Ceangail le linn

Déileáil Ghlas na hEorpa

Ní féidir le teaghlaigh ar ioncam íseal agus úinéirí tí meánaicmeacha íoc as Green Deal, a deir EPP

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá Grúpa EPP ag iarraidh go mbeidh an Eoraip neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. "Caithfear an claochlú fairsing seo ar ár ngeilleagair agus ár sochaithe a dhéanamh ar bhealach cliste, toisc go dteastaíonn uainn troid in aghaidh an athraithe aeráide le nuálaíocht, iomaíochas agus poist Eorpacha. Ba mhaith linn Tiontaigh an claochlú riachtanach ina dheis. Teastaíonn uainn dí-charbónú, ní dí-tionsclaíocht! Ní amháin go dteastaíonn uainn spriocanna a leagan síos, ach an bealach is fearr a fháil don Eoraip chun na spriocanna sin a bhaint amach, le fócas speisialta ar hidrigin agus i gcásanna áirithe, gás, mar theicneolaíocht trasdula, "a dúirt Esther de Lange FPE, leaschathaoirleach an Ghrúpa EPP atá i gceannas ar an ngeilleagar agus ar an gcomhshaol.

Tagann a ráiteas roimh chur i láthair an Choimisiúin Eorpaigh ar an bpacáiste ‘Fit for 55’ mar a thugtar air, pacáiste dlí ollmhór de dhlíthe fuinnimh agus aeráide atá dírithe ar an sprioc laghdaithe CO55 2% a aistriú go rialacha nua nithiúla maidir le hiompar, tionscal, foirgnimh agus earnálacha eile.

"Ní mór dúinn a bheith an-aireach faoi cé a choinníonn an bille don Bheart Glas. Ní féidir gur teaghlaigh ar ioncam íseal, úinéirí tí meánaicmeacha nó úinéirí gluaisteán i gceantair thuaithe gan iompar poiblí a chaithfidh an bille is airde a íoc," a dúirt de Lange, ag míniú go bhfuil ionstraim shóisialta inchreidte ag teastáil ón nGrúpa EPP chun aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht teasa agus soghluaisteachta laistigh agus idir ballstáit.

Aiseolas

Ba mhaith le Grúpa EPP gluaisteáin ghlan a chur chun cinn. "Ba mhaith linn tosaíocht a thabhairt d’fhorbairt feithiclí glana, soghluaisteacht leictreach agus breoslaí astaíochtaí nialasacha. Nílimid ag iarraidh go n-iompóidh an díospóireacht faoi astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin ina chath idé-eolaíoch eile de mhadraí. Caithfidh tionscal gluaisteán na hEorpa a hiomaíochas domhanda a choinneáil agus caithfidh sé fanacht ceannairí teicneolaíochta agus treochtaí do charranna glana don Eoraip agus don chuid eile den domhan. Braithfidh a lán freisin ar rolladh amach an bhonneagair muirir. Áitíonn an Grúpa EPP, dá bhrí sin, tuairisciú rialta ón gCoimisiún ar an dul chun cinn a dhéantar anseo agus a impleachtaí maidir le réadú na Spriocanna laghdaithe CO2, "a chríochnaigh de Lange.

Aiseolas

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún scéim na Fraince € 30.5 billiún chun tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim chúnaimh na Fraince chun tacú le táirgeadh leictreachais in-athnuaite. Cuideoidh an beart leis an bhFrainc a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach gan an iomaíocht a shaobhadh go míchuí agus rannchuideoidh sé leis an gcuspóir Eorpach neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Spreagfaidh an beart cúnaimh seo forbairt príomhfhoinsí fuinnimh in-athnuaite, agus tacóidh sé le haistriú chuig soláthar fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, de réir chuspóirí Bheart Glas an AE. Cinnteoidh roghnú na dtairbhithe trí phróiseas tairisceana iomaíoch an luach is fearr ar airgead na gcáiníocóirí agus coimeádfaidh sé iomaíocht i margadh fuinnimh na Fraince. " 

Scéim na Fraince

Aiseolas

Chuir an Fhrainc in iúl don Choimisiún go raibh sé ar intinn aici scéim nua a thabhairt isteach chun tacú le leictreachas a tháirgtear ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, eadhon d’oibreoirí ar an gcladach suiteálacha gréine, gaoithe ar tír mór agus hidrileictreacha. Deonaíonn an scéim tacaíocht do na hoibreoirí seo a dhámhtar trí thairiscintí iomaíocha. Go háirithe, cuimsíonn an beart seacht gcineál tairisceana le haghaidh 34 GW d’acmhainn in-athnuaite nua a eagrófar idir 2021 agus 2026: (i) gréine ar an talamh, (ii) gréine ar fhoirgnimh, (iii) gaoth ar tír mór, (iv) suiteálacha hidrileictreacha, (v) gréine nuálach, (vi) féin-ídiú agus (vii) tairiscint atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Bíonn an tacaíocht i bhfoirm préimhe ar bharr phraghas an mhargaidh leictreachais. Tá buiséad iomlán sealadach de thart ar € 30.5 billiún ag an mbeart. Tá an scéim oscailte go dtí 2026 agus is féidir cúnamh a íoc ar feadh uastréimhse 20 bliain tar éis don tsuiteáil in-athnuaite nua a bheith ceangailte leis an eangach.

Measúnú an Choimisiúin

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha an AE maidir le cúnamh stáit, go háirithe Treoirlínte 2014 ar chúnamh stáit do chosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Aiseolas

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an cúnamh riachtanach chun giniúint fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt tuilleadh chun cuspóirí comhshaoil ​​na Fraince a bhaint amach. Tá éifeacht dreasachta aige freisin, mar ní tharlódh na tionscadail murach sin mura mbeadh tacaíocht phoiblí ann. Ina theannta sin, tá an chabhair comhréireach agus teoranta don íosmhéid is gá, toisc go socrófar leibhéal na cabhrach trí thairiscintí iomaíocha. Ina theannta sin, fuair an Coimisiún go bhfuil éifeachtaí dearfacha an bhirt, go háirithe, na héifeachtaí dearfacha comhshaoil ​​níos tábhachtaí ná aon éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann i dtéarmaí saobhadh ar iomaíocht. Faoi dheireadh, gheall an Fhrainc freisin go ndéanfaí ex-post meastóireacht chun gnéithe agus cur i bhfeidhm na scéime in-athnuaite a mheas.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil scéim na Fraince ag teacht le rialacha Státchabhrach an AE, toisc go n-éascóidh sé forbairt táirgeachta leictreachais in-athnuaite ó theicneolaíochtaí éagsúla sa Fhrainc agus go laghdóidh sé astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar aon dul leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí.

cúlra

2014 an Choimisiúin Treoirlínte maidir le Cúnamh Stáit do Chaomhnú Comhshaoil ​​agus Fuinnimh ligean do bhallstáit tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, faoi réir coinníollacha áirithe. Tá sé mar aidhm ag na rialacha seo cabhrú le ballstáit spriocanna uaillmhianacha fuinnimh agus aeráide an AE a bhaint amach ar an gcostas is lú is féidir do cháiníocóirí agus gan saobhadh míchuí iomaíochta sa Mhargadh Aonair.

An Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite de 2018 bhunaigh sé sprioc ceangailteach fuinnimh in-athnuaite de 32% ar fud an AE faoi 2030. Leis an Cumarsáid Beart Glas na hEorpa in 2019, threisigh an Coimisiún a uaillmhianta aeráide, ag leagan síos cuspóir gan glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach i 2050. Ghlac an ceann a glacadh le déanaí Dlí na hEorpa um Aeráid, a chuimsíonn cuspóir neodracht aeráide 2050 agus a thugann isteach an sprioc idirmheánach de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, leagtar síos an talamh don 'oiriúnach do 55' tograí reachtacha a ghlac an Coimisiún an 14 Iúil 2021. I measc na dtograí seo, tá a leasú ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite, a leagann síos sprioc méadaithe chun 40% d’fhuinneamh an AE a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.50272 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Déileáil Ghlas na hEorpa

Farraigí na hEorpa a Chosaint: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar Chreat-Treoir na Straitéise Mara

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí ag lorg tuairimí saoránach, institiúidí agus eagraíochtaí ó na hearnálacha poiblí agus príobháideacha ar an gcaoi le tuairimí an AE a dhéanamh Treoir Réime um Straitéis Mhuirí níos éifeachtaí, níos éifeachtaí agus níos ábhartha do na huaillmhianta atá leagtha síos sa Déileáil Ghlas na hEorpa. Ag tógáil ar na tionscnaimh a fógraíodh faoi Bheart Glas na hEorpa, go háirithe an Plean Gníomhaíochta nialais Truaillithe agus an Straitéis Bithéagsúlachta an AE go 2030Féachann an t-athbhreithniú seo lena chinntiú go bhfuil timpeallacht mhuirí na hEorpa á rialú ag creat láidir, a choinníonn glan agus sláintiúil é agus a úsáid inbhuanaithe á chinntiú ag an am céanna.

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Tá farraigí agus aigéin shláintiúla riachtanach dár bhfolláine agus chun ár gcuspóirí aeráide agus bithéagsúlachta a bhaint amach. Mar sin féin, tá tionchar diúltach ag gníomhaíochtaí daonna ar an saol inár bhfarraigí. Tá caillteanas agus truailliú bithéagsúlachta fós ag bagairt ar shaol agus ar ghnáthóga muirí, agus tá an t-athrú aeráide ina bhagairtí ollmhóra ar na haigéin agus ar an bpláinéad iomlán. Caithfimid cosaint agus cúram ár bhfarraigí agus ár n-aigéan a mhéadú. Sin é an fáth go gcaithfimid súil ghéar a choinneáil ar ár rialacha reatha agus, más gá, iad a athrú sula mbeidh sé rómhall. Tá do thuairimí ar an muirthimpeallacht ríthábhachtach sa phróiseas seo. "

Is í an Chreat-Treoir um Straitéis Mara príomhuirlis an AE chun an timpeallacht mhuirí a chosaint agus tá sé mar aidhm aici éiceachórais mhuirí sláintiúla, táirgiúla agus athléimneacha a choinneáil, agus úsáid níos inbhuanaithe acmhainní mara a chinntiú ar mhaithe leis na glúine atá ann faoi láthair agus na glúine atá le teacht. Féachfaidh an t-athbhreithniú ar an Treoir níos mionsonraithe ar an gcaoi a d'fheidhmigh sí go dtí seo, agus torthaí an Choimisiúin á gcur san áireamh Tuarascáil ar an Straitéis Mara a foilsíodh i Meitheamh 2020 agus a oiriúnacht chun dul i ngleic le tionchair charnacha ghníomhaíochtaí an duine ar an muirthimpeallacht a mheas. Tá an comhairliúchán poiblí ar oscailt go dtí 21 Deireadh Fómhair. Tá tuilleadh faisnéise sa eisiúint nuachta anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Beart Glas na hEorpa: Molann an Coimisiún straitéis nua chun foraoisí an AE a chosaint agus a athchóiriú

foilsithe

on

Inniu (16 Iúil), ghlac an Coimisiún Eorpach an Straitéis Foraoise nua an AE do 2030, tionscnamh suaitheanta de chuid an Déileáil Ghlas na hEorpa a thógann ar an AE Straitéis Bithéagsúlachta do 2030. Cuireann an straitéis leis an pacáiste bearta beartaithe chun laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 55% ar a laghad a bhaint amach faoi 2030 agus neodracht aeráide in 2050 san AE. Cuidíonn sé freisin leis an AE a thiomantas a chomhlíonadh chun aistrithe carbóin a fheabhsú trí doirteal nádúrtha de réir Dlí Aeráide. Trí aghaidh a thabhairt ar na gnéithe sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil ​​le chéile, tá sé mar aidhm ag an Straitéis Foraoiseachta ilfheidhmeacht fhoraoisí an AE a chinntiú agus leagann sí béim ar an ról lárnach atá ag foraoiseoirí.

Is comhghuaillíocht riachtanach iad foraoisí sa troid i gcoinne athrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta. Feidhmíonn siad mar doirteal carbóin agus cabhraíonn siad linn tionchair an athraithe aeráide a laghdú, mar shampla trí chathracha a fhuarú, sinn a chosaint ar thuilte trom, agus an tionchar triomach a laghdú. Ar an drochuair, tá go leor brú éagsúil ag baint le foraoisí na hEorpa, lena n-áirítear athrú aeráide.

Cosaint, athchóiriú agus bainistíocht inbhuanaithe foraoisí

Aiseolas

Socraíonn an Straitéis Foraoiseachta fís agus gníomhartha nithiúla chun méid agus cáilíocht na bhforaoisí san AE a mhéadú agus a gcosaint, a n-athchóiriú agus a n-athléimneacht a neartú. Méadóidh na gníomhartha atá beartaithe forghabháil carbóin trí doirteal agus stoic fheabhsaithe agus ar an gcaoi sin cur le maolú an athraithe aeráide. Geallann an Straitéis foraoisí príomhfháis agus seanfháis a chosaint go docht, foraoisí díghrádaithe a athbhunú, agus a chinntiú go ndéantar iad a bhainistiú go hinbhuanaithe - ar bhealach a chaomhnaíonn na seirbhísí éiceachórais ríthábhachtacha a sholáthraíonn foraoisí agus a bhfuil an tsochaí ag brath orthu.

Cuireann an Straitéis na cleachtais bhainistíochta foraoise is cairdiúla don aeráid agus don bhithéagsúlacht chun cinn, leagann sí béim ar an ngá le húsáid bithmhaise coillteach a choinneáil laistigh de theorainneacha inbhuanaitheachta, agus spreagann sí úsáid adhmaid atá tíosach ar acmhainní de réir phrionsabal an easghluaiseachta.

Ilfheidhmeacht fhoraoisí an AE a chinntiú

Aiseolas

Foráiltear leis an Straitéis freisin go bhforbrófar scéimeanna íocaíochta d’úinéirí agus do bhainisteoirí foraoise chun seirbhísí malartacha éiceachóras a sholáthar, eg trí chodanna dá bhforaoisí a choinneáil slán. Beidh an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) nua, i measc nithe eile, ina dheis chun tacaíocht níos spriocdhírithe a thabhairt d’fhoraoisithe agus d’fhorbairt inbhuanaithe foraoisí. Cruthóidh an struchtúr rialachais nua d’fhoraoisí spás níos cuimsithí do Bhallstáit, úinéirí agus bainisteoirí foraoisí, an tionscal, an saol acadúil agus an tsochaí shibhialta chun plé a dhéanamh faoi thodhchaí foraoisí san AE agus cuideoidh sé leis na sócmhainní luachmhara seo a choinneáil ar feadh na nglún atá le teacht.

Faoi dheireadh, fógraíonn an Straitéis Foraoiseachta togra dlíthiúil chun monatóireacht, tuairisciú agus bailiú sonraí foraoise san AE a mhéadú. Tabharfaidh bailiú sonraí comhchuibhithe an AE, in éineacht le pleanáil straitéiseach ar leibhéal na mBallstát, pictiúr cuimsitheach den stát, den éabhlóid agus de na forbairtí atá beartaithe i bhforaoisí san AE amach anseo. Tá sé seo fíorthábhachtach chun a chinntiú gur féidir le foraoisí a bhfeidhmeanna iomadúla a chomhlíonadh ar son na haeráide, na bithéagsúlachta agus an gheilleagair.

Tá a léarscáil bhóithre chun trí bhilliún crann breise a phlandáil ar fud na hEorpa faoi 2030 agus meas iomlán á tabhairt ar phrionsabail éiceolaíochta - an crann ceart san áit cheart chun na críche cearta.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa Frans Timmermans: “Soláthraíonn foraoisí baile don chuid is mó den bhithéagsúlacht a fhaighimid ar an Domhan. Ionas go mbeidh ár n-uisce glan, agus ár n-ithreacha saibhir, teastaíonn foraoisí sláintiúla uainn. Tá foraoisí na hEorpa i mbaol. Sin é an fáth go n-oibreoimid chun iad a chosaint agus a athshlánú, chun bainistíocht foraoise a fheabhsú, agus chun tacú le foraoiseoirí agus airíoch foraoise. Sa deireadh, táimid go léir mar chuid den dúlra. A dhéanaimid chun an ghéarchéim aeráide agus bithéagsúlachta a chomhrac, déanaimid ar mhaithe lenár sláinte agus lenár dtodhchaí féin. "

Dúirt an Coimisinéir Talmhaíochta Janusz Wojciechowski: “Is iad foraoisí scamhóga ár domhain: tá siad ríthábhachtach dár n-aeráid, bithéagsúlacht, ithir agus cáilíocht an aeir. Is iad foraoisí scamhóga ár sochaí agus ár ngeilleagair freisin: déanann siad slite beatha i gceantair thuaithe, soláthraíonn siad táirgí riachtanacha dár saoránaigh, agus tá luach sóisialta domhain acu trína nádúr. Aithníonn an Straitéis Foraoise nua an ilfheidhmeacht seo agus taispeánann sí conas is féidir le huaillmhian comhshaoil ​​dul lámh ar láimh le rath eacnamaíoch. Tríd an Straitéis seo, agus le tacaíocht ón gcomhbheartas talmhaíochta nua, cuirfidh ár bhforaoisí agus ár bhforaoisithe an saol isteach san Eoraip inbhuanaithe, rathúil agus neodrach ó thaobh na haeráide de. "

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Is oidhreacht nádúrtha luachmhar iad foraoisí Eorpacha nach féidir glacadh léi go deonach. Ní amháin go bhfuil sé riachtanach athléimneacht fhoraoisí na hEorpa a chosaint, a athshlánú agus a thógáil chun troid i gcoinne na ngéarchéimeanna aeráide agus bithéagsúlachta, ach freisin chun feidhmeanna socheacnamaíocha na bhforaoisí a chaomhnú. Taispeánann an rannpháirtíocht mhór i gcomhairliúcháin phoiblí go bhfuil cúram ar na hEorpaigh faoi thodhchaí ár bhforaoisí, mar sin ní mór dúinn an bealach a ndéanaimid ár bhforaoisí a chosaint, a bhainistiú agus a fhás a athrú go dtabharfadh sé tairbhí dáiríre do chách. "

cúlra

Is comhghuaillíocht riachtanach iad foraoisí sa troid i gcoinne athrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta a bhuíochas dá bhfeidhm mar dhoirteanna carbóin chomh maith lena gcumas tionchair an athraithe aeráide a laghdú, mar shampla trí chathracha a fhuarú, sinn a chosaint ar thuilte trom, agus triomach a laghdú. tionchar. Is éiceachórais luachmhara iad freisin, ina bhfuil cuid mhór de bhithéagsúlacht na hEorpa. Cuireann a gcuid seirbhísí éiceachórais lenár sláinte agus lenár bhfolláine trí rialáil uisce, soláthar bia, cógais agus ábhar, laghdú agus rialú riosca tubaiste, cobhsú ithreach agus rialú creimthe, íonú aeir agus uisce. Is áit iad foraoisí le haghaidh áineasa, scíthe agus foghlama, chomh maith le cuid de shlí bheatha.

Tuilleadh eolais

Straitéis Foraoise nua an AE do 2030

Ceisteanna agus Freagraí ar Straitéis Nua Foraoiseachta an AE do 2030

Bileog Fíricí Dúlra agus Foraoisí

Bileog Fíricí - 3 billiún crann breise

Suíomh Gréasáin 3 billiún crann

Beart Glas na hEorpa: Molann an Coimisiún claochlú gheilleagar agus sochaí an AE chun uaillmhianta aeráide a chomhlíonadh

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending