Ceangail le linn

azerbaijan

Osclaíonn Seachtain Fuinnimh Baku caibidil nua i bpunann fuinnimh an Asarbaiseáin  

ROINN:

foilsithe

on

Shahmar Hajiyev, Comhairleoir Sinsearach ag an Lárionad Anailíse ar Chaidreamh Idirnáisiúnta

Bhí an Asarbaiseáin ina óstach ar Sheachtain Fuinnimh Baku, ag comhcheangail trí imeacht mhór le rá mar an 29ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ola & Gáis Chaisp (4-6 Meitheamh), an 12ú Taispeántas Idirnáisiúnta Cumhachta agus Fuinnimh Glas (4-6 Meitheamh), agus an 29ú Fóram Fuinnimh Baku (5). -6 Meitheamh) faoi scáth amháin. D'fhreastail thart ar 300 cuideachta ó 37 tír ar imeachtaí fuinnimh na bliana seo. Bhailigh Seachtain Fuinnimh Baku cuideachtaí, aíonna ardchéime, státairí agus saineolaithe idirnáisiúnta i réimse an fhuinnimh ó go leor tíortha. D'fhreastail Uachtarán Phoblacht na hAsarbaiseáin Ilham Aliyev ar an imeacht tábhachtach seo freisin agus thug sé aitheasc ag oscailt an 29ú taispeántas Caspian Oil & Gas agus an 12ú Taispeántas Caspian Power mar chuid de Sheachtain Fuinnimh Baku. Mar a tugadh faoi deara le Uachtarán Ilham Aliyev “Cuireadh tús le Taispeántas Ola agus Gáis Chaisp 30 bliain ó shin i 1994. Bhí ról lárnach ag an imeacht seo in infheistíochtaí díreacha eachtracha a mhealladh isteach in earnáil fuinnimh na hAsarbaiseáine. Ó shin i leith, tá an t-imeacht seo tar éis athrú ina imeacht níos mó agus tugtar Seachtain Fuinnimh Baku air anois, toisc go gcuimsíonn sé na príomhchodanna uile den bheartas fuinnimh - ola, gás, in aghaidh an tsrutha, le sruth, agus ar ndóigh, fuinneamh glas”.

Ag tagairt do Sheachtain Fuinnimh Baku, tá sé tábhachtach a chur in iúl gur athraigh beartas agus straitéis fuinnimh rathúil na hAsarbaiseáin an tír ina ceannaire réigiúnach a chinntíonn slándáil fuinnimh go leor náisiún. Inniu, tá an Asarbaiseáin ag soláthar gás nádúrtha do mhargaí fuinnimh na hEorpa tríd an bPíblíne Tras-Aidriad (TAP). Ó 2020 go 2023, TAP sholáthair siad beagnach 31 billiún méadar ciúbach (bcm) de ghás nádúrtha do cheannaitheoirí Eorpacha, ar seachadadh thart ar 1.83 bcm den mhéid sin chuig an mBulgáir, 3.03 bcm chuig an nGréig, agus 25.9 bcm chuig an Iodáil. Déanfaidh an tír onnmhairiú gáis go dtí an Eoraip a dhúbailt suas le 20 bcm gach bliain faoi 2027. Faoi láthair, tá an Iodáil, an Ghréig, an Bhulgáir, an Rómáin, an tSeoirsia, an Tuirc, an Ungáir agus an tSeirbia ina gceannaitheoirí ar ghás nádúrtha Asarbaiseáinis, agus go luath beidh tíortha eile páirteach sa liosta seo. . Tháinig gás nádúrtha Asarbaiseáinis chun bheith ina fhoinse thábhachtach éagsúlaithe do náisiúin na hEorpa chun slándáil fuinnimh a áirithiú.

Go bunúsach, léiríonn óstáil imeacht idirnáisiúnta den sórt sin tionchar i Baku ról an Asarbaiseáin mar chomhpháirtí fuinnimh iontaofa i margaí fuinnimh domhanda, chomh maith le tacú le spriocanna forbartha inbhuanaithe na tíre. Mar thír atá saibhir i bhfuinneamh, is féidir leis an Asarbaiseáin cur go mór le fuinneamh saor ó charbón trí thacú le foinsí fuinnimh in-athnuaite. Le blianta beaga anuas, tá dlús agus méadú tagtha ar imscaradh foinsí in-athnuaite fuinnimh an Asarbaiseáin. Chuige sin, tá ról ríthábhachtach ag comhar idirnáisiúnta maidir le fuinneamh glas a chur chun cinn ar scála domhanda, agus neartaíonn an Asarbaiseáin comhar idirnáisiúnta le cuideachtaí fuinnimh domhanda chun cumas cumhachta in-athnuaite a mhéadú. Is díol suntais é an Fóram freisin toisc gur shínigh an Asarbaiseáin le cuideachta fuinnimh in-athnuaite domhanda an UAE Masdar chun dhá chumhacht gréine a thógáil. plandaí i Bilasuvar (445 MW) agus Neftchala (315 MW), chomh maith le gléasra cumhachta gaoithe i nGaradagh, Absheron, le toilleadh 240 MW. Meastar gurb ionann an infheistíocht iomlán sna tionscadail seo agus thart ar $1 billiún. Táthar ag súil go ndéanfaidh na plandaí meán-aschur bliantúil de 2 billiún 3025 milliún kWh de leictreachas a tháirgeadh, rud a shábháil 496 milliún méadar ciúbach de ghás nádúrtha in aghaidh na bliana agus cosc ​​a chur ar níos mó ná 943 tonna d'astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin.

Anuraidh, reáchtáil an Asarbaiseáin agus Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha (UAE) insealbhú oifigiúil Gléasra Gréine PV 230 MW Garadagh, an gléasra gréine oibriúcháin is mó sa réigiún. Tá an plandaí Tógadh ar chostas infheistíocht eachtrach fiú $262 milliún. Is é seo an chéad ghléasra cumhachta gréine ar scála tionsclaíoch a réadaíodh trí infheistíocht eachtrach a mhealladh inár dtír. Táirgeoidh an gléasra 500 milliún cileavata uair an chloig leictreachais gach bliain, rud a shábháil 110 milliún méadar ciúbach de ghás nádúrtha. Is é an gléasra an chéad tionscadal fuinnimh in-athnuaite agus an ceann is tábhachtaí san Asarbaiseáin, a d'oscail deiseanna nua comhair idir an Asarbaiseáin agus an UAE. Shínigh an Asarbaiseáin Comhaontú Pháras in 2016 agus gheall sí leibhéal na n-astaíochtaí GHG a laghdú 35% in 2030 i gcomparáid leis an mbonnbhliain (1990). Toisc go bhfuil sé mar aidhm ag an tír 30% ar a laghad dá leictreachas a ghiniúint ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030, tacóidh cur chun feidhme na dtionscadal sin le spriocanna an Asarbaiseáin maidir le sciar na n-ábhar in-athnuaite ina punann fuinnimh a mhéadú agus spriocanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach.  

Fógraíodh an bhliain 2024 mar “Bliain Dhomhanda Glas na Dlúthpháirtíochta” san Asarbaiseáin, agus is beart tábhachtach é tiomantas an Asarbaiseáin do chosaint an chomhshaoil ​​agus do ghníomhaíocht aeráide a léiriú. Beidh an tír ina hóstach freisin ar Chomhdháil 2024 na NA ar Athrú Aeráide (UNFCCC COP 29) i Baku don chéad uair sa réigiún ó 11-22 Samhain, 2024. Is deis iontach é ceannairí stáit agus rialtais, eagraíochtaí na sochaí sibhialta, a thabhairt isteach. gnó, agus institiúidí idirnáisiúnta le chéile sa réigiún chun dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide. Léiríonn rannpháirtíocht an Asarbaiseáin i Seachtain Fuinnimh Baku agus COP29 giaráil acmhainní agus acmhainní náisiúnta trí infheistíochtaí straitéiseacha i dtionscadail fuinnimh in-athnuaite, ag tacú le tionscnaimh athfhoraoisithe, agus le beartais forbartha inbhuanaithe na dtíortha.

Aiseolas

Beidh an Baku COP29 ina ardán tábhachtach chun dúshláin chomhshaoil ​​a phlé agus chun díriú ar straitéisí agus ar spriocanna aeráide fadtéarmacha. Ina theannta sin, tá sé beartaithe ag an Asarbaiseáin ábhair fhéideartha a ardú le plé le linn COP29. De réir Huseyn Huseynov, Ceann na Roinne um Fhorbairt Inbhuanaithe agus Beartas Sóisialta ag Aireacht Geilleagair Phoblacht na hAsarbaiseáine, “Tá an Asarbaiseáin chun Sásra Airgeadais Thuaidh-Theas nua a chruthú ag COP29. Feidhmeoidh ról an Mheicníocht Airgeadais Thuaidh-Theas mar dhroichead idir Cuideachtaí Náisiúnta Ola (Fuinneamh) agus Cuideachtaí Idirnáisiúnta Ola (Fuinneamh), ag taispeáint iarrachtaí comhoibritheacha ar mhaithe le leas domhanda”.

Mar aon le fadhbanna comhshaoil, beidh clár oibre na síochána sa réigiún ina ábhar tosaíochta ar chlár oibre COP29. Mar atá béime ag Elshad Iskandarov, Ambasadóir Mór d'Aireacht Gnóthaí Eachtracha na hAsarbaiseáine “D'fhéadfadh COP29 arna óstáil ag Baku cur le síocháin dhomhanda. Léiríonn fianaise níos mó agus níos mó go ndéanann cogaí agus coinbhleachtaí, chomh maith lena n-iarmhairtí - scrios na bithéagsúlachta, astú substaintí díobhálacha, agus truailliú mianaigh, ní hamháin an comhshaol a thruailliú ach freisin go dtugann siad an chine daonna níos gaire don líne dhearg do-aisiompaithe aeráide. athrú”. Oifigeach eile rialtais Asarbaiseáinis, Hikmet Hajiyev, D’aibhsigh an Comhairleoir Beartais Eachtrach d’Uachtarán na hAsarbaiseáin go “leanann an Asarbaiseáin ar aghaidh agus go ndéanfaidh sé iarrachtaí breise chun scéal rathúil eile a dhéanamh don Cop maidir le síocháin, agus COP29 a dhéanamh ina COP síochána taobh le ceist na gníomhaíochta aeráide.”  

Go hachomair, is dhá imeacht mhóra iad Seachtain Fuinnimh Baku agus COP29 a thacaíonn le spriocanna forbartha inbhuanaithe na hAsarbaiseáine mar go dtacaíonn dhá imeacht le húsáid níos leithne a bhaint as foinsí fuinnimh in-athnuaite ar fud an gheilleagair agus a chuireann dlús leis an aistriú glas. Déanfaidh beartas fuinnimh agus tionscadail fuinnimh ghlais an Asarbaiseáin an tír a athrú freisin ina “mol fuinnimh ghlais” sa réigiún chun cumhacht in-athnuaite a onnmhairiú ón gCucas Theas agus ón Áise Láir go dtí an Eoraip.  

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending