a insint.

Tá brainse na Bruiséile den RBL féin 99 bliain d’aois i 2021.

Thóg an stair Dennis díreach os cionn ceithre mhí chun taighde agus scríobh a dhéanamh agus, mar a admhaíonn sé go héasca: “Ní raibh sé chomh furasta sin."

Dúirt sé: “Nuachtlitir bhrainse na Bruiséile (ar a dtugtar The Wipers Times) gur foinse saibhir faisnéise é ach ní théann sé siar ach go 2008.

“Tá miontuairiscí cruinnithe coiste ann ó 1985-1995 ach tá go leor bearnaí ann."

Ba é nuachtán na Beilge ceann de na foinsí faisnéise ab fhearr a bhí aige, suas go dtí 1970 Le dhomhanfhad.

"Bhí mé in ann cuardach a dhéanamh trí na cartlanna digiteacha i Leabharlann Náisiúnta na Beilge (KBR) le haghaidh scéalta faoin mbrainse."

Iriseoir ab ea Dennis roimhe seo ag An Ghrian agus An Daily Mirror sa Ríocht Aontaithe agus iar-eagarthóir ar Guth na hEorpa sa Bhruiséil.

Nocht sé, le linn a chuid taighde, go leor cnaipí spéisiúla faisnéise faoi imeachtaí a bhí nasctha leis an RBL.

Mar shampla, tháinig Edward VIII amach anseo (a tháinig chun bheith ina Dhiúc Windsor tar éis dó a scor) agus WW1 Field Marshal Earl Haig (a chuidigh le Léigiún na Breataine a bhunú) chun cuairt a thabhairt ar bhrainse na Bruiséile i 1923.

Deir Dennis freisin go bhfuil lucht leanúna na An Choróin Is féidir le sraith Netflix a fháil amach, trí stair RBL, cad a tháinig de leannán colscartha an Banphrionsa Margaret, Captaen Peter Townsend, tar éis dó a bheith pacáilte go searmanach chun na Bruiséile chun scannal a sheachaint ag tús réimeas na Banríona Eilís II.

Is féidir le léitheoirí foghlaim freisin faoi na gníomhairí rúnda a rinne an Bhruiséil mar bhunús dóibh tar éis WW2 - go háirithe an Leifteanantchoirnéal George Starr DSO MC agus an Captaen Norman Dewhurst MC.

Dúirt Dennis: “Gan amhras ba iad na 1950idí an tréimhse ba ghile i stair na craoibhe le taibhithe scannáin, ceolchoirmeacha agus damhsaí.

“Ach baineann an stair den chuid is mó le gnáthsheirbhísigh WW2 a shocraigh sa Bhruiséil tar éis dóibh cailíní na Beilge a phósadh. An Daily Express Áiríodh go raibh 6,000 pósadh den sórt sin ann tar éis WW2!

Dúirt sé: ”Scríobh Peter Townsend sraith alt do Le dhomhanfhad faoi ​​thuras domhanda aonair 18 mí a thug sé faoi ina Land-Rover tar éis dó scor den RAF. Is é mo buille faoi thuairim gurb é a bhealach chun déileáil leis an mbriseadh suas leis an mBanphrionsa Margaret. Ba í an chéad duine a chuaigh sé a fheiceáil tar éis dó filleadh ar an mBruiséil.

“Sa deireadh phós sé ban-oidhre ​​Beilgeach 19 mbliana d’aois a raibh cosúlacht mhaith aici le Margaret. Cuimsíonn an stair píosaí scannáin díobh ag fógairt a rannpháirtíochta. "

An tseachtain seo, mar shampla, bhuail sé le Claire Whitfield, 94 bliain d’aois, duine de na 6,000 cailín Beilgeach a phós lucht seirbhíse na Breataine.

Bhuail Claire, a bhí 18 ansin, lena fear céile amach anseo RAF Flight Sgt Stanley Whitfield i Meán Fómhair 1944 tar éis an Bhruiséil a shaoradh. “Ba bhreá leis ar an gcéad amharc,” a mheabhraigh sí. Is minic a thabharfadh Stanley í ag damhsa chuig an 21 Club agus RAF Club (sa phictiúr, príomhphictiúr). Phós siad sa Bhruiséil.

Cuireadh an stair isteach an tseachtain seo chuig ceanncheathrú náisiúnta Léigiún Ríoga na Breataine i Londain mar chuid dá gcartlann céad bliain.

Is é an stair iomlán RBL a thiomsaigh Dennis fáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Tá ionfhabhtuithe coronavirus laethúla na Beilge ag titim i gcónaí

foilsithe

on

Tá meán-ionfhabhtuithe coronavirus nua laethúla na Beilge ag titim i gcónaí, de réir na bhfigiúirí is déanaí a d’fhoilsigh institiúid sláinte poiblí Sciensano, scríobhann Jason Spinks, Brussels Times.

Idir 21 agus 27 Nollaig, thástáil 1,789.9 duine nua ar an meán dearfach in aghaidh an lae le seachtain anuas, sin laghdú 29% i gcomparáid leis an tseachtain roimhe sin.

Is é 644,242 líon iomlán na gcásanna deimhnithe sa Bheilg ó thús na paindéime. Léiríonn an t-iomlán gach duine sa Bheilg a bhí ionfhabhtaithe, agus folaíonn sé cásanna gníomhacha dearbhaithe chomh maith le hothair a tháinig slán ón víreas nó a fuair bás mar thoradh air.

Le coicís anuas, dearbhaíodh 262.8 ionfhabhtú in aghaidh gach 100,000 áitritheoir, ar laghdú 6% é i gcomparáid leis an dá sheachtain roimhe sin.

Idir 24 agus 30 Nollaig, tugadh 154.3 othar ar an meán isteach san ospidéal, atá 15% níos lú ná an tseachtain roimhe sin.

San iomlán, tá 2,338 othar coronavirus san ospidéal faoi láthair, nó 85 níos lú ná inné. As gach othar, tá 496 i ndianchúram, atá 14 níos lú ná inné. Tá 264 othar san iomlán ar aerálaí - 10 níos lú ná inné.

Ón 21 go dtí an 27 Nollaig, tharla meánlíon 74 bás in aghaidh an lae, ag marcáil laghdú 20.7% i gcomparáid leis an tseachtain roimhe sin.

Is é 19,441 líon iomlán na mbásanna sa tír ó thús na paindéime faoi láthair.

Ó cuireadh tús leis an bpaindéim, rinneadh 6,900,875 tástáil san iomlán. As na tástálacha sin, tógadh 29,512.9 ar an meán in aghaidh an lae le seachtain anuas, agus ráta dearfach de 7.1%. Ciallaíonn sé sin go bhfaigheann duine as gach ceithre dhuine dhéag a dhéantar tástáil toradh dearfach.

Tháinig laghdú 0.5% ar an gcéatadán, chomh maith le laghdú 24% sa tástáil.

Fanann an ráta atáirgthe, faoi dheireadh, ag 0.92, rud a chiallaíonn go ndéanann duine atá ionfhabhtaithe le coronavirus ionfhabhtú níos lú ná duine amháin eile ar an meán.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending